Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: TPR-C zał.CZ (archiwalny) Dane transakcji C - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204 (transakcje zwolnione)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21066431</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <pEC1>1201:1201-Transakcja związana z udzieleniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma) / 1202:1202-Transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) - pozycje dodatnie / 1203:1203-Udzielenie gwarancji lub poręczenia / 1204:1204-Zdeponowanie środków finansowych / 2201:2201-Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma) / 2202:2202-Transakcje zarządzania płynnością (cash-pooling) - pozycje ujemne / 2203:2203-Uzyskanie gwarancji lub poręczenia / 2204:2204-Przyjęcie depozytu środków finansowych</pEC1>
       <pEC2>[Pole kwoty]</pEC2>
       <pEC3>[Pole kwoty]</pEC3>
       <pEC4>[Lista walut]</pEC4>
       <pEC5>[Pole kwoty]</pEC5>
       <pEC6>[Pole tekstowe]</pEC6>
       <pEC7>[Pole kwoty]</pEC7>
       <pEC8>[Pole tekstowe]</pEC8>
       <rect6>[Koniec strony]</rect6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TPR-C zał.CZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21066431</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect3></rect3>
       <pEC1>1201</pEC1>
       <pEC2>10</pEC2>
       <pEC3>10</pEC3>
       <pEC4></pEC4>
       <pEC5>10</pEC5>
       <pEC6>test pola tekstowego</pEC6>
       <pEC7>10</pEC7>
       <pEC8>test pola tekstowego</pEC8>
       <rect6></rect6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>