Pola formularza

Formularz: OZPM Oświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonkaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20968938</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[drugie imię]</p1_subfield_1>
       <p2>[nazwisko]</p2>
       <p3>[dataUrodzenia]</p3>
       <p4>[miejsceUrodzenia]</p4>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[Stanowisko]</p6>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[poczta]</p7_subfield_5>
       <p8>[DONumer]</p8>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[drugie imię]</p9_subfield_1>
       <p10>[nazwisko]</p10>
       <p11>[nazwiskoRodowe]</p11>
       <p12_subfield_0>[miejscowość]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[ulica]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[nr domu]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[nr lokalu]</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>[poczta]</p12_subfield_5>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17>[miejscowość]</p17>
       <p18>[Data wypełnienia]</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OZPM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20968938</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Stefan</p1_subfield_1>
       <p2>Kowalski</p2>
       <p3>30-10-1985</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>manager</p6>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>61-155</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>Poznań</p7_subfield_5>
       <p8>ACN285956</p8>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Stefan</p9_subfield_1>
       <p10>Kowalski</p10>
       <p11>Kowalski</p11>
       <p12_subfield_0>Poznań</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Strzelecka</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>1</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>1</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>61-155</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>Poznań</p12_subfield_5>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>30-10-2014</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>