Pola formularza

Formularz: SR-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21097923</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1_1>[pierwszeImie]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[nazwisko]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[PESEL]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[dataUrodzenia]</pI_1_4>
       <pI_1_5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_1_5_1>
       <pI_1_5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_5_2>
       <pII_1_1>[pierwszeImie]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[nazwisko]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[PESEL]</pII_1_3>
       <pII_1_4>[dataUrodzenia]</pII_1_4>
       <pII_1_5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_1_5_1>
       <pII_1_5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_1_5_2>
       <pII_1_6>[obywatelstwo]</pII_1_6>
       <pII_1_7>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pII_1_7>
       <pII_2_1>[rok]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[rok]</pII_2_2>
       <pII_2_3>[rok]</pII_2_3>
       <pII_2_4>[rok]</pII_2_4>
       <pII_2_5>[nazwaPelna]</pII_2_5>
       <pII_2_6>[Gmina]</pII_2_6>
       <pII_2_7>[KodPocztowy]</pII_2_7>
       <pII_2_8>[Miejscowosc]</pII_2_8>
       <pII_2_9>[Ulica]</pII_2_9>
       <pII_2_11>[NrDomu]</pII_2_11>
       <pII_2_12>[NrLokalu]</pII_2_12>
       <pII_2_14>[kraj]</pII_2_14>
       <pIII_1_1>[pierwszeImie]</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>[nazwisko]</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>[PESEL]</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>[dataUrodzenia]</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>[obywatelstwo]</pIII_1_7>
       <pIII_1_8>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pIII_1_8>
       <pIII_2_1>[rok]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[rok]</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>[rok]</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>[rok]</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>[nazwaPelna]</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>[Gmina]</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>[KodPocztowy]</pIII_2_7>
       <pIII_2_8>[Miejscowosc]</pIII_2_8>
       <pIII_2_9>[Ulica]</pIII_2_9>
       <pIII_2_11>[NrDomu]</pIII_2_11>
       <pIII_2_12>[NrLokalu]</pIII_2_12>
       <pIII_2_14>[kraj]</pIII_2_14>
       <pIII_3_1>[pierwszeImie]</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>[nazwisko]</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>[PESEL]</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>[dataUrodzenia]</pIII_3_4>
       <pIII_3_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_3_5>
       <pIII_3_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_3_6>
       <pIII_3_7>[obywatelstwo]</pIII_3_7>
       <pIII_3_8>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pIII_3_8>
       <pIII_4_1>[rok]</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>[rok]</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>[rok]</pIII_4_3>
       <pIII_4_4>[rok]</pIII_4_4>
       <pIII_5_5>[nazwaPelna]</pIII_5_5>
       <pIII_5_6>[Gmina]</pIII_5_6>
       <pIII_5_7>[KodPocztowy]</pIII_5_7>
       <pIII_5_8>[Miejscowosc]</pIII_5_8>
       <pIII_5_9>[Ulica]</pIII_5_9>
       <pIII_5_11>[NrDomu]</pIII_5_11>
       <pIII_5_12>[NrLokalu]</pIII_5_12>
       <pIII_5_14>[kraj]</pIII_5_14>
       <pIII_6_1>[pierwszeImie]</pIII_6_1>
       <pIII_6_2>[nazwisko]</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>[PESEL]</pIII_6_3>
       <pIII_6_4>[dataUrodzenia]</pIII_6_4>
       <pIII_6_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_6_5>
       <pIII_6_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_6_6>
       <pIII_6_7>[obywatelstwo]</pIII_6_7>
       <pIII_6_8>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pIII_6_8>
       <pIII_7_1>[rok]</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>[rok]</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>[rok]</pIII_7_3>
       <pIII_7_4>[rok]</pIII_7_4>
       <pIII_7_5>[nazwaPelna]</pIII_7_5>
       <pIII_7_6>[Gmina]</pIII_7_6>
       <pIII_7_7>[KodPocztowy]</pIII_7_7>
       <pIII_7_8>[Miejscowosc]</pIII_7_8>
       <pIII_7_9>[Ulica]</pIII_7_9>
       <pIII_7_11>[NrDomu]</pIII_7_11>
       <pIII_7_12>[NrLokalu]</pIII_7_12>
       <pIII_7_14>[kraj]</pIII_7_14>
       <pIV_1_1>[pierwszeImie]</pIV_1_1>
       <pIV_1_2>[nazwisko]</pIV_1_2>
       <pIV_2_>[Wartość wyboru w polu pIV_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</pIV_2_>
       <pIV_3_1>[pierwszeImie]</pIV_3_1>
       <pIV_3_2>[nazwisko]</pIV_3_2>
       <pIV_4_>[Wartość wyboru w polu pIV_4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</pIV_4_>
       <pIV_5_1>[pierwszeImie]</pIV_5_1>
       <pIV_5_2>[nazwisko]</pIV_5_2>
       <pIV_6_>[Wartość wyboru w polu pIV_6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</pIV_6_>
       <pIV_7_1>[pierwszeImie]</pIV_7_1>
       <pIV_7_2>[nazwisko]</pIV_7_2>
       <pIV_8_>[Wartość wyboru w polu pIV_8. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</pIV_8_>
       <pV_1_1>[pierwszeImie]</pV_1_1>
       <pV_1_2>[nazwisko]</pV_1_2>
       <pV_1_3>[PESEL]</pV_1_3>
       <pV_1_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pV_1_4>
       <pV_1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pV_1_5>
       <pV_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_1_7>
       <pV_1_6>[Pole tekstowe]</pV_1_6>
       <pV_2_1>[pierwszeImie]</pV_2_1>
       <pV_2_2>[nazwisko]</pV_2_2>
       <pV_2_3>[PESEL]</pV_2_3>
       <pV_2_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pV_2_4>
       <pV_2_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pV_2_5>
       <pV_2_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_2_7>
       <pV_2_6>[Pole tekstowe]</pV_2_6>
       <pV_3_1>[pierwszeImie]</pV_3_1>
       <pV_3_2>[nazwisko]</pV_3_2>
       <pV_3_3>[PESEL]</pV_3_3>
       <pV_3_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pV_3_4>
       <pV_3_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pV_3_5>
       <pV_1_7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_1_7_2>
       <pV_3_6>[Pole tekstowe]</pV_3_6>
       <pV_4_1>[pierwszeImie]</pV_4_1>
       <pV_4_2>[nazwisko]</pV_4_2>
       <pV_4_3>[PESEL]</pV_4_3>
       <pV_4_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pV_4_4>
       <pV_4_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pV_4_5>
       <pV_4_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_4_7>
       <pV_4_6>[Pole tekstowe]</pV_4_6>
       <pIX_1_1>[pierwszeImie]</pIX_1_1>
       <pIX_1_2>[nazwisko]</pIX_1_2>
       <pIX_2_1>[pierwszeImie]</pIX_2_1>
       <pIX_2_2>[nazwisko]</pIX_2_2>
       <pIX_3_1>[pierwszeImie]</pIX_3_1>
       <pIX_3_2>[nazwisko]</pIX_3_2>
       <pIX_4_1>[pierwszeImie]</pIX_4_1>
       <pIX_4_2>[nazwisko]</pIX_4_2>
       <pXI_7_5>[miejscowość]</pXI_7_5>
       <pXI_7_6>[Data wypełnienia]</pXI_7_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SR-1Z</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21097923</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1_1>Jan</pI_1_1>
       <pI_1_2>Kowalski</pI_1_2>
       <pI_1_3>23050608219</pI_1_3>
       <pI_1_4>30-10-1985</pI_1_4>
       <pI_1_5_1>1</pI_1_5_1>
       <pI_1_5_2>NR-4321</pI_1_5_2>
       <pII_1_1>Jan</pII_1_1>
       <pII_1_2>Kowalski</pII_1_2>
       <pII_1_3>23050608219</pII_1_3>
       <pII_1_4>30-10-1985</pII_1_4>
       <pII_1_5_1>1</pII_1_5_1>
       <pII_1_5_2>NR-4321</pII_1_5_2>
       <pII_1_6>polskie</pII_1_6>
       <pII_1_7>panna</pII_1_7>
       <pII_2_1></pII_2_1>
       <pII_2_2></pII_2_2>
       <pII_2_3></pII_2_3>
       <pII_2_4></pII_2_4>
       <pII_2_5>Pełna nazwa testowa</pII_2_5>
       <pII_2_6>Poznań</pII_2_6>
       <pII_2_7>61-155</pII_2_7>
       <pII_2_8>Poznań</pII_2_8>
       <pII_2_9>Strzelecka</pII_2_9>
       <pII_2_11>1</pII_2_11>
       <pII_2_12>1</pII_2_12>
       <pII_2_14>PL</pII_2_14>
       <pIII_1_1>Jan</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>Kowalski</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>23050608219</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>30-10-1985</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>1</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>NR-4321</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>polskie</pIII_1_7>
       <pIII_1_8>panna</pIII_1_8>
       <pIII_2_1></pIII_2_1>
       <pIII_2_2></pIII_2_2>
       <pIII_2_3></pIII_2_3>
       <pIII_2_4></pIII_2_4>
       <pIII_2_5>Pełna nazwa testowa</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>Poznań</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>61-155</pIII_2_7>
       <pIII_2_8>Poznań</pIII_2_8>
       <pIII_2_9>Strzelecka</pIII_2_9>
       <pIII_2_11>1</pIII_2_11>
       <pIII_2_12>1</pIII_2_12>
       <pIII_2_14>PL</pIII_2_14>
       <pIII_3_1>Jan</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>Kowalski</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>23050608219</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>30-10-1985</pIII_3_4>
       <pIII_3_5>1</pIII_3_5>
       <pIII_3_6>NR-4321</pIII_3_6>
       <pIII_3_7>polskie</pIII_3_7>
       <pIII_3_8>panna</pIII_3_8>
       <pIII_4_1></pIII_4_1>
       <pIII_4_2></pIII_4_2>
       <pIII_4_3></pIII_4_3>
       <pIII_4_4></pIII_4_4>
       <pIII_5_5>Pełna nazwa testowa</pIII_5_5>
       <pIII_5_6>Poznań</pIII_5_6>
       <pIII_5_7>61-155</pIII_5_7>
       <pIII_5_8>Poznań</pIII_5_8>
       <pIII_5_9>Strzelecka</pIII_5_9>
       <pIII_5_11>1</pIII_5_11>
       <pIII_5_12>1</pIII_5_12>
       <pIII_5_14>PL</pIII_5_14>
       <pIII_6_1>Jan</pIII_6_1>
       <pIII_6_2>Kowalski</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>23050608219</pIII_6_3>
       <pIII_6_4>30-10-1985</pIII_6_4>
       <pIII_6_5>1</pIII_6_5>
       <pIII_6_6>NR-4321</pIII_6_6>
       <pIII_6_7>polskie</pIII_6_7>
       <pIII_6_8>panna</pIII_6_8>
       <pIII_7_1></pIII_7_1>
       <pIII_7_2></pIII_7_2>
       <pIII_7_3></pIII_7_3>
       <pIII_7_4></pIII_7_4>
       <pIII_7_5>Pełna nazwa testowa</pIII_7_5>
       <pIII_7_6>Poznań</pIII_7_6>
       <pIII_7_7>61-155</pIII_7_7>
       <pIII_7_8>Poznań</pIII_7_8>
       <pIII_7_9>Strzelecka</pIII_7_9>
       <pIII_7_11>1</pIII_7_11>
       <pIII_7_12>1</pIII_7_12>
       <pIII_7_14>PL</pIII_7_14>
       <pIV_1_1>Jan</pIV_1_1>
       <pIV_1_2>Kowalski</pIV_1_2>
       <pIV_2_>1</pIV_2_>
       <pIV_3_1>Jan</pIV_3_1>
       <pIV_3_2>Kowalski</pIV_3_2>
       <pIV_4_>1</pIV_4_>
       <pIV_5_1>Jan</pIV_5_1>
       <pIV_5_2>Kowalski</pIV_5_2>
       <pIV_6_>1</pIV_6_>
       <pIV_7_1>Jan</pIV_7_1>
       <pIV_7_2>Kowalski</pIV_7_2>
       <pIV_8_>1</pIV_8_>
       <pV_1_1>Jan</pV_1_1>
       <pV_1_2>Kowalski</pV_1_2>
       <pV_1_3>23050608219</pV_1_3>
       <pV_1_4>1</pV_1_4>
       <pV_1_5>NR-4321</pV_1_5>
       <pV_1_7>1</pV_1_7>
       <pV_1_6>test pola tekstowego</pV_1_6>
       <pV_2_1>Jan</pV_2_1>
       <pV_2_2>Kowalski</pV_2_2>
       <pV_2_3>23050608219</pV_2_3>
       <pV_2_4>1</pV_2_4>
       <pV_2_5>NR-4321</pV_2_5>
       <pV_2_7>1</pV_2_7>
       <pV_2_6>test pola tekstowego</pV_2_6>
       <pV_3_1>Jan</pV_3_1>
       <pV_3_2>Kowalski</pV_3_2>
       <pV_3_3>23050608219</pV_3_3>
       <pV_3_4>1</pV_3_4>
       <pV_3_5>NR-4321</pV_3_5>
       <pV_1_7_2>1</pV_1_7_2>
       <pV_3_6>test pola tekstowego</pV_3_6>
       <pV_4_1>Jan</pV_4_1>
       <pV_4_2>Kowalski</pV_4_2>
       <pV_4_3>23050608219</pV_4_3>
       <pV_4_4>1</pV_4_4>
       <pV_4_5>NR-4321</pV_4_5>
       <pV_4_7>1</pV_4_7>
       <pV_4_6>test pola tekstowego</pV_4_6>
       <pIX_1_1>Jan</pIX_1_1>
       <pIX_1_2>Kowalski</pIX_1_2>
       <pIX_2_1>Jan</pIX_2_1>
       <pIX_2_2>Kowalski</pIX_2_2>
       <pIX_3_1>Jan</pIX_3_1>
       <pIX_3_2>Kowalski</pIX_3_2>
       <pIX_4_1>Jan</pIX_4_1>
       <pIX_4_2>Kowalski</pIX_4_2>
       <pXI_7_5>Poznań</pXI_7_5>
       <pXI_7_6>30-10-2014</pXI_7_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>