Pola formularza

Formularz: WZNI-Po Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion - PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20953585</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 3 4 2 5 6 ]</p0_>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[imię]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[drugie imię]</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>[nazwiskoRodowe]</p1_3>
       <p1_4>[dataUrodzenia]</p1_4>
       <p1_5>[miejsceUrodzenia]</p1_5>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p1_7>[obywatelstwo]</p1_7>
       <p1_8_1_subfield_0>[miejscowość]</p1_8_1_subfield_0>
       <p1_8_1_subfield_1>[ulica]</p1_8_1_subfield_1>
       <p1_8_1_subfield_2>[nr domu]</p1_8_1_subfield_2>
       <p1_8_1_subfield_3>[nr lokalu]</p1_8_1_subfield_3>
       <p1_8_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_8_1_subfield_4>
       <p1_8_1_subfield_5>[poczta]</p1_8_1_subfield_5>
       <p1_8_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p1_8_2_subfield_0>
       <p1_8_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p1_8_2_subfield_1>
       <p1_8_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p1_8_2_subfield_2>
       <p1_8_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p1_8_2_subfield_3>
       <p1_9>[PESEL]</p1_9>
       <p1_10>[Telefon]</p1_10>
       <p1_11_>[Wartość wyboru w polu p1_11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_11_>
       <p1_11>[Pole tekstowe]</p1_11>
       <p1_12>[Pole tekstowe]</p1_12>
       <p1_13>[Pole tekstowe]</p1_13>
       <p2_1>[nazwisko]</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>[imię]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[drugie imię]</p2_2_subfield_1>
       <p2_3>[nazwiskoRodowe]</p2_3>
       <p2_4>[dataUrodzenia]</p2_4>
       <p2_5>[miejsceUrodzenia]</p2_5>
       <p2_6_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_6_1_subfield_0>
       <p2_6_1_subfield_1>[ulica]</p2_6_1_subfield_1>
       <p2_6_1_subfield_2>[nr domu]</p2_6_1_subfield_2>
       <p2_6_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_6_1_subfield_3>
       <p2_6_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_6_1_subfield_4>
       <p2_6_1_subfield_5>[poczta]</p2_6_1_subfield_5>
       <p2_6_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p2_6_2_subfield_0>
       <p2_6_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p2_6_2_subfield_1>
       <p2_6_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p2_6_2_subfield_2>
       <p2_6_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p2_6_2_subfield_3>
       <p3_1>[nazwisko]</p3_1>
       <p3_2_subfield_0>[imię]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[drugie imię]</p3_2_subfield_1>
       <p3_3>[nazwiskoRodowe]</p3_3>
       <p3_4>[PESEL]</p3_4>
       <p3_7_>[Wartość wyboru w polu p3_7. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_7_>
       <p3_5>[Pole tekstowe]</p3_5>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <pV1_>[Wartość wyboru w polu pV1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pV1_>
       <pV_2>[pole wielowierszowe]</pV_2>
       <pV_3>[data]</pV_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WZNI-Po</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20953585</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Jan</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Stefan</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>Kowalski</p1_3>
       <p1_4>30-10-1985</p1_4>
       <p1_5>Poznań</p1_5>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p1_7>polskie</p1_7>
       <p1_8_1_subfield_0>Poznań</p1_8_1_subfield_0>
       <p1_8_1_subfield_1>Strzelecka</p1_8_1_subfield_1>
       <p1_8_1_subfield_2>1</p1_8_1_subfield_2>
       <p1_8_1_subfield_3>1</p1_8_1_subfield_3>
       <p1_8_1_subfield_4>61-155</p1_8_1_subfield_4>
       <p1_8_1_subfield_5>Poznań</p1_8_1_subfield_5>
       <p1_8_2_subfield_0>Poznań</p1_8_2_subfield_0>
       <p1_8_2_subfield_1>Półwiejska</p1_8_2_subfield_1>
       <p1_8_2_subfield_2>1</p1_8_2_subfield_2>
       <p1_8_2_subfield_3>1</p1_8_2_subfield_3>
       <p1_9>23050608219</p1_9>
       <p1_10>500600400</p1_10>
       <p1_11_>1</p1_11_>
       <p1_11>test pola tekstowego</p1_11>
       <p1_12>test pola tekstowego</p1_12>
       <p1_13>test pola tekstowego</p1_13>
       <p2_1>Kowalski</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>Jan</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Stefan</p2_2_subfield_1>
       <p2_3>Kowalski</p2_3>
       <p2_4>30-10-1985</p2_4>
       <p2_5>Poznań</p2_5>
       <p2_6_1_subfield_0>Poznań</p2_6_1_subfield_0>
       <p2_6_1_subfield_1>Strzelecka</p2_6_1_subfield_1>
       <p2_6_1_subfield_2>1</p2_6_1_subfield_2>
       <p2_6_1_subfield_3>1</p2_6_1_subfield_3>
       <p2_6_1_subfield_4>61-155</p2_6_1_subfield_4>
       <p2_6_1_subfield_5>Poznań</p2_6_1_subfield_5>
       <p2_6_2_subfield_0>Poznań</p2_6_2_subfield_0>
       <p2_6_2_subfield_1>Półwiejska</p2_6_2_subfield_1>
       <p2_6_2_subfield_2>1</p2_6_2_subfield_2>
       <p2_6_2_subfield_3>1</p2_6_2_subfield_3>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_2_subfield_0>Jan</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Stefan</p3_2_subfield_1>
       <p3_3>Kowalski</p3_3>
       <p3_4>23050608219</p3_4>
       <p3_7_>1</p3_7_>
       <p3_5>test pola tekstowego</p3_5>
       <p3_6>test pola tekstowego</p3_6>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <pV1_>1</pV1_>
       <pV_2>to jest pole wielowierszowe</pV_2>
       <pV_3>30-10-1990</pV_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>