Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: TPR-C zał.D (archiwalny) Dane transakcji D - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201 lub 2201 korzystające z uproszczenia safe harbourPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21022101</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pED1>1201:1201-Transakcja związana z udzieleniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma) / 2201:2201-Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma) / </pED1>
       <pED2>[Pole kwoty]</pED2>
       <pED3>[Pole kwoty]</pED3>
       <pED4>[Lista walut]</pED4>
       <pED5>[Pole kwoty]</pED5>
       <pED4a>[Pole tekstowe]</pED4a>
       <pED6>[Pole kwoty]</pED6>
       <pED4b>[Pole tekstowe]</pED4b>
       <pED7_>[Wartość wyboru w polu pED7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pED7_>
       <pED8> / MW01:Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej / MW02:Metoda ceny odprzedaży / MW03:Metoda koszt plus / MW04:Metoda podziału zysku / MW05:Metoda marży transakcyjnej netto / MW06:Inna metoda - wycena niezależnego specjalisty / MW07:Inna metoda - pozostałe</pED8>
       <pED9>[Pole tekstowe]</pED9>
       <pED10_>[Wartość wyboru w polu pED10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pED10_>
       <pED11>[Pole kwoty]</pED11>
       <pED4d>[Pole tekstowe]</pED4d>
       <pED12>[kraj]</pED12>
       <rect5>[Pole powtarzalne]</rect5>
       <rect6>[Koniec strony]</rect6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TPR-C zał.D</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21022101</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pED1>1201</pED1>
       <pED2>10</pED2>
       <pED3>10</pED3>
       <pED4></pED4>
       <pED5>10</pED5>
       <pED4a>test pola tekstowego</pED4a>
       <pED6>10</pED6>
       <pED4b>test pola tekstowego</pED4b>
       <pED7_>1</pED7_>
       <pED8></pED8>
       <pED9>test pola tekstowego</pED9>
       <pED10_>1</pED10_>
       <pED11>10</pED11>
       <pED4d>test pola tekstowego</pED4d>
       <pED12>PL</pED12>
       <rect5></rect5>
       <rect6></rect6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>