Pola formularza

Formularz: ORD-IN/A (7) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21108399</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[nrIdPodatnikaZagr]</p5>
       <p6> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p6>
       <p7>[krajIdPodatnikaZagr]</p7>
       <p8_2>[KRS]</p8_2>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>
       <rect1064>[Nagłówek]</rect1064>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[kraj]</p11>
       <rect1111>[Pole powtarzalne]</rect1111>
       <p12>[nazwaPelna]</p12>
       <p13>[nrIdPodatnikaZagr]</p13>
       <p14> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p14>
       <p15>[krajIdPodatnikaZagr]</p15>
       <p16>[KodKraju]</p16>
       <p17>[KodKraju]</p17>
       <rect1112>[Koniec strony]</rect1112>
       <rect1113>[Pole powtarzalne]</rect1113>
       <p18>[nazwaPelna]</p18>
       <p19>[nrIdPodatnikaZagr]</p19>
       <p20> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p20>
       <p21>[krajIdPodatnikaZagr]</p21>
       <p22>[KodKraju]</p22>
       <p23>[kraj]</p23>
       <rect1115>[Pole podziału sekcji]</rect1115>
       <rect1116>[Koniec strony]</rect1116>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <pageno3>[Numer strony]</pageno3>
       <pages3>[Liczba stron]</pages3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ORD-IN/A (7)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21108399</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5></p5>
       <p6></p6>
       <p7></p7>
       <p8_2>12345</p8_2>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>
       <rect1064></rect1064>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>PL</p11>
       <rect1111></rect1111>
       <p12>Pełna nazwa testowa</p12>
       <p13></p13>
       <p14></p14>
       <p15></p15>
       <p16>PL</p16>
       <p17>PL</p17>
       <rect1112></rect1112>
       <rect1113></rect1113>
       <p18>Pełna nazwa testowa</p18>
       <p19></p19>
       <p20></p20>
       <p21></p21>
       <p22>PL</p22>
       <p23>PL</p23>
       <rect1115></rect1115>
       <rect1116></rect1116>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <pageno3></pageno3>
       <pages3></pages3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>