Pola formularza

Formularz: OoSO (Covid-19 koronawirus) Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20862477</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p1_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_1>
       <p1_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_2>
       <p2_1>[pierwszeImie]</p2_1>
       <p2_2>[nazwisko]</p2_2>
       <p3>[UlicaKor]</p3>
       <p4>[NrDomuKor]</p4>
       <p5>[NrLokaluKor]</p5>
       <p6>[KodPocztowyKor]</p6>
       <p7>[MiejscowoscKor]</p7>
       <p8>[Telefon]</p8>
       <p9>[Mail]</p9>
       <p10>[Rachunek]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14_1_subfield_0>[imię]</p14_1_subfield_0>
       <p14_1_subfield_1>[nazwisko]</p14_1_subfield_1>
       <p14_2>[dataUrodzenia]</p14_2>
       <p14_3>[PESEL]</p14_3>
       <p15_1_subfield_0>[imię]</p15_1_subfield_0>
       <p15_1_subfield_1>[nazwisko]</p15_1_subfield_1>
       <p15_2>[dataUrodzenia]</p15_2>
       <p15_3>[PESEL]</p15_3>
       <p16_1_subfield_0>[imię]</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>[nazwisko]</p16_1_subfield_1>
       <p16_2>[dataUrodzenia]</p16_2>
       <p16_3>[PESEL]</p16_3>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p19_8>[Pole tekstowe]</p19_8>
       <p21_1_subfield_0>[imię]</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>[nazwisko]</p21_1_subfield_1>
       <p21_3>[PESEL]</p21_3>
       <p22>[Data wypełnienia]</p22>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoSO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20862477</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p1_1>1</p1_1>
       <p1_2>NR-4321</p1_2>
       <p2_1>Jan</p2_1>
       <p2_2>Kowalski</p2_2>
       <p3>Półwiejska</p3>
       <p4>1</p4>
       <p5>1</p5>
       <p6>61-155</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>500600400</p8>
       <p9>test@test.pl</p9>
       <p10>453054504926965134154839080720</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_1_subfield_0>Jan</p14_1_subfield_0>
       <p14_1_subfield_1>Kowalski</p14_1_subfield_1>
       <p14_2>30-10-1985</p14_2>
       <p14_3>23050608219</p14_3>
       <p15_1_subfield_0>Jan</p15_1_subfield_0>
       <p15_1_subfield_1>Kowalski</p15_1_subfield_1>
       <p15_2>30-10-1985</p15_2>
       <p15_3>23050608219</p15_3>
       <p16_1_subfield_0>Jan</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>Kowalski</p16_1_subfield_1>
       <p16_2>30-10-1985</p16_2>
       <p16_3>23050608219</p16_3>
       <p17_>1</p17_>
       <p18_>1</p18_>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p19_8>test pola tekstowego</p19_8>
       <p21_1_subfield_0>Jan</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>Kowalski</p21_1_subfield_1>
       <p21_3>23050608219</p21_3>
       <p22>30-10-2014</p22>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>