Pola formularza

Formularz: ZZ-3 Zarządzenie zabezpieczenia stosowane w zabezpieczeniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20944917</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <pA1_>[Wartość wyboru w polu pA1. Dostępne wartości: 2 1 ]</pA1_>
       <pA1_3>[pierwszeImie]</pA1_3>
       <pA1_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA1_4_subfield_>
       <pA1_4_subfield_2>[nazwa skrócona]</pA1_4_subfield_2>
       <pA1_4_subfield_1>[nazwisko]</pA1_4_subfield_1>
       <pA1_5>[KodKraju]</pA1_5>
       <pA1_6>[Wojewodztwo]</pA1_6>
       <pA1_7>[Powiat]</pA1_7>
       <pA1_8>[Gmina]</pA1_8>
       <pA1_9>[Ulica]</pA1_9>
       <pA1_10>[NrDomu]</pA1_10>
       <pA1_11>[NrLokalu]</pA1_11>
       <pA1_12>[Miejscowosc]</pA1_12>
       <pA1_13>[KodPocztowy]</pA1_13>
       <pA1_14>[NIP]</pA1_14>
       <pA1_15>[PESEL]</pA1_15>
       <pA1_16>[REGON]</pA1_16>
       <pA1_17>[dataUrodzenia]</pA1_17>
       <pB_1>[pole wielowierszowe]</pB_1>
       <pB_2>[pole wielowierszowe]</pB_2>
       <pB_3>[data]</pB_3>
       <pB_4>[Pole tekstowe]</pB_4>
       <pB_5>[pole wielowierszowe]</pB_5>
       <pB_6>[pole wielowierszowe]</pB_6>
       <pB_7>[pole wielowierszowe]</pB_7>
       <pC_1>[nazwaPelna]</pC_1>
       <pC_2_subfield_0>[miejscowość]</pC_2_subfield_0>
       <pC_2_subfield_1>[ulica]</pC_2_subfield_1>
       <pC_2_subfield_2>[nr domu]</pC_2_subfield_2>
       <pC_2_subfield_3>[nr lokalu]</pC_2_subfield_3>
       <pC_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pC_2_subfield_4>
       <pC_2_subfield_5>[poczta]</pC_2_subfield_5>
       <pC_3>[NIP]</pC_3>
       <pC_4>[REGON]</pC_4>
       <pC_5_1_subfield_0>[imię]</pC_5_1_subfield_0>
       <pC_5_1_subfield_1>[nazwisko]</pC_5_1_subfield_1>
       <pC_5_2>[Stanowisko]</pC_5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZ-3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20944917</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <pA1_>1</pA1_>
       <pA1_3>Jan</pA1_3>
       <pA1_4_subfield_>2</pA1_4_subfield_>
       <pA1_4_subfield_2>nazwa testowa</pA1_4_subfield_2>
       <pA1_4_subfield_1>Kowalski</pA1_4_subfield_1>
       <pA1_5>PL</pA1_5>
       <pA1_6>wielkopolskie</pA1_6>
       <pA1_7>poznański</pA1_7>
       <pA1_8>Poznań</pA1_8>
       <pA1_9>Strzelecka</pA1_9>
       <pA1_10>1</pA1_10>
       <pA1_11>1</pA1_11>
       <pA1_12>Poznań</pA1_12>
       <pA1_13>61-155</pA1_13>
       <pA1_14>8875155741</pA1_14>
       <pA1_15>23050608219</pA1_15>
       <pA1_16>773461194</pA1_16>
       <pA1_17>30-10-1985</pA1_17>
       <pB_1>to jest pole wielowierszowe</pB_1>
       <pB_2>to jest pole wielowierszowe</pB_2>
       <pB_3>30-10-1990</pB_3>
       <pB_4>test pola tekstowego</pB_4>
       <pB_5>to jest pole wielowierszowe</pB_5>
       <pB_6>to jest pole wielowierszowe</pB_6>
       <pB_7>to jest pole wielowierszowe</pB_7>
       <pC_1>Pełna nazwa testowa</pC_1>
       <pC_2_subfield_0>Poznań</pC_2_subfield_0>
       <pC_2_subfield_1>Strzelecka</pC_2_subfield_1>
       <pC_2_subfield_2>1</pC_2_subfield_2>
       <pC_2_subfield_3>1</pC_2_subfield_3>
       <pC_2_subfield_4>61-155</pC_2_subfield_4>
       <pC_2_subfield_5>Poznań</pC_2_subfield_5>
       <pC_3>8875155741</pC_3>
       <pC_4>773461194</pC_4>
       <pC_5_1_subfield_0>Jan</pC_5_1_subfield_0>
       <pC_5_1_subfield_1>Kowalski</pC_5_1_subfield_1>
       <pC_5_2>manager</pC_5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>