Pola formularza

Formularz: ZUS ZAS-62 Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21074213</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <pII_9>[dataUrodzenia]</pII_9>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_4>[nazwa pełna]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_2>[nazwisko]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_3>[drugie imię]</p5_subfield_3>
       <p6>[Ulica]</p6>
       <p7>[NrDomu]</p7>
       <p8>[NrLokalu]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Miejscowosc]</p10>
       <p11>[kraj]</p11>
       <p12>[PESEL]</p12>
       <pII_20>[dataUrodzenia]</pII_20>
       <p13_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p13_1>
       <p13_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p13_2>
       <p14>[pierwszeImie]</p14>
       <p15>[nazwisko]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[KodPocztowy]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[kraj]</p21>
       <p_zwolnienie_lekarskie>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p_zwolnienie_lekarskie>
       <p22_1>[data]</p22_1>
       <p22_2>[data]</p22_2>
       <p22_3>[Pole tekstowe]</p22_3>
       <p23_1>[data]</p23_1>
       <p23_2>[data]</p23_2>
       <p23_3>[Pole tekstowe]</p23_3>
       <p24_1>[data]</p24_1>
       <p24_2>[data]</p24_2>
       <p24_3>[Pole tekstowe]</p24_3>
       <p_swiadczenie_rehab>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p_swiadczenie_rehab>
       <p_uwagi>[pole wielowierszowe]</p_uwagi>
       <p25>[Data wypełnienia]</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAS-62</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21074213</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <pII_9>30-10-1985</pII_9>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_2>Kowalski</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_3>Stefan</p5_subfield_3>
       <p6>Strzelecka</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>23050608219</p12>
       <pII_20>30-10-1985</pII_20>
       <p13_1>1</p13_1>
       <p13_2>NR-4321</p13_2>
       <p14>Jan</p14>
       <p15>Kowalski</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>PL</p21>
       <p_zwolnienie_lekarskie>1</p_zwolnienie_lekarskie>
       <p22_1>30-10-1990</p22_1>
       <p22_2>30-10-1990</p22_2>
       <p22_3>test pola tekstowego</p22_3>
       <p23_1>30-10-1990</p23_1>
       <p23_2>30-10-1990</p23_2>
       <p23_3>test pola tekstowego</p23_3>
       <p24_1>30-10-1990</p24_1>
       <p24_2>30-10-1990</p24_2>
       <p24_3>test pola tekstowego</p24_3>
       <p_swiadczenie_rehab>1</p_swiadczenie_rehab>
       <p_uwagi>to jest pole wielowierszowe</p_uwagi>
       <p25>30-10-2014</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>