Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS PEL (archiwalny) PełnomocnictwoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20905841</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_5>[dataUrodzenia]</pI_5>
       <pI_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_2_2>
       <pI_3>[pierwszeImie]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_6>[UlicaKor]</pI_6>
       <pI_7>[NrDomuKor]</pI_7>
       <pI_8>[NrLokaluKor]</pI_8>
       <pI_9>[KodPocztowyKor]</pI_9>
       <pI_10>[MiejscowoscKor]</pI_10>
       <pI_11>[kraj]</pI_11>
       <pI_12>[Telefon]</pI_12>
       <pII_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_1_1>
       <pII_8>[NIP]</pII_8>
       <pII_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_1_2>
       <pII_1a>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_1a>
       <pII_9>[NIP]</pII_9>
       <pII_2>[pole wielowierszowe]</pII_2>
       <pII_3_subfield_0>[miejscowość]</pII_3_subfield_0>
       <pII_3_subfield_1>[ulica]</pII_3_subfield_1>
       <pII_3_subfield_2>[nr domu]</pII_3_subfield_2>
       <pII_3_subfield_3>[nr lokalu]</pII_3_subfield_3>
       <pII_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pII_3_subfield_4>
       <pII_3_subfield_5>[poczta]</pII_3_subfield_5>
       <pII_5>[REGON]</pII_5>
       <pIII_1>[PESEL]</pIII_1>
       <pIII_5>[dataUrodzenia]</pIII_5>
       <pIII_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_2_2>
       <pIII_3>[pierwszeImie]</pIII_3>
       <pIII_4>[nazwisko]</pIII_4>
       <pIII_6>[UlicaKor]</pIII_6>
       <pIII_7>[NrDomuKor]</pIII_7>
       <pIII_8>[NrLokaluKor]</pIII_8>
       <pIII_9>[KodPocztowyKor]</pIII_9>
       <pIII_10>[MiejscowoscKor]</pIII_10>
       <pIII_11>[kraj]</pIII_11>
       <pIII_12>[Telefon]</pIII_12>
       <pIV_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIV_1_1>
       <pIV_2>[pole wielowierszowe]</pIV_2>
       <pIV_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIV_1_2>
       <pIV_3>[data]</pIV_3>
       <pIV_4>[data]</pIV_4>
       <pIV_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIV_1_3>
       <pIV_5>[data]</pIV_5>
       <pIV_6>[data]</pIV_6>
       <pV_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_1_1>
       <pV_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_1_6>
       <pV_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_1_2>
       <pV_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_1_7>
       <pV_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_1_3>
       <pV_1_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_1_8>
       <pV_1_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_1_10>
       <pV_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_1_4>
       <pV_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_1_5>
       <pV_1_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_1_9>
       <pV_1_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_1_11>
       <pV_1_12>[pole wielowierszowe]</pV_1_12>
       <pIVI_1>[Data wypełnienia]</pIVI_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS PEL</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20905841</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_5>30-10-1985</pI_5>
       <pI_2_1>1</pI_2_1>
       <pI_2_2>NR-4321</pI_2_2>
       <pI_3>Jan</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_6>Półwiejska</pI_6>
       <pI_7>1</pI_7>
       <pI_8>1</pI_8>
       <pI_9>61-155</pI_9>
       <pI_10>Poznań</pI_10>
       <pI_11>PL</pI_11>
       <pI_12>500600400</pI_12>
       <pII_1_1>1</pII_1_1>
       <pII_8>8875155741</pII_8>
       <pII_1_2>1</pII_1_2>
       <pII_1a>1</pII_1a>
       <pII_9>8875155741</pII_9>
       <pII_2>to jest pole wielowierszowe</pII_2>
       <pII_3_subfield_0>Poznań</pII_3_subfield_0>
       <pII_3_subfield_1>Strzelecka</pII_3_subfield_1>
       <pII_3_subfield_2>1</pII_3_subfield_2>
       <pII_3_subfield_3>1</pII_3_subfield_3>
       <pII_3_subfield_4>61-155</pII_3_subfield_4>
       <pII_3_subfield_5>Poznań</pII_3_subfield_5>
       <pII_5>773461194</pII_5>
       <pIII_1>23050608219</pIII_1>
       <pIII_5>30-10-1985</pIII_5>
       <pIII_2_1>1</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>NR-4321</pIII_2_2>
       <pIII_3>Jan</pIII_3>
       <pIII_4>Kowalski</pIII_4>
       <pIII_6>Półwiejska</pIII_6>
       <pIII_7>1</pIII_7>
       <pIII_8>1</pIII_8>
       <pIII_9>61-155</pIII_9>
       <pIII_10>Poznań</pIII_10>
       <pIII_11>PL</pIII_11>
       <pIII_12>500600400</pIII_12>
       <pIV_1_1>1</pIV_1_1>
       <pIV_2>to jest pole wielowierszowe</pIV_2>
       <pIV_1_2>1</pIV_1_2>
       <pIV_3>30-10-1990</pIV_3>
       <pIV_4>30-10-1990</pIV_4>
       <pIV_1_3>1</pIV_1_3>
       <pIV_5>30-10-1990</pIV_5>
       <pIV_6>30-10-1990</pIV_6>
       <pV_1_1>1</pV_1_1>
       <pV_1_6>1</pV_1_6>
       <pV_1_2>1</pV_1_2>
       <pV_1_7>1</pV_1_7>
       <pV_1_3>1</pV_1_3>
       <pV_1_8>1</pV_1_8>
       <pV_1_10>1</pV_1_10>
       <pV_1_4>1</pV_1_4>
       <pV_1_5>1</pV_1_5>
       <pV_1_9>1</pV_1_9>
       <pV_1_11>1</pV_1_11>
       <pV_1_12>to jest pole wielowierszowe</pV_1_12>
       <pIVI_1>30-10-2014</pIVI_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>