Pola formularza

Formularz: PIT/Z (9) (2020-2021) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21069679</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>2020* / 2021</p2>
       <p3>[nazwisko]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <sekcja_b>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</sekcja_b>
       <rect2197>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197>
       <p6>[Pole kwoty]</p6>
       <p7>[Pole kwoty]</p7>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <rect2197c>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197c>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p31>[rok]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/Z (9)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21069679</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>2020</p2>
       <p3>Kowalski</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <sekcja_b></sekcja_b>
       <rect2197></rect2197>
       <p6>10</p6>
       <p7>10</p7>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p18>10</p18>
       <rect2197c></rect2197c>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p31></p31>
       <p32>10</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>