Pola formularza

Formularz: ZUS IWA Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21019443</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_1_1>[Pole tekstowe]</p1_1_1_1>
       <p1_1_1_2>[Pole tekstowe]</p1_1_1_2>
       <p1_1_2>[rok]</p1_1_2>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[REGON]</p2_2>
       <p2_3>[PESEL]</p2_3>
       <p2_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2_4>
       <p2_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_5>
       <p2_6>[nazwa]</p2_6>
       <p2_7>[nazwisko]</p2_7>
       <p2_8>[pierwszeImie]</p2_8>
       <p2_9>[dataUrodzenia]</p2_9>
       <p3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1>
       <p4_1>[pkd1]</p4_1>
       <p4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2>
       <p4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3>
       <p4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4>
       <p5_1>[KodPocztowyKor]</p5_1>
       <p5_2>[MiejscowoscKor]</p5_2>
       <p5_3>[UlicaKor]</p5_3>
       <p5_4>[NrDomuKor]</p5_4>
       <p5_5>[NrLokaluKor]</p5_5>
       <p5_6>[Pole tekstowe]</p5_6>
       <p5_7>[SkrytkaKor]</p5_7>
       <p5_8>[Telefon]</p5_8>
       <p5_9_1>[kraj]</p5_9_1>
       <p5_9_2>[Pole tekstowe]</p5_9_2>
       <p5_10>[Mail]</p5_10>
       <p6_1>[Data wypełnienia]</p6_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS IWA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21019443</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_1_1>test pola tekstowego</p1_1_1_1>
       <p1_1_1_2>test pola tekstowego</p1_1_1_2>
       <p1_1_2></p1_1_2>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>773461194</p2_2>
       <p2_3>23050608219</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>nr-test</p2_5>
       <p2_6>nazwa testowa</p2_6>
       <p2_7>Kowalski</p2_7>
       <p2_8>Jan</p2_8>
       <p2_9>30-10-1985</p2_9>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p4_1>01.11.Z</p4_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p5_1>61-155</p5_1>
       <p5_2>Poznań</p5_2>
       <p5_3>Półwiejska</p5_3>
       <p5_4>1</p5_4>
       <p5_5>1</p5_5>
       <p5_6>test pola tekstowego</p5_6>
       <p5_7>111</p5_7>
       <p5_8>500600400</p5_8>
       <p5_9_1>PL</p5_9_1>
       <p5_9_2>test pola tekstowego</p5_9_2>
       <p5_10>test@test.pl</p5_10>
       <p6_1>30-10-2014</p6_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>