Pola formularza

Formularz: WoNP Wniosek o nadanie numeru PESELPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21015006</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[pierwszeImie]</p1_1>
       <p1_2>[drugieImie]</p1_2>
       <p1_3>[nazwisko]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[UlicaKor]</p1_5>
       <p1_6>[NrDomuKor]</p1_6>
       <p1_7>[NrLokaluKor]</p1_7>
       <p1_8>[KodPocztowyKor]</p1_8>
       <p1_9>[MiejscowoscKor]</p1_9>
       <p2_1>[pierwszeImie]</p2_1>
       <p2_2>[drugieImie]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_4>[nazwisko]</p2_4>
       <p2_5_K>[plec]</p2_5_K>
       <p2_5_M>[plec]</p2_5_M>
       <p2_6>[dataUrodzenia]</p2_6>
       <p2_7>[KrajUrodzenia]</p2_7>
       <p2_8>[KodKraju]</p2_8>
       <p2_9_>[Wartość wyboru w polu p2_9. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_9_>
       <p2_10>[Pole tekstowe]</p2_10>
       <p2_11>[PaszportNumer]</p2_11>
       <p2_12>[PaszportWaznyDo]</p2_12>
       <p2_13>[InnyDokumentNumer]</p2_13>
       <p2_14>[data]</p2_14>
       <p3_1>[nazwiskoRodowe]</p3_1>
       <p3_2>[miejsceUrodzenia]</p3_2>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p3_5>[imieOjca]</p3_5>
       <p3_6>[nazwiskoRodoweOjca]</p3_6>
       <p3_7>[imieMatki]</p3_7>
       <p3_8>[nazwiskoRodoweMatki]</p3_8>
       <p3_9>[DONumer]</p3_9>
       <p3_10>[DowodOsobistyWaznyDo]</p3_10>
       <p3_11>[DOWydanyPrzez]</p3_11>
       <p4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p4_1_>
       <p4_2>[pierwszeImie]</p4_2>
       <p4_3>[nazwisko]</p4_3>
       <p4_4>[PESEL]</p4_4>
       <p5_1_>[Wartość wyboru w polu p5_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p5_1_>
       <p5_2>[data]</p5_2>
       <p5_3>[Pole tekstowe]</p5_3>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p6_1_>[Wartość wyboru w polu p6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_1_>
       <p6_2>[MailEPUAP]</p6_2>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8_1>[miejscowość]</p8_1>
       <p8_2>[Data wypełnienia]</p8_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoNP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21015006</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Jan</p1_1>
       <p1_2>Stefan</p1_2>
       <p1_3>Kowalski</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>Półwiejska</p1_5>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_7>1</p1_7>
       <p1_8>61-155</p1_8>
       <p1_9>Poznań</p1_9>
       <p2_1>Jan</p2_1>
       <p2_2>Stefan</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_4>Kowalski</p2_4>
       <p2_5_K>M</p2_5_K>
       <p2_5_M>M</p2_5_M>
       <p2_6>30-10-1985</p2_6>
       <p2_7>PL</p2_7>
       <p2_8>PL</p2_8>
       <p2_9_>1</p2_9_>
       <p2_10>test pola tekstowego</p2_10>
       <p2_11>DI3148049</p2_11>
       <p2_12>30-10-1990</p2_12>
       <p2_13></p2_13>
       <p2_14>30-10-1990</p2_14>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_2>Poznań</p3_2>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p3_5>Stefan</p3_5>
       <p3_6>Wiśniewski</p3_6>
       <p3_7>Danuta</p3_7>
       <p3_8>Wójcik</p3_8>
       <p3_9>ACN285956</p3_9>
       <p3_10>30-10-1990</p3_10>
       <p3_11>Prezydent m. Poznania</p3_11>
       <p4_1_>1</p4_1_>
       <p4_2>Jan</p4_2>
       <p4_3>Kowalski</p4_3>
       <p4_4>23050608219</p4_4>
       <p5_1_>1</p5_1_>
       <p5_2>30-10-1990</p5_2>
       <p5_3>test pola tekstowego</p5_3>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p6_1_>1</p6_1_>
       <p6_2>test@test.pl</p6_2>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8_1>Poznań</p8_1>
       <p8_2>30-10-2014</p8_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>