Pola formularza

Formularz: ZUS ZAS-64 Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21019706</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p_data1>[dataUrodzenia]</p_data1>
       <p4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4>
       <p5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>[nazwa pełna]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>[nazwisko]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>[drugie imię]</p6_subfield_3>
       <p7>[Ulica]</p7>
       <p8>[NrDomu]</p8>
       <p9>[NrLokalu]</p9>
       <p10>[KodPocztowy]</p10>
       <p11>[Miejscowosc]</p11>
       <p12>[PESEL]</p12>
       <p_data2>[dataUrodzenia]</p_data2>
       <p13>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p13>
       <p14>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p14>
       <p15>[pierwszeImie]</p15>
       <p16>[nazwisko]</p16>
       <nie_wypelniaj_info>[dl]</nie_wypelniaj_info>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p_okres_1>[data]</p_okres_1>
       <p_okres_2>[data]</p_okres_2>
       <p_okres_4>[data]</p_okres_4>
       <p_okres_5>[data]</p_okres_5>
       <p_okres_7>[data]</p_okres_7>
       <p_okres_8>[data]</p_okres_8>
       <p_okres_10>[data]</p_okres_10>
       <p_okres_11>[data]</p_okres_11>
       <p_okres_13>[data]</p_okres_13>
       <p_okres_14>[data]</p_okres_14>
       <p_okres_16>[data]</p_okres_16>
       <p_okres_17>[data]</p_okres_17>
       <p_okres_19>[data]</p_okres_19>
       <p_okres_20>[data]</p_okres_20>
       <p_okres_22>[data]</p_okres_22>
       <p_okres_23>[data]</p_okres_23>
       <p_uwagi>[pole wielowierszowe]</p_uwagi>
       <p18>[Data wypełnienia]</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAS-64</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21019706</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p_data1>30-10-1985</p_data1>
       <p4>1</p4>
       <p5>NR-4321</p5>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>Kowalski</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>Stefan</p6_subfield_3>
       <p7>Strzelecka</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>23050608219</p12>
       <p_data2>30-10-1985</p_data2>
       <p13>1</p13>
       <p14>NR-4321</p14>
       <p15>Jan</p15>
       <p16>Kowalski</p16>
       <nie_wypelniaj_info></nie_wypelniaj_info>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p_okres_1>30-10-1990</p_okres_1>
       <p_okres_2>30-10-1990</p_okres_2>
       <p_okres_4>30-10-1990</p_okres_4>
       <p_okres_5>30-10-1990</p_okres_5>
       <p_okres_7>30-10-1990</p_okres_7>
       <p_okres_8>30-10-1990</p_okres_8>
       <p_okres_10>30-10-1990</p_okres_10>
       <p_okres_11>30-10-1990</p_okres_11>
       <p_okres_13>30-10-1990</p_okres_13>
       <p_okres_14>30-10-1990</p_okres_14>
       <p_okres_16>30-10-1990</p_okres_16>
       <p_okres_17>30-10-1990</p_okres_17>
       <p_okres_19>30-10-1990</p_okres_19>
       <p_okres_20>30-10-1990</p_okres_20>
       <p_okres_22>30-10-1990</p_okres_22>
       <p_okres_23>30-10-1990</p_okres_23>
       <p_uwagi>to jest pole wielowierszowe</p_uwagi>
       <p18>30-10-2014</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>