Pola formularza

Formularz: INTRASTAT-P Deklaracja INTRASTAT przywózPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20886447</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_>
       <p1_1>[miesiac]</p1_1>
       <p1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3>
       <p1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_2>
       <p1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_4>
       <p3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3>
       <p4_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_1_subfield_>
       <p4_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_1_subfield_3>
       <p4_1_subfield_2>[nazwisko]</p4_1_subfield_2>
       <p4_1_subfield_1>[imię]</p4_1_subfield_1>
       <p5_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_1_subfield_>
       <p5_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p5_1_subfield_3>
       <p5_1_subfield_2>[nazwisko]</p5_1_subfield_2>
       <p5_1_subfield_1>[imię]</p5_1_subfield_1>
       <p4_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>[ulica]</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>[nr domu]</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_2_subfield_3>
       <p4_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[poczta]</p4_3_subfield_1>
       <p5_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_3_subfield_0>
       <p5_3_subfield_1>[poczta]</p5_3_subfield_1>
       <p4_4>[NIP]</p4_4>
       <p5_4>[NIP]</p5_4>
       <p4_5>[REGON]</p4_5>
       <p5_5>[REGON]</p5_5>
       <p6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6>
       <p7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7>
       <p8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8>
       <pA_10>[pole wielowierszowe]</pA_10>
       <pA_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_9>
       <pA_11>[Pole tekstowe]</pA_11>
       <pA_12>[Pole tekstowe]</pA_12>
       <pA_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_13>
       <pA_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_14>
       <pA_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_15>
       <pA_16>[Pole tekstowe]</pA_16>
       <pA_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_17>
       <pA_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_18>
       <pA_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA_19>
       <pA_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA_20>
       <pB_10>[pole wielowierszowe]</pB_10>
       <pB_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_9>
       <pB_11>[Pole tekstowe]</pB_11>
       <pB_12>[Pole tekstowe]</pB_12>
       <pB_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_13>
       <pB_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_14>
       <pB_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_15>
       <pB_16>[Pole tekstowe]</pB_16>
       <pB_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_17>
       <pB_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_18>
       <pB_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pB_19>
       <pB_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pB_20>
       <pC_10>[pole wielowierszowe]</pC_10>
       <pC_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_9>
       <pC_11>[Pole tekstowe]</pC_11>
       <pC_12>[Pole tekstowe]</pC_12>
       <pC_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_13>
       <pC_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_14>
       <pC_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_15>
       <pC_16>[Pole tekstowe]</pC_16>
       <pC_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_17>
       <pC_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_18>
       <pC_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pC_19>
       <pC_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pC_20>
       <rect2>[Pole powtarzalne]</rect2>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13>
       <p14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17>
       <p18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18>
       <p19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>
       <p21_1_subfield_1>[nazwisko]</p21_1_subfield_1>
       <p21_1_subfield_0>[imię]</p21_1_subfield_0>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <rect1>[Pole podziału sekcji]</rect1>
       <p21_3>[Telefon]</p21_3>
       <p21_4>[Faks]</p21_4>
       <p21_5>[Miejscowość wypełnienia]</p21_5>
       <p21_6>[Data wypełnienia]</p21_6>
       <p21_7>[Mail]</p21_7>
       <rect3>[Koniec strony]</rect3>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>INTRASTAT-P</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20886447</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_>1</p2_>
       <p1_1>9</p1_1>
       <p1_3>10</p1_3>
       <p1_2>10</p1_2>
       <p1_4>10</p1_4>
       <p3>10</p3>
       <p4_1_subfield_>2</p4_1_subfield_>
       <p4_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_1_subfield_3>
       <p4_1_subfield_2>Kowalski</p4_1_subfield_2>
       <p4_1_subfield_1>Jan</p4_1_subfield_1>
       <p5_1_subfield_>2</p5_1_subfield_>
       <p5_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p5_1_subfield_3>
       <p5_1_subfield_2>Kowalski</p5_1_subfield_2>
       <p5_1_subfield_1>Jan</p5_1_subfield_1>
       <p4_2_subfield_0>Poznań</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>1</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>1</p4_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_0>Poznań</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>Strzelecka</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>1</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>1</p5_2_subfield_3>
       <p4_3_subfield_0>61-155</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Poznań</p4_3_subfield_1>
       <p5_3_subfield_0>61-155</p5_3_subfield_0>
       <p5_3_subfield_1>Poznań</p5_3_subfield_1>
       <p4_4>8875155741</p4_4>
       <p5_4>8875155741</p5_4>
       <p4_5>773461194</p4_5>
       <p5_5>773461194</p5_5>
       <p6>4</p6>
       <p7>4</p7>
       <p8>10</p8>
       <pA_10>to jest pole wielowierszowe</pA_10>
       <pA_9>10</pA_9>
       <pA_11>test pola tekstowego</pA_11>
       <pA_12>test pola tekstowego</pA_12>
       <pA_13>10</pA_13>
       <pA_14>10</pA_14>
       <pA_15>10</pA_15>
       <pA_16>test pola tekstowego</pA_16>
       <pA_17>10</pA_17>
       <pA_18>10</pA_18>
       <pA_19>1</pA_19>
       <pA_20>1</pA_20>
       <pB_10>to jest pole wielowierszowe</pB_10>
       <pB_9>10</pB_9>
       <pB_11>test pola tekstowego</pB_11>
       <pB_12>test pola tekstowego</pB_12>
       <pB_13>10</pB_13>
       <pB_14>10</pB_14>
       <pB_15>10</pB_15>
       <pB_16>test pola tekstowego</pB_16>
       <pB_17>10</pB_17>
       <pB_18>10</pB_18>
       <pB_19>1</pB_19>
       <pB_20>1</pB_20>
       <pC_10>to jest pole wielowierszowe</pC_10>
       <pC_9>10</pC_9>
       <pC_11>test pola tekstowego</pC_11>
       <pC_12>test pola tekstowego</pC_12>
       <pC_13>10</pC_13>
       <pC_14>10</pC_14>
       <pC_15>10</pC_15>
       <pC_16>test pola tekstowego</pC_16>
       <pC_17>10</pC_17>
       <pC_18>10</pC_18>
       <pC_19>1</pC_19>
       <pC_20>1</pC_20>
       <rect2></rect2>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p9>10</p9>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21_1_subfield_1>Kowalski</p21_1_subfield_1>
       <p21_1_subfield_0>Jan</p21_1_subfield_0>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <rect1></rect1>
       <p21_3>500600400</p21_3>
       <p21_4></p21_4>
       <p21_5>Poznań</p21_5>
       <p21_6>30-10-2014</p21_6>
       <p21_7>test@test.pl</p21_7>
       <rect3></rect3>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>