Pola formularza

Formularz: WoPDE-Kr Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego - KrakówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20902473</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[poczta]</p2_subfield_5>
       <p2_2>[PESEL]</p2_2>
       <p5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 7 6 4 2 3 2 ]</p7_>
       <p7_1_>[Wartość wyboru w polu p7_1. Dostępne wartości: 1 7 6 4 2 3 2 ]</p7_1_>
       <p7_1_7_>[Wartość wyboru w polu p7_1_7. Dostępne wartości: 7 2 2 ]</p7_1_7_>
       <p7_1_4_>[Wartość wyboru w polu p7_1_4. Dostępne wartości: 4 3 ]</p7_1_4_>
       <p7_1_7_2_>[Wartość wyboru w polu p7_1_7_2. Dostępne wartości: 2 2 ]</p7_1_7_2_>
       <p8>[Rachunek]</p8>
       <p5_2>[data]</p5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoPDE-Kr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20902473</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>61-155</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>Poznań</p2_subfield_5>
       <p2_2>23050608219</p2_2>
       <p5>10</p5>
       <p7_>1</p7_>
       <p7_1_>1</p7_1_>
       <p7_1_7_>1</p7_1_7_>
       <p7_1_4_>1</p7_1_4_>
       <p7_1_7_2_>1</p7_1_7_2_>
       <p8>453054504926965134154839080720</p8>
       <p5_2>30-10-1990</p5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>