Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DO Ł (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ŁódźPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20946020</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pPN_1>[PESEL]</pPN_1>
       <pPN_2>[NIP]</pPN_2>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0_>
       <p0_1a>[data]</p0_1a>
       <p0_1b>[data]</p0_1b>
       <p0_1c>[data]</p0_1c>
       <p0_1d>[data]</p0_1d>
       <p0_1e>[data]</p0_1e>
       <p1a>[Pole tekstowe]</p1a>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 1 2 3 ]</p1_>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3>[imieMatki]</p3>
       <p4>[imieOjca]</p4>
       <p5>[KodKraju]</p5>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7>[Gmina]</p7>
       <p8>[Powiat]</p8>
       <p9>[Miejscowosc]</p9>
       <p10>[KodPocztowy]</p10>
       <p11>[Poczta]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[ulica korespondencji]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_5>[poczta korespondencji]</p15_subfield_5>
       <p16>[Mail]</p16>
       <p17a>[Telefon]</p17a>
       <p17b>[TelefonGSM]</p17b>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25_1>[Ulica]</p25_1>
       <p26_1>[NrDomu]</p26_1>
       <p27_1>[Pole tekstowe]</p27_1>
       <p25_2>[Ulica]</p25_2>
       <p26_2>[NrDomu]</p26_2>
       <p27_2>[Pole tekstowe]</p27_2>
       <p25_3>[Ulica]</p25_3>
       <p26_3>[NrDomu]</p26_3>
       <p27_3>[Pole tekstowe]</p27_3>
       <p25_4>[Ulica]</p25_4>
       <p26_4>[NrDomu]</p26_4>
       <p27_4>[Pole tekstowe]</p27_4>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p28_>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <pA1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA1>
       <pB1_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_1>
       <pB2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_1>
       <pC1>[Pole kwoty]</pC1>
       <pA2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA2>
       <pB1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_2>
       <pB2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_2>
       <pC2>[Pole kwoty]</pC2>
       <pA3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA3>
       <pB1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_3>
       <pB2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_3>
       <pC3>[Pole kwoty]</pC3>
       <pA4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA4>
       <pB1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_4>
       <pB2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_4>
       <pC4>[Pole kwoty]</pC4>
       <pA5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA5>
       <pB1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_5>
       <pB2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_5>
       <pC5>[Pole kwoty]</pC5>
       <pA6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA6>
       <pB1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_6>
       <pB2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_6>
       <pC6>[Pole kwoty]</pC6>
       <pA7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA7>
       <pB1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_7>
       <pB2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_7>
       <pC7>[Pole kwoty]</pC7>
       <pA8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA8>
       <pB1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_8>
       <pB2_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_8>
       <pC8>[Pole kwoty]</pC8>
       <pA9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA9>
       <pB1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_9>
       <pB2_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_9>
       <pC9>[Pole kwoty]</pC9>
       <pA10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA10>
       <pB1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_10>
       <pB2_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_10>
       <pC10>[Pole kwoty]</pC10>
       <pA11>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA11>
       <pB1_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_11>
       <pB2_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_11>
       <pC11>[Pole kwoty]</pC11>
       <pA12>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA12>
       <pB1_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_12>
       <pB2_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_12>
       <pC12>[Pole kwoty]</pC12>
       <pA13>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA13>
       <pB1_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_13>
       <pB2_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_13>
       <pC13>[Pole kwoty]</pC13>
       <pA14>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA14>
       <pB1_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_14>
       <pB2_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_14>
       <pC14>[Pole kwoty]</pC14>
       <pA15>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA15>
       <pB1_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_15>
       <pB2_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_15>
       <pC15>[Pole kwoty]</pC15>
       <pA16>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA16>
       <pB1_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_16>
       <pB2_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_16>
       <pC16>[Pole kwoty]</pC16>
       <pA17>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA17>
       <pB1_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_17>
       <pB2_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_17>
       <pC17>[Pole kwoty]</pC17>
       <pA18>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA18>
       <pB1_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_18>
       <pB2_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_18>
       <pC18>[Pole kwoty]</pC18>
       <pA19>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA19>
       <pB1_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_19>
       <pB2_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_19>
       <pC19>[Pole kwoty]</pC19>
       <pA20>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA20>
       <pB1_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_20>
       <pB2_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_20>
       <pC20>[Pole kwoty]</pC20>
       <pA21>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA21>
       <pB1_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_21>
       <pB2_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_21>
       <pC21>[Pole kwoty]</pC21>
       <pA22>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA22>
       <pB1_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_22>
       <pB2_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_22>
       <pC22>[Pole kwoty]</pC22>
       <pA23>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA23>
       <pB1_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_23>
       <pB2_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_23>
       <pC23>[Pole kwoty]</pC23>
       <pA24>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA24>
       <pB1_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_24>
       <pB2_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_24>
       <pC24>[Pole kwoty]</pC24>
       <pA25>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA25>
       <pB1_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB1_25>
       <pB2_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB2_25>
       <pC25>[Pole kwoty]</pC25>
       <p64a>[data]</p64a>
       <p64b>[data]</p64b>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p67>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p67>
       <p68>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p68>
       <p69>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p69>
       <p70>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p70>
       <p71>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71>
       <p71a>[Pole tekstowe]</p71a>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DO Ł</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20946020</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pPN_1>23050608219</pPN_1>
       <pPN_2>8875155741</pPN_2>
       <p0_>1</p0_>
       <p0_1a>30-10-1990</p0_1a>
       <p0_1b>30-10-1990</p0_1b>
       <p0_1c>30-10-1990</p0_1c>
       <p0_1d>30-10-1990</p0_1d>
       <p0_1e>30-10-1990</p0_1e>
       <p1a>test pola tekstowego</p1a>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3>Danuta</p3>
       <p4>Stefan</p4>
       <p5>PL</p5>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>poznański</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15_subfield_0>Poznań</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Półwiejska</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>1</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>1</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_4>61-155</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_5>Poznań</p15_subfield_5>
       <p16>test@test.pl</p16>
       <p17a>500600400</p17a>
       <p17b>500600400</p17b>
       <p18_>1</p18_>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25_1>Strzelecka</p25_1>
       <p26_1>1</p26_1>
       <p27_1>test pola tekstowego</p27_1>
       <p25_2>Strzelecka</p25_2>
       <p26_2>1</p26_2>
       <p27_2>test pola tekstowego</p27_2>
       <p25_3>Strzelecka</p25_3>
       <p26_3>1</p26_3>
       <p27_3>test pola tekstowego</p27_3>
       <p25_4>Strzelecka</p25_4>
       <p26_4>1</p26_4>
       <p27_4>test pola tekstowego</p27_4>
       <p28_>1</p28_>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p31_>1</p31_>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <pA1>10</pA1>
       <pB1_1>10</pB1_1>
       <pB2_1>10</pB2_1>
       <pC1>10</pC1>
       <pA2>10</pA2>
       <pB1_2>10</pB1_2>
       <pB2_2>10</pB2_2>
       <pC2>10</pC2>
       <pA3>10</pA3>
       <pB1_3>10</pB1_3>
       <pB2_3>10</pB2_3>
       <pC3>10</pC3>
       <pA4>10</pA4>
       <pB1_4>10</pB1_4>
       <pB2_4>10</pB2_4>
       <pC4>10</pC4>
       <pA5>10</pA5>
       <pB1_5>10</pB1_5>
       <pB2_5>10</pB2_5>
       <pC5>10</pC5>
       <pA6>10</pA6>
       <pB1_6>10</pB1_6>
       <pB2_6>10</pB2_6>
       <pC6>10</pC6>
       <pA7>10</pA7>
       <pB1_7>10</pB1_7>
       <pB2_7>10</pB2_7>
       <pC7>10</pC7>
       <pA8>10</pA8>
       <pB1_8>10</pB1_8>
       <pB2_8>10</pB2_8>
       <pC8>10</pC8>
       <pA9>10</pA9>
       <pB1_9>10</pB1_9>
       <pB2_9>10</pB2_9>
       <pC9>10</pC9>
       <pA10>10</pA10>
       <pB1_10>10</pB1_10>
       <pB2_10>10</pB2_10>
       <pC10>10</pC10>
       <pA11>10</pA11>
       <pB1_11>10</pB1_11>
       <pB2_11>10</pB2_11>
       <pC11>10</pC11>
       <pA12>10</pA12>
       <pB1_12>10</pB1_12>
       <pB2_12>10</pB2_12>
       <pC12>10</pC12>
       <pA13>10</pA13>
       <pB1_13>10</pB1_13>
       <pB2_13>10</pB2_13>
       <pC13>10</pC13>
       <pA14>10</pA14>
       <pB1_14>10</pB1_14>
       <pB2_14>10</pB2_14>
       <pC14>10</pC14>
       <pA15>10</pA15>
       <pB1_15>10</pB1_15>
       <pB2_15>10</pB2_15>
       <pC15>10</pC15>
       <pA16>10</pA16>
       <pB1_16>10</pB1_16>
       <pB2_16>10</pB2_16>
       <pC16>10</pC16>
       <pA17>10</pA17>
       <pB1_17>10</pB1_17>
       <pB2_17>10</pB2_17>
       <pC17>10</pC17>
       <pA18>10</pA18>
       <pB1_18>10</pB1_18>
       <pB2_18>10</pB2_18>
       <pC18>10</pC18>
       <pA19>10</pA19>
       <pB1_19>10</pB1_19>
       <pB2_19>10</pB2_19>
       <pC19>10</pC19>
       <pA20>10</pA20>
       <pB1_20>10</pB1_20>
       <pB2_20>10</pB2_20>
       <pC20>10</pC20>
       <pA21>10</pA21>
       <pB1_21>10</pB1_21>
       <pB2_21>10</pB2_21>
       <pC21>10</pC21>
       <pA22>10</pA22>
       <pB1_22>10</pB1_22>
       <pB2_22>10</pB2_22>
       <pC22>10</pC22>
       <pA23>10</pA23>
       <pB1_23>10</pB1_23>
       <pB2_23>10</pB2_23>
       <pC23>10</pC23>
       <pA24>10</pA24>
       <pB1_24>10</pB1_24>
       <pB2_24>10</pB2_24>
       <pC24>10</pC24>
       <pA25>10</pA25>
       <pB1_25>10</pB1_25>
       <pB2_25>10</pB2_25>
       <pC25>10</pC25>
       <p64a>30-10-1990</p64a>
       <p64b>30-10-1990</p64b>
       <p65>10</p65>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>1</p71>
       <p71a>test pola tekstowego</p71a>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>