Pola formularza

Formularz: OoSM Oświadczenie o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publicznePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20968901</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[drugie imię]</p1_subfield_1>
       <p2>[nazwisko]</p2>
       <p3>[nazwiskoRodowe]</p3>
       <p4>[dataUrodzenia]</p4>
       <p5>[miejsceUrodzenia]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[Stanowisko]</p7>
       <p8_subfield_0>[miejscowość]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[ulica]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>[nr domu]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>[nr lokalu]</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_4>[kod pocztowy]</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_5>[poczta]</p8_subfield_5>
       <pI_1_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[Pole tekstowe]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[Pole tekstowe]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[Pole tekstowe]</pI_1_4>
       <pI_2_1>[Pole tekstowe]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Pole tekstowe]</pI_2_2>
       <pI_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pI_2_3>
       <pI_2_4>[Pole tekstowe]</pI_2_4>
       <pI_2_5>[Pole tekstowe]</pI_2_5>
       <pI_3_1>[Pole tekstowe]</pI_3_1>
       <pI_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pI_3_2>
       <pI_3_3>[Pole tekstowe]</pI_3_3>
       <pI_3_4>[Pole tekstowe]</pI_3_4>
       <pI_3_5>[Pole tekstowe]</pI_3_5>
       <pI_3_6>[Pole kwoty]</pI_3_6>
       <pI_4_1>[Pole tekstowe]</pI_4_1>
       <pI_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pI_4_2>
       <pI_4_3>[pole wielowierszowe]</pI_4_3>
       <pI_5_1>[Pole tekstowe]</pI_5_1>
       <pI_5_2>[Pole tekstowe]</pI_5_2>
       <pI_5_3_4>[Pole tekstowe]</pI_5_3_4>
       <pI_5_4>[Pole tekstowe]</pI_5_4>
       <pII_1_>[Wartość wyboru w polu pII_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_1_>
       <pII_2_>[Wartość wyboru w polu pII_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_2_>
       <pII_3>[pole wielowierszowe]</pII_3>
       <pIII_1_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_1. Dostępne wartości: 1 ]</pIII_1_1_>
       <pIII_2_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_2_1. Dostępne wartości: 2 ]</pIII_2_1_>
       <pIII_2_2>[pole wielowierszowe]</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>[Pole tekstowe]</pIII_2_3>
       <pIII_3_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_3_1. Dostępne wartości: 1 2 9 1 ]</pIII_3_1_>
       <pIII_3_2>[pole wielowierszowe]</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>[Pole tekstowe]</pIII_3_3>
       <pIII_3_1_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_3_1_1. Dostępne wartości: 1 9 ]</pIII_3_1_1_>
       <pIII_3_1_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_3_1_2. Dostępne wartości: 2 1 ]</pIII_3_1_2_>
       <pIII_3_2_3>[pole wielowierszowe]</pIII_3_2_3>
       <pIII_3_3_9>[Pole tekstowe]</pIII_3_3_9>
       <pIII_4_1>[pole wielowierszowe]</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>[Pole tekstowe]</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>[pole wielowierszowe]</pIII_4_3>
       <pIV_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_1_>
       <pIV_2>[pole wielowierszowe]</pIV_2>
       <pIV_3>[Pole tekstowe]</pIV_3>
       <pV_1>[pole wielowierszowe]</pV_1>
       <pVI_1>[pole wielowierszowe]</pVI_1>
       <pVII_1>[pole wielowierszowe]</pVII_1>
       <pVII_2>[Pole tekstowe]</pVII_2>
       <p9>[miejscowość]</p9>
       <p10>[Data wypełnienia]</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoSM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20968901</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Stefan</p1_subfield_1>
       <p2>Kowalski</p2>
       <p3>Kowalski</p3>
       <p4>30-10-1985</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>manager</p7>
       <p8_subfield_0>Poznań</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Strzelecka</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>1</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>1</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_4>61-155</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_5>Poznań</p8_subfield_5>
       <pI_1_1>10</pI_1_1>
       <pI_1_2>test pola tekstowego</pI_1_2>
       <pI_1_3>test pola tekstowego</pI_1_3>
       <pI_1_4>test pola tekstowego</pI_1_4>
       <pI_2_1>test pola tekstowego</pI_2_1>
       <pI_2_2>test pola tekstowego</pI_2_2>
       <pI_2_3>10</pI_2_3>
       <pI_2_4>test pola tekstowego</pI_2_4>
       <pI_2_5>test pola tekstowego</pI_2_5>
       <pI_3_1>test pola tekstowego</pI_3_1>
       <pI_3_2>10</pI_3_2>
       <pI_3_3>test pola tekstowego</pI_3_3>
       <pI_3_4>test pola tekstowego</pI_3_4>
       <pI_3_5>test pola tekstowego</pI_3_5>
       <pI_3_6>10</pI_3_6>
       <pI_4_1>test pola tekstowego</pI_4_1>
       <pI_4_2>10</pI_4_2>
       <pI_4_3>to jest pole wielowierszowe</pI_4_3>
       <pI_5_1>test pola tekstowego</pI_5_1>
       <pI_5_2>test pola tekstowego</pI_5_2>
       <pI_5_3_4>test pola tekstowego</pI_5_3_4>
       <pI_5_4>test pola tekstowego</pI_5_4>
       <pII_1_>1</pII_1_>
       <pII_2_>1</pII_2_>
       <pII_3>to jest pole wielowierszowe</pII_3>
       <pIII_1_1_>1</pIII_1_1_>
       <pIII_2_1_>1</pIII_2_1_>
       <pIII_2_2>to jest pole wielowierszowe</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>test pola tekstowego</pIII_2_3>
       <pIII_3_1_>1</pIII_3_1_>
       <pIII_3_2>to jest pole wielowierszowe</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>test pola tekstowego</pIII_3_3>
       <pIII_3_1_1_>1</pIII_3_1_1_>
       <pIII_3_1_2_>1</pIII_3_1_2_>
       <pIII_3_2_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_3_2_3>
       <pIII_3_3_9>test pola tekstowego</pIII_3_3_9>
       <pIII_4_1>to jest pole wielowierszowe</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>test pola tekstowego</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_4_3>
       <pIV_1_>1</pIV_1_>
       <pIV_2>to jest pole wielowierszowe</pIV_2>
       <pIV_3>test pola tekstowego</pIV_3>
       <pV_1>to jest pole wielowierszowe</pV_1>
       <pVI_1>to jest pole wielowierszowe</pVI_1>
       <pVII_1>to jest pole wielowierszowe</pVII_1>
       <pVII_2>test pola tekstowego</pVII_2>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>30-10-2014</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>