Pola formularza

Formularz: PIT/WZR (1) (2020) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21064788</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect13798>[Nagłówek]</rect13798>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <rect6277>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6277>
       <b>[Pole powtarzalne]</b>
       <pnrFaktury_b>[pole wielowierszowe]</pnrFaktury_b>
       <pdataWystawienia_b>[data]</pdataWystawienia_b>
       <pdataTerminuZaplaty_b>[data]</pdataTerminuZaplaty_b>
       <pkwota_b>[Pole kwoty]</pkwota_b>
       <rect6277_9>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6277_9>
       <c>[Pole powtarzalne]</c>
       <pnrFaktury_c>[pole wielowierszowe]</pnrFaktury_c>
       <pdataWystawienia_c>[data]</pdataWystawienia_c>
       <pdataTerminuZaplaty_c>[data]</pdataTerminuZaplaty_c>
       <pkwota_c>[Pole kwoty]</pkwota_c>
       <rect6277_9_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6277_9_4>
       <d>[Pole powtarzalne]</d>
       <pnrFaktury_d>[Pole tekstowe]</pnrFaktury_d>
       <pdataWystawienia_d>[data]</pdataWystawienia_d>
       <pdataTerminuZaplaty_d>[data]</pdataTerminuZaplaty_d>
       <pdataUregulowania_d>[data]</pdataUregulowania_d>
       <pkwotaUregulowana_d>[Pole kwoty]</pkwotaUregulowana_d>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_d>[Pole kwoty]</pkwotaUregulowanaPoRoku_d>
       <rect3>[Pole podziału sekcji]</rect3>
       <rect6277_9_4_9>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect6277_9_4_9>
       <e>[Pole powtarzalne]</e>
       <pnrFaktury_e>[Pole tekstowe]</pnrFaktury_e>
       <pdataWystawienia_e>[data]</pdataWystawienia_e>
       <pdataTerminuZaplaty_e>[data]</pdataTerminuZaplaty_e>
       <pdataUregulowania_e>[data]</pdataUregulowania_e>
       <pkwotaUregulowana_e>[Pole kwoty]</pkwotaUregulowana_e>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_e>[Pole kwoty]</pkwotaUregulowanaPoRoku_e>
       <rect34662>[Koniec strony]</rect34662>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/WZR (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21064788</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect13798></rect13798>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <rect6277></rect6277>
       <b></b>
       <pnrFaktury_b>to jest pole wielowierszowe</pnrFaktury_b>
       <pdataWystawienia_b>30-10-1990</pdataWystawienia_b>
       <pdataTerminuZaplaty_b>30-10-1990</pdataTerminuZaplaty_b>
       <pkwota_b>10</pkwota_b>
       <rect6277_9></rect6277_9>
       <c></c>
       <pnrFaktury_c>to jest pole wielowierszowe</pnrFaktury_c>
       <pdataWystawienia_c>30-10-1990</pdataWystawienia_c>
       <pdataTerminuZaplaty_c>30-10-1990</pdataTerminuZaplaty_c>
       <pkwota_c>10</pkwota_c>
       <rect6277_9_4></rect6277_9_4>
       <d></d>
       <pnrFaktury_d>test pola tekstowego</pnrFaktury_d>
       <pdataWystawienia_d>30-10-1990</pdataWystawienia_d>
       <pdataTerminuZaplaty_d>30-10-1990</pdataTerminuZaplaty_d>
       <pdataUregulowania_d>30-10-1990</pdataUregulowania_d>
       <pkwotaUregulowana_d>10</pkwotaUregulowana_d>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_d>10</pkwotaUregulowanaPoRoku_d>
       <rect3></rect3>
       <rect6277_9_4_9></rect6277_9_4_9>
       <e></e>
       <pnrFaktury_e>test pola tekstowego</pnrFaktury_e>
       <pdataWystawienia_e>30-10-1990</pdataWystawienia_e>
       <pdataTerminuZaplaty_e>30-10-1990</pdataTerminuZaplaty_e>
       <pdataUregulowania_e>30-10-1990</pdataUregulowania_e>
       <pkwotaUregulowana_e>10</pkwotaUregulowana_e>
       <pkwotaUregulowanaPoRoku_e>10</pkwotaUregulowanaPoRoku_e>
       <rect34662></rect34662>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>