Pola formularza

Formularz: ILW-Wr (W) Wykaz podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20950284</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_2>[nazwa skrócona]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>[nazwa skrócona]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[imię]</p4_subfield_1>
       <p6a>[imieOjca]</p6a>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6b>[imieMatki]</p6b>
       <p7a>[Mail]</p7a>
       <p7b>[Telefon]</p7b>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[KrajKor]</p17>
       <p18>[WojewodztwoKor]</p18>
       <p19>[PowiatKor]</p19>
       <p20>[GminaKor]</p20>
       <p21>[MiejscowoscKor]</p21>
       <p22>[KodPocztowyKor]</p22>
       <p23>[UlicaKor]</p23>
       <p24>[NrDomuKor]</p24>
       <p25>[NrLokaluKor]</p25>
       <p26>[PESEL]</p26>
       <p27>[NIP]</p27>
       <p28_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p28_subfield_>
       <p28_subfield_2>[nazwa skrócona]</p28_subfield_2>
       <p28_subfield_1>[nazwisko]</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p29_subfield_>
       <p29_subfield_2>[nazwa skrócona]</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_1>[imię]</p29_subfield_1>
       <p31a>[imieOjca]</p31a>
       <p30>[dataUrodzenia]</p30>
       <p31b>[imieMatki]</p31b>
       <p32a>[Mail]</p32a>
       <p32b>[Telefon]</p32b>
       <p33>[KodKraju]</p33>
       <p34>[Wojewodztwo]</p34>
       <p35>[Powiat]</p35>
       <p36>[Gmina]</p36>
       <p37>[Miejscowosc]</p37>
       <p38>[KodPocztowy]</p38>
       <p39>[Ulica]</p39>
       <p40>[NrDomu]</p40>
       <p41>[NrLokalu]</p41>
       <p42>[KrajKor]</p42>
       <p43>[WojewodztwoKor]</p43>
       <p44>[PowiatKor]</p44>
       <p45>[GminaKor]</p45>
       <p46>[MiejscowoscKor]</p46>
       <p47>[KodPocztowyKor]</p47>
       <p48>[UlicaKor]</p48>
       <p49>[NrDomuKor]</p49>
       <p50>[NrLokaluKor]</p50>
       <p51>[PESEL]</p51>
       <p52>[NIP]</p52>
       <p53_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p53_subfield_>
       <p53_subfield_2>[nazwa skrócona]</p53_subfield_2>
       <p53_subfield_1>[nazwisko]</p53_subfield_1>
       <p54_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p54_subfield_>
       <p54_subfield_2>[nazwa skrócona]</p54_subfield_2>
       <p54_subfield_1>[imię]</p54_subfield_1>
       <p56a>[imieOjca]</p56a>
       <p55>[dataUrodzenia]</p55>
       <p56b>[imieMatki]</p56b>
       <p57a>[Mail]</p57a>
       <p57b>[Telefon]</p57b>
       <p58>[KodKraju]</p58>
       <p59>[Wojewodztwo]</p59>
       <p60>[Powiat]</p60>
       <p61>[Gmina]</p61>
       <p62>[Miejscowosc]</p62>
       <p63>[KodPocztowy]</p63>
       <p64>[Ulica]</p64>
       <p65>[NrDomu]</p65>
       <p66>[NrLokalu]</p66>
       <p67>[KrajKor]</p67>
       <p68>[WojewodztwoKor]</p68>
       <p69>[PowiatKor]</p69>
       <p70>[GminaKor]</p70>
       <p71>[MiejscowoscKor]</p71>
       <p72>[KodPocztowyKor]</p72>
       <p73>[UlicaKor]</p73>
       <p74>[NrDomuKor]</p74>
       <p75>[NrLokaluKor]</p75>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ILW-Wr (W)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20950284</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_2>nazwa testowa</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>nazwa testowa</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Jan</p4_subfield_1>
       <p6a>Stefan</p6a>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6b>Danuta</p6b>
       <p7a>test@test.pl</p7a>
       <p7b>500600400</p7b>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>PL</p17>
       <p18>wielkopolskie</p18>
       <p19>poznański</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Półwiejska</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>23050608219</p26>
       <p27>8875155741</p27>
       <p28_subfield_>2</p28_subfield_>
       <p28_subfield_2>nazwa testowa</p28_subfield_2>
       <p28_subfield_1>Kowalski</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_>2</p29_subfield_>
       <p29_subfield_2>nazwa testowa</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_1>Jan</p29_subfield_1>
       <p31a>Stefan</p31a>
       <p30>30-10-1985</p30>
       <p31b>Danuta</p31b>
       <p32a>test@test.pl</p32a>
       <p32b>500600400</p32b>
       <p33>PL</p33>
       <p34>wielkopolskie</p34>
       <p35>poznański</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>61-155</p38>
       <p39>Strzelecka</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>PL</p42>
       <p43>wielkopolskie</p43>
       <p44>poznański</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>Poznań</p46>
       <p47>61-155</p47>
       <p48>Półwiejska</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>23050608219</p51>
       <p52>8875155741</p52>
       <p53_subfield_>2</p53_subfield_>
       <p53_subfield_2>nazwa testowa</p53_subfield_2>
       <p53_subfield_1>Kowalski</p53_subfield_1>
       <p54_subfield_>2</p54_subfield_>
       <p54_subfield_2>nazwa testowa</p54_subfield_2>
       <p54_subfield_1>Jan</p54_subfield_1>
       <p56a>Stefan</p56a>
       <p55>30-10-1985</p55>
       <p56b>Danuta</p56b>
       <p57a>test@test.pl</p57a>
       <p57b>500600400</p57b>
       <p58>PL</p58>
       <p59>wielkopolskie</p59>
       <p60>poznański</p60>
       <p61>Poznań</p61>
       <p62>Poznań</p62>
       <p63>61-155</p63>
       <p64>Strzelecka</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>PL</p67>
       <p68>wielkopolskie</p68>
       <p69>poznański</p69>
       <p70>Poznań</p70>
       <p71>Poznań</p71>
       <p72>61-155</p72>
       <p73>Półwiejska</p73>
       <p74>1</p74>
       <p75>1</p75>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>