Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: POD (archiwalny) Protokół odbioru dokumentuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21066307</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p2_2>[Pole kwoty]</p2_2>
       <p1_4>[NIP]</p1_4>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_1_>
       <p3_1>[pole wielowierszowe]</p3_1>
       <p3_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[ulica]</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>[nr domu]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_5>[poczta]</p3_2_subfield_5>
       <p3_4>[PESEL]</p3_4>
       <p3_6>[NIP]</p3_6>
       <p3_8>[REGON]</p3_8>
       <p3_10>[KRS]</p3_10>
       <p3_11>[Pole tekstowe]</p3_11>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[data]</p4_3>
       <p4_4>[Pole kwoty]</p4_4>
       <p4_5>[Pole kwoty]</p4_5>
       <p4_6_>[Wartość wyboru w polu p4_6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p4_6_>
       <p4_7>[Pole kwoty]</p4_7>
       <p4_8>[Pole kwoty]</p4_8>
       <p4_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_9>
       <p4_10>[pole wielowierszowe]</p4_10>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p5_3>[data]</p5_3>
       <p5_4>[Pole kwoty]</p5_4>
       <p5_6>[Pole kwoty]</p5_6>
       <p5_6_>[Wartość wyboru w polu p5_6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p5_6_>
       <p5_7>[Pole kwoty]</p5_7>
       <p5_8>[Pole kwoty]</p5_8>
       <p5_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_9>
       <p5_10>[pole wielowierszowe]</p5_10>
       <p6_1>[Pole tekstowe]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p6_3>[data]</p6_3>
       <p6_4>[Pole kwoty]</p6_4>
       <p6_5>[Pole kwoty]</p6_5>
       <p6_6_>[Wartość wyboru w polu p6_6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p6_6_>
       <p6_7>[Pole kwoty]</p6_7>
       <p6_8>[Pole kwoty]</p6_8>
       <p6_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_9>
       <p6_10>[pole wielowierszowe]</p6_10>
       <p9>[Pole kwoty]</p9>
       <p7>[Pole kwoty]</p7>
       <p8>[Pole kwoty]</p8>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p13_subfield_0>[imię]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[nazwisko]</p13_subfield_1>
       <p16_1>[miejscowość]</p16_1>
       <p16_2>[data]</p16_2>
       <p16_3>[godziny:minuty]</p16_3>
       <p14_subfield_0>[imię]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[nazwisko]</p14_subfield_1>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>POD</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21066307</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p2_2>10</p2_2>
       <p1_4>8875155741</p1_4>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_1>to jest pole wielowierszowe</p3_1>
       <p3_2_subfield_0>Poznań</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Strzelecka</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>1</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>1</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_4>61-155</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_5>Poznań</p3_2_subfield_5>
       <p3_4>23050608219</p3_4>
       <p3_6>8875155741</p3_6>
       <p3_8>773461194</p3_8>
       <p3_10>12345</p3_10>
       <p3_11>test pola tekstowego</p3_11>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>30-10-1990</p4_3>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p4_5>10</p4_5>
       <p4_6_>1</p4_6_>
       <p4_7>10</p4_7>
       <p4_8>10</p4_8>
       <p4_9>10</p4_9>
       <p4_10>to jest pole wielowierszowe</p4_10>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p5_3>30-10-1990</p5_3>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p5_6>10</p5_6>
       <p5_6_>1</p5_6_>
       <p5_7>10</p5_7>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p5_10>to jest pole wielowierszowe</p5_10>
       <p6_1>test pola tekstowego</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p6_3>30-10-1990</p6_3>
       <p6_4>10</p6_4>
       <p6_5>10</p6_5>
       <p6_6_>1</p6_6_>
       <p6_7>10</p6_7>
       <p6_8>10</p6_8>
       <p6_9>10</p6_9>
       <p6_10>to jest pole wielowierszowe</p6_10>
       <p9>10</p9>
       <p7>10</p7>
       <p8>10</p8>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p13_subfield_0>Jan</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Kowalski</p13_subfield_1>
       <p16_1>Poznań</p16_1>
       <p16_2>30-10-1990</p16_2>
       <p16_3>12:15:00</p16_3>
       <p14_subfield_0>Jan</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Kowalski</p14_subfield_1>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>