Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT/SE (1) (archiwalny) (2020) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21057147</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <rect111>[Pole powtarzalne]</rect111>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p9>[data]</p9>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[NIP]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <rect1119>[Pole podziału sekcji]</rect1119>
       <rect2>[Koniec strony]</rect2>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <rect2156>[Liczba stron]</rect2156>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <rect199>[Pole powtarzalne]</rect199>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[data]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[nazwaPelna]</p34>
       <p35>[NIP]</p35>
       <rect1358>[Pole podziału sekcji]</rect1358>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <rect21>[Liczba stron]</rect21>
       <rect1990>[Pole powtarzalne]</rect1990>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[data]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <rect13580>[Pole podziału sekcji]</rect13580>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <pageno3>[Numer strony]</pageno3>
       <rect3>[Liczba stron]</rect3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/SE (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21057147</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <rect111></rect111>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>8875155741</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <rect1119></rect1119>
       <rect2></rect2>
       <pageno1></pageno1>
       <rect2156></rect2156>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p24>10</p24>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p29>10</p29>
       <rect199></rect199>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>Pełna nazwa testowa</p34>
       <p35>8875155741</p35>
       <rect1358></rect1358>
       <pageno2></pageno2>
       <rect21></rect21>
       <rect1990></rect1990>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <rect13580></rect13580>
       <p43>10</p43>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <pageno3></pageno3>
       <rect3></rect3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>