Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PZiOR (archiwalny) Protokół zajęcia i odbioru ruchomościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21070145</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p0_>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p0_10_>[Wartość wyboru w polu p0_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_10_>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>[poczta]</p1_2_subfield_5>
       <p1_3>[NIP]</p1_3>
       <p0_10_2_1>[Pole tekstowe]</p0_10_2_1>
       <p0_10_2_2>[data]</p0_10_2_2>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>[poczta]</p2_2_subfield_5>
       <p2_4>[PESEL]</p2_4>
       <p2_6>[NIP]</p2_6>
       <p2_8>[REGON]</p2_8>
       <p2_10>[KRS]</p2_10>
       <p2_11>[REGON]</p2_11>
       <p3_1>[pole wielowierszowe]</p3_1>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p4_1>[pole wielowierszowe]</p4_1>
       <p4_2>[pole wielowierszowe]</p4_2>
       <p4_3>[pole wielowierszowe]</p4_3>
       <p4_4>[Pole kwoty]</p4_4>
       <p4_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p4_5_1>
       <p4_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5_2>
       <p4_5_3>[Pole kwoty]</p4_5_3>
       <p4_5_4>[Pole kwoty]</p4_5_4>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p5_2>[pole wielowierszowe]</p5_2>
       <p5_3>[pole wielowierszowe]</p5_3>
       <p5_4>[Pole kwoty]</p5_4>
       <p5_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p5_5_1>
       <p5_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5_2>
       <p5_5_3>[Pole kwoty]</p5_5_3>
       <p5_5_4>[Pole kwoty]</p5_5_4>
       <p6_1>[pole wielowierszowe]</p6_1>
       <p6_2>[pole wielowierszowe]</p6_2>
       <p6_3>[pole wielowierszowe]</p6_3>
       <p6_4>[Pole kwoty]</p6_4>
       <p6_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p6_5_1>
       <p6_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5_2>
       <p6_5_3>[Pole kwoty]</p6_5_3>
       <p6_5_4>[Pole kwoty]</p6_5_4>
       <p7_1>[pole wielowierszowe]</p7_1>
       <p7_2>[pole wielowierszowe]</p7_2>
       <p7_3>[pole wielowierszowe]</p7_3>
       <p7_4>[Pole kwoty]</p7_4>
       <p7_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p7_5_1>
       <p7_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_2>
       <p7_5_3>[Pole kwoty]</p7_5_3>
       <p7_5_4>[Pole kwoty]</p7_5_4>
       <p8_1>[pole wielowierszowe]</p8_1>
       <p8_2>[pole wielowierszowe]</p8_2>
       <p8_3>[pole wielowierszowe]</p8_3>
       <p8_4>[Pole kwoty]</p8_4>
       <p8_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p8_5_1>
       <p8_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_2>
       <p8_5_3>[Pole kwoty]</p8_5_3>
       <p8_5_4>[Pole kwoty]</p8_5_4>
       <p9_1>[pole wielowierszowe]</p9_1>
       <p9_2>[pole wielowierszowe]</p9_2>
       <p9_3>[pole wielowierszowe]</p9_3>
       <p9_4>[Pole kwoty]</p9_4>
       <p9_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p9_5_1>
       <p9_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5_2>
       <p9_5_3>[Pole kwoty]</p9_5_3>
       <p9_5_4>[Pole kwoty]</p9_5_4>
       <p10_1>[pole wielowierszowe]</p10_1>
       <p10_2>[pole wielowierszowe]</p10_2>
       <p10_3>[pole wielowierszowe]</p10_3>
       <p10_4>[Pole kwoty]</p10_4>
       <p10_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p10_5_1>
       <p10_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5_2>
       <p10_5_3>[Pole kwoty]</p10_5_3>
       <p10_5_4>[Pole kwoty]</p10_5_4>
       <p11_1>[pole wielowierszowe]</p11_1>
       <p11_2>[pole wielowierszowe]</p11_2>
       <p11_3>[pole wielowierszowe]</p11_3>
       <p11_4>[Pole kwoty]</p11_4>
       <p11_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p11_5_1>
       <p11_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_5_2>
       <p11_5_3>[Pole kwoty]</p11_5_3>
       <p11_5_4>[Pole kwoty]</p11_5_4>
       <p12_1>[pole wielowierszowe]</p12_1>
       <p12_2>[pole wielowierszowe]</p12_2>
       <p12_3>[pole wielowierszowe]</p12_3>
       <p12_4>[Pole kwoty]</p12_4>
       <p12_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p12_5_1>
       <p12_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_5_2>
       <p12_5_3>[Pole kwoty]</p12_5_3>
       <p12_5_4>[Pole kwoty]</p12_5_4>
       <p13_1>[pole wielowierszowe]</p13_1>
       <p13_2>[pole wielowierszowe]</p13_2>
       <p13_3>[pole wielowierszowe]</p13_3>
       <p13_4>[Pole kwoty]</p13_4>
       <p13_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p13_5_1>
       <p13_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_5_2>
       <p13_5_3>[Pole kwoty]</p13_5_3>
       <p13_5_4>[Pole kwoty]</p13_5_4>
       <p14_1>[Pole kwoty]</p14_1>
       <p14_2>[Pole kwoty]</p14_2>
       <p14_3>[Pole kwoty]</p14_3>
       <p15_1>[pole wielowierszowe]</p15_1>
       <p15_2>[pole wielowierszowe]</p15_2>
       <p15_3>[Pole tekstowe]</p15_3>
       <p15_4>[Pole tekstowe]</p15_4>
       <p15_5>[Pole kwoty]</p15_5>
       <p15_6>[pole wielowierszowe]</p15_6>
       <p16_1>[pole wielowierszowe]</p16_1>
       <p16_2>[pole wielowierszowe]</p16_2>
       <p16_3>[Pole tekstowe]</p16_3>
       <p16_4>[Pole tekstowe]</p16_4>
       <p16_5>[Pole kwoty]</p16_5>
       <p16_6>[pole wielowierszowe]</p16_6>
       <p17_1>[pole wielowierszowe]</p17_1>
       <p17_2>[pole wielowierszowe]</p17_2>
       <p17_3>[Pole tekstowe]</p17_3>
       <p17_4>[Pole tekstowe]</p17_4>
       <p17_5>[Pole kwoty]</p17_5>
       <p17_6>[pole wielowierszowe]</p17_6>
       <p18_1>[pole wielowierszowe]</p18_1>
       <p18_2>[pole wielowierszowe]</p18_2>
       <p18_3>[Pole tekstowe]</p18_3>
       <p18_4>[Pole tekstowe]</p18_4>
       <p18_5>[Pole kwoty]</p18_5>
       <p18_6>[pole wielowierszowe]</p18_6>
       <p19_1>[pole wielowierszowe]</p19_1>
       <p19_2>[pole wielowierszowe]</p19_2>
       <p19_3>[Pole tekstowe]</p19_3>
       <p19_4>[Pole tekstowe]</p19_4>
       <p19_5>[Pole kwoty]</p19_5>
       <p18_6_>[pole wielowierszowe]</p18_6_>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p23_1>[miejscowość]</p23_1>
       <p23_2>[data]</p23_2>
       <p23_3_7>[godziny:minuty]</p23_3_7>
       <p22_1_subfield_0>[imię]</p22_1_subfield_0>
       <p22_1_subfield_1>[nazwisko]</p22_1_subfield_1>
       <p30a_subfield_0>[imię]</p30a_subfield_0>
       <p30a_subfield_1>[nazwisko]</p30a_subfield_1>
       <p22_2_subfield_0>[imię]</p22_2_subfield_0>
       <p22_2_subfield_1>[nazwisko]</p22_2_subfield_1>
       <p31>[Stanowisko]</p31>
       <p22_3_subfield_0>[imię]</p22_3_subfield_0>
       <p22_3_subfield_1>[nazwisko]</p22_3_subfield_1>
       <p22_4_subfield_0>[imię]</p22_4_subfield_0>
       <p22_4_subfield_1>[nazwisko]</p22_4_subfield_1>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28_subfield_0>[imię]</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>[nazwisko]</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_0>[miejscowość]</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>[ulica]</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_2>[nr domu]</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>[nr lokalu]</p29_subfield_3>
       <p29_subfield_4>[kod pocztowy]</p29_subfield_4>
       <p29_subfield_5>[poczta]</p29_subfield_5>
       <p30>[pole wielowierszowe]</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PZiOR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21070145</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p0_10_>1</p0_10_>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>61-155</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>Poznań</p1_2_subfield_5>
       <p1_3>8875155741</p1_3>
       <p0_10_2_1>test pola tekstowego</p0_10_2_1>
       <p0_10_2_2>30-10-1990</p0_10_2_2>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>61-155</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>Poznań</p2_2_subfield_5>
       <p2_4>23050608219</p2_4>
       <p2_6>8875155741</p2_6>
       <p2_8>773461194</p2_8>
       <p2_10>12345</p2_10>
       <p2_11>773461194</p2_11>
       <p3_1>to jest pole wielowierszowe</p3_1>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p4_1>to jest pole wielowierszowe</p4_1>
       <p4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2>
       <p4_3>to jest pole wielowierszowe</p4_3>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p4_5_1>0</p4_5_1>
       <p4_5_2>10</p4_5_2>
       <p4_5_3>10</p4_5_3>
       <p4_5_4>10</p4_5_4>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p5_2>to jest pole wielowierszowe</p5_2>
       <p5_3>to jest pole wielowierszowe</p5_3>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p5_5_1>0</p5_5_1>
       <p5_5_2>10</p5_5_2>
       <p5_5_3>10</p5_5_3>
       <p5_5_4>10</p5_5_4>
       <p6_1>to jest pole wielowierszowe</p6_1>
       <p6_2>to jest pole wielowierszowe</p6_2>
       <p6_3>to jest pole wielowierszowe</p6_3>
       <p6_4>10</p6_4>
       <p6_5_1>0</p6_5_1>
       <p6_5_2>10</p6_5_2>
       <p6_5_3>10</p6_5_3>
       <p6_5_4>10</p6_5_4>
       <p7_1>to jest pole wielowierszowe</p7_1>
       <p7_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2>
       <p7_3>to jest pole wielowierszowe</p7_3>
       <p7_4>10</p7_4>
       <p7_5_1>0</p7_5_1>
       <p7_5_2>10</p7_5_2>
       <p7_5_3>10</p7_5_3>
       <p7_5_4>10</p7_5_4>
       <p8_1>to jest pole wielowierszowe</p8_1>
       <p8_2>to jest pole wielowierszowe</p8_2>
       <p8_3>to jest pole wielowierszowe</p8_3>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p8_5_1>0</p8_5_1>
       <p8_5_2>10</p8_5_2>
       <p8_5_3>10</p8_5_3>
       <p8_5_4>10</p8_5_4>
       <p9_1>to jest pole wielowierszowe</p9_1>
       <p9_2>to jest pole wielowierszowe</p9_2>
       <p9_3>to jest pole wielowierszowe</p9_3>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p9_5_1>0</p9_5_1>
       <p9_5_2>10</p9_5_2>
       <p9_5_3>10</p9_5_3>
       <p9_5_4>10</p9_5_4>
       <p10_1>to jest pole wielowierszowe</p10_1>
       <p10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2>
       <p10_3>to jest pole wielowierszowe</p10_3>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p10_5_1>0</p10_5_1>
       <p10_5_2>10</p10_5_2>
       <p10_5_3>10</p10_5_3>
       <p10_5_4>10</p10_5_4>
       <p11_1>to jest pole wielowierszowe</p11_1>
       <p11_2>to jest pole wielowierszowe</p11_2>
       <p11_3>to jest pole wielowierszowe</p11_3>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p11_5_1>0</p11_5_1>
       <p11_5_2>10</p11_5_2>
       <p11_5_3>10</p11_5_3>
       <p11_5_4>10</p11_5_4>
       <p12_1>to jest pole wielowierszowe</p12_1>
       <p12_2>to jest pole wielowierszowe</p12_2>
       <p12_3>to jest pole wielowierszowe</p12_3>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p12_5_1>0</p12_5_1>
       <p12_5_2>10</p12_5_2>
       <p12_5_3>10</p12_5_3>
       <p12_5_4>10</p12_5_4>
       <p13_1>to jest pole wielowierszowe</p13_1>
       <p13_2>to jest pole wielowierszowe</p13_2>
       <p13_3>to jest pole wielowierszowe</p13_3>
       <p13_4>10</p13_4>
       <p13_5_1>0</p13_5_1>
       <p13_5_2>10</p13_5_2>
       <p13_5_3>10</p13_5_3>
       <p13_5_4>10</p13_5_4>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p14_2>10</p14_2>
       <p14_3>10</p14_3>
       <p15_1>to jest pole wielowierszowe</p15_1>
       <p15_2>to jest pole wielowierszowe</p15_2>
       <p15_3>test pola tekstowego</p15_3>
       <p15_4>test pola tekstowego</p15_4>
       <p15_5>10</p15_5>
       <p15_6>to jest pole wielowierszowe</p15_6>
       <p16_1>to jest pole wielowierszowe</p16_1>
       <p16_2>to jest pole wielowierszowe</p16_2>
       <p16_3>test pola tekstowego</p16_3>
       <p16_4>test pola tekstowego</p16_4>
       <p16_5>10</p16_5>
       <p16_6>to jest pole wielowierszowe</p16_6>
       <p17_1>to jest pole wielowierszowe</p17_1>
       <p17_2>to jest pole wielowierszowe</p17_2>
       <p17_3>test pola tekstowego</p17_3>
       <p17_4>test pola tekstowego</p17_4>
       <p17_5>10</p17_5>
       <p17_6>to jest pole wielowierszowe</p17_6>
       <p18_1>to jest pole wielowierszowe</p18_1>
       <p18_2>to jest pole wielowierszowe</p18_2>
       <p18_3>test pola tekstowego</p18_3>
       <p18_4>test pola tekstowego</p18_4>
       <p18_5>10</p18_5>
       <p18_6>to jest pole wielowierszowe</p18_6>
       <p19_1>to jest pole wielowierszowe</p19_1>
       <p19_2>to jest pole wielowierszowe</p19_2>
       <p19_3>test pola tekstowego</p19_3>
       <p19_4>test pola tekstowego</p19_4>
       <p19_5>10</p19_5>
       <p18_6_>to jest pole wielowierszowe</p18_6_>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p23_1>Poznań</p23_1>
       <p23_2>30-10-1990</p23_2>
       <p23_3_7>12:15:00</p23_3_7>
       <p22_1_subfield_0>Jan</p22_1_subfield_0>
       <p22_1_subfield_1>Kowalski</p22_1_subfield_1>
       <p30a_subfield_0>Jan</p30a_subfield_0>
       <p30a_subfield_1>Kowalski</p30a_subfield_1>
       <p22_2_subfield_0>Jan</p22_2_subfield_0>
       <p22_2_subfield_1>Kowalski</p22_2_subfield_1>
       <p31>manager</p31>
       <p22_3_subfield_0>Jan</p22_3_subfield_0>
       <p22_3_subfield_1>Kowalski</p22_3_subfield_1>
       <p22_4_subfield_0>Jan</p22_4_subfield_0>
       <p22_4_subfield_1>Kowalski</p22_4_subfield_1>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_subfield_0>Jan</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>Kowalski</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_0>Poznań</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>Strzelecka</p29_subfield_1>
       <p29_subfield_2>1</p29_subfield_2>
       <p29_subfield_3>1</p29_subfield_3>
       <p29_subfield_4>61-155</p29_subfield_4>
       <p29_subfield_5>Poznań</p29_subfield_5>
       <p30>to jest pole wielowierszowe</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>