Pola formularza

Formularz: ZZ-1 Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20943027</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <rect1406>[Pole powtarzalne]</rect1406>
       <pA1_>[Wartość wyboru w polu pA1. Dostępne wartości: 2 1 ]</pA1_>
       <pA1_3>[pierwszeImie]</pA1_3>
       <pA1_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA1_4_subfield_>
       <pA1_4_subfield_2>[nazwa skrócona]</pA1_4_subfield_2>
       <pA1_4_subfield_1>[nazwisko]</pA1_4_subfield_1>
       <pA1_5>[KodKraju]</pA1_5>
       <pA1_6>[Wojewodztwo]</pA1_6>
       <pA1_7>[Powiat]</pA1_7>
       <pA1_8>[Gmina]</pA1_8>
       <pA1_9>[Ulica]</pA1_9>
       <pA1_10>[NrDomu]</pA1_10>
       <pA1_11>[NrLokalu]</pA1_11>
       <pA1_12>[Miejscowosc]</pA1_12>
       <pA1_13>[KodPocztowy]</pA1_13>
       <pA1_14>[NIP]</pA1_14>
       <pA1_15>[PESEL]</pA1_15>
       <pA1_16>[REGON]</pA1_16>
       <pA1_17>[dataUrodzenia]</pA1_17>
       <rect2215>[Pole podziału sekcji]</rect2215>
       <rect1406_0>[Pole powtarzalne]</rect1406_0>
       <pB1_1>[pierwszeImie]</pB1_1>
       <pB1_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pB1_2_subfield_>
       <pB1_2_subfield_2>[nazwa skrócona]</pB1_2_subfield_2>
       <pB1_2_subfield_1>[nazwisko]</pB1_2_subfield_1>
       <pB1_3>[KodKraju]</pB1_3>
       <pB1_4>[Wojewodztwo]</pB1_4>
       <pB1_5>[Powiat]</pB1_5>
       <pB1_6>[Gmina]</pB1_6>
       <pB1_7>[Ulica]</pB1_7>
       <pB1_8>[NrDomu]</pB1_8>
       <pB1_9>[NrLokalu]</pB1_9>
       <pB1_10>[Miejscowosc]</pB1_10>
       <pB1_11>[KodPocztowy]</pB1_11>
       <pB1_12>[NIP]</pB1_12>
       <pB1_13>[PESEL]</pB1_13>
       <pB1_14>[REGON]</pB1_14>
       <rect2215_1>[Pole podziału sekcji]</rect2215_1>
       <pC_1_>[Wartość wyboru w polu pC_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pC_1_>
       <pC_2>[Pole tekstowe]</pC_2>
       <pC_3>[data]</pC_3>
       <pC_4>[pole wielowierszowe]</pC_4>
       <pC_5_>[Wartość wyboru w polu pC_5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pC_5_>
       <pC_6>[pole wielowierszowe]</pC_6>
       <rect22158>[Koniec strony]</rect22158>
       <pC_7>[pole wielowierszowe]</pC_7>
       <rect14061>[Pole powtarzalne]</rect14061>
       <pC1_1>[Pole kwoty]</pC1_1>
       <pC1_2>[Pole kwoty]</pC1_2>
       <pC1_3>[data]</pC1_3>
       <pC1_4>[data]</pC1_4>
       <rect22152>[Pole podziału sekcji]</rect22152>
       <pD_2_1_subfield_0>[miejscowość]</pD_2_1_subfield_0>
       <pD_2_1_subfield_1>[ulica]</pD_2_1_subfield_1>
       <pD_2_1_subfield_2>[nr domu]</pD_2_1_subfield_2>
       <pD_2_1_subfield_3>[nr lokalu]</pD_2_1_subfield_3>
       <pD_1>[nazwaPelna]</pD_1>
       <pD_2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</pD_2_2_subfield_0>
       <pD_2_2_subfield_1>[poczta]</pD_2_2_subfield_1>
       <pD_3>[NIP]</pD_3>
       <pD_4>[REGON]</pD_4>
       <pD_5_1_subfield_0>[imię]</pD_5_1_subfield_0>
       <pD_5_1_subfield_1>[nazwisko]</pD_5_1_subfield_1>
       <pD_5_2>[Stanowisko]</pD_5_2>
       <rect22153>[Pole podziału sekcji]</rect22153>
       <rect22155>[Pole podziału sekcji]</rect22155>
       <rect22156>[Pole podziału sekcji]</rect22156>
       <rect22158>[Koniec strony]</rect22158>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZ-1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20943027</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <rect1406></rect1406>
       <pA1_>1</pA1_>
       <pA1_3>Jan</pA1_3>
       <pA1_4_subfield_>2</pA1_4_subfield_>
       <pA1_4_subfield_2>nazwa testowa</pA1_4_subfield_2>
       <pA1_4_subfield_1>Kowalski</pA1_4_subfield_1>
       <pA1_5>PL</pA1_5>
       <pA1_6>wielkopolskie</pA1_6>
       <pA1_7>poznański</pA1_7>
       <pA1_8>Poznań</pA1_8>
       <pA1_9>Strzelecka</pA1_9>
       <pA1_10>1</pA1_10>
       <pA1_11>1</pA1_11>
       <pA1_12>Poznań</pA1_12>
       <pA1_13>61-155</pA1_13>
       <pA1_14>8875155741</pA1_14>
       <pA1_15>23050608219</pA1_15>
       <pA1_16>773461194</pA1_16>
       <pA1_17>30-10-1985</pA1_17>
       <rect2215></rect2215>
       <rect1406_0></rect1406_0>
       <pB1_1>Jan</pB1_1>
       <pB1_2_subfield_>2</pB1_2_subfield_>
       <pB1_2_subfield_2>nazwa testowa</pB1_2_subfield_2>
       <pB1_2_subfield_1>Kowalski</pB1_2_subfield_1>
       <pB1_3>PL</pB1_3>
       <pB1_4>wielkopolskie</pB1_4>
       <pB1_5>poznański</pB1_5>
       <pB1_6>Poznań</pB1_6>
       <pB1_7>Strzelecka</pB1_7>
       <pB1_8>1</pB1_8>
       <pB1_9>1</pB1_9>
       <pB1_10>Poznań</pB1_10>
       <pB1_11>61-155</pB1_11>
       <pB1_12>8875155741</pB1_12>
       <pB1_13>23050608219</pB1_13>
       <pB1_14>773461194</pB1_14>
       <rect2215_1></rect2215_1>
       <pC_1_>1</pC_1_>
       <pC_2>test pola tekstowego</pC_2>
       <pC_3>30-10-1990</pC_3>
       <pC_4>to jest pole wielowierszowe</pC_4>
       <pC_5_>1</pC_5_>
       <pC_6>to jest pole wielowierszowe</pC_6>
       <rect22158></rect22158>
       <pC_7>to jest pole wielowierszowe</pC_7>
       <rect14061></rect14061>
       <pC1_1>10</pC1_1>
       <pC1_2>10</pC1_2>
       <pC1_3>30-10-1990</pC1_3>
       <pC1_4>30-10-1990</pC1_4>
       <rect22152></rect22152>
       <pD_2_1_subfield_0>Poznań</pD_2_1_subfield_0>
       <pD_2_1_subfield_1>Strzelecka</pD_2_1_subfield_1>
       <pD_2_1_subfield_2>1</pD_2_1_subfield_2>
       <pD_2_1_subfield_3>1</pD_2_1_subfield_3>
       <pD_1>Pełna nazwa testowa</pD_1>
       <pD_2_2_subfield_0>61-155</pD_2_2_subfield_0>
       <pD_2_2_subfield_1>Poznań</pD_2_2_subfield_1>
       <pD_3>8875155741</pD_3>
       <pD_4>773461194</pD_4>
       <pD_5_1_subfield_0>Jan</pD_5_1_subfield_0>
       <pD_5_1_subfield_1>Kowalski</pD_5_1_subfield_1>
       <pD_5_2>manager</pD_5_2>
       <rect22153></rect22153>
       <rect22155></rect22155>
       <rect22156></rect22156>
       <rect22158></rect22158>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>