Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS OL-2 (archiwalny) Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20861975</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p1_subfield_0>
       <p3a_1>[NIP]</p3a_1>
       <p3a_2>[REGON]</p3a_2>
       <p3a_3>[PESEL]</p3a_3>
       <p3a_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p3a_4>
       <p3a_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3a_5>
       <p3a_6>[nazwa]</p3a_6>
       <p3a_7_1>[nazwaPelna]</p3a_7_1>
       <p3a_7_2>[Pole tekstowe]</p3a_7_2>
       <p3a_8>[nazwisko]</p3a_8>
       <p3a_9>[pierwszeImie]</p3a_9>
       <p3a_9_4>[dataUrodzenia]</p3a_9_4>
       <p3b_1>[KodPocztowy]</p3b_1>
       <p3b_2>[Poczta]</p3b_2>
       <p3b_3>[Gmina]</p3b_3>
       <p3b_4>[Miejscowosc]</p3b_4>
       <p3b_5>[Ulica]</p3b_5>
       <p3b_6>[NrDomu]</p3b_6>
       <p3b_7>[NrLokalu]</p3b_7>
       <p3b_8>[Telefon]</p3b_8>
       <p3b_10>[Pole tekstowe]</p3b_10>
       <p3b_11>[kraj]</p3b_11>
       <p3b_12>[Mail]</p3b_12>
       <p4a_1>[PESEL]</p4a_1>
       <p4a_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p4a_2>
       <p4a_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4a_3>
       <p4a_4>[nazwisko]</p4a_4>
       <p4a_5>[pierwszeImie]</p4a_5>
       <p4b_1>[KodPocztowy]</p4b_1>
       <p4b_2>[Poczta]</p4b_2>
       <p4b_3>[Gmina]</p4b_3>
       <p4b_4>[Miejscowosc]</p4b_4>
       <p4b_5>[Ulica]</p4b_5>
       <p4b_6>[NrDomu]</p4b_6>
       <p4b_7>[NrLokalu]</p4b_7>
       <p4b_8>[Telefon]</p4b_8>
       <p4b_10>[Pole tekstowe]</p4b_10>
       <p4b_11>[kraj]</p4b_11>
       <p4b_12>[Pole tekstowe]</p4b_12>
       <p4b_13>[data]</p4b_13>
       <p4b_14>[data]</p4b_14>
       <p4b_15_>[Wartość wyboru w polu p4b_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4b_15_>
       <p4b_17>[pole wielowierszowe]</p4b_17>
       <p4b_18>[miejscowość]</p4b_18>
       <p4b_19>[Data wypełnienia]</p4b_19>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS OL-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20861975</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>26</p1_subfield_0>
       <p3a_1>8875155741</p3a_1>
       <p3a_2>773461194</p3a_2>
       <p3a_3>23050608219</p3a_3>
       <p3a_4>1</p3a_4>
       <p3a_5>nr-test</p3a_5>
       <p3a_6>nazwa testowa</p3a_6>
       <p3a_7_1>Pełna nazwa testowa</p3a_7_1>
       <p3a_7_2>test pola tekstowego</p3a_7_2>
       <p3a_8>Kowalski</p3a_8>
       <p3a_9>Jan</p3a_9>
       <p3a_9_4>30-10-1985</p3a_9_4>
       <p3b_1>61-155</p3b_1>
       <p3b_2>Poznań</p3b_2>
       <p3b_3>Poznań</p3b_3>
       <p3b_4>Poznań</p3b_4>
       <p3b_5>Strzelecka</p3b_5>
       <p3b_6>1</p3b_6>
       <p3b_7>1</p3b_7>
       <p3b_8>500600400</p3b_8>
       <p3b_10>test pola tekstowego</p3b_10>
       <p3b_11>PL</p3b_11>
       <p3b_12>test@test.pl</p3b_12>
       <p4a_1>23050608219</p4a_1>
       <p4a_2>1</p4a_2>
       <p4a_3>nr-test</p4a_3>
       <p4a_4>Kowalski</p4a_4>
       <p4a_5>Jan</p4a_5>
       <p4b_1>61-155</p4b_1>
       <p4b_2>Poznań</p4b_2>
       <p4b_3>Poznań</p4b_3>
       <p4b_4>Poznań</p4b_4>
       <p4b_5>Strzelecka</p4b_5>
       <p4b_6>1</p4b_6>
       <p4b_7>1</p4b_7>
       <p4b_8>500600400</p4b_8>
       <p4b_10>test pola tekstowego</p4b_10>
       <p4b_11>PL</p4b_11>
       <p4b_12>test pola tekstowego</p4b_12>
       <p4b_13>30-10-1990</p4b_13>
       <p4b_14>30-10-1990</p4b_14>
       <p4b_15_>1</p4b_15_>
       <p4b_17>to jest pole wielowierszowe</p4b_17>
       <p4b_18>Poznań</p4b_18>
       <p4b_19>30-10-2014</p4b_19>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>