Pola formularza

Formularz: WUMP P2 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21205727</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 1 3 2 1 4 3 2 5 4 3 6 2 7 1 8 2 3 ]</p1_>
       <p1_2_>[Wartość wyboru w polu p1_2. Dostępne wartości: 1 3 2 4 5 6 2 7 8 ]</p1_2_>
       <p1_3_>[Wartość wyboru w polu p1_3. Dostępne wartości: 1 3 2 3 ]</p1_3_>
       <p1_4_>[Wartość wyboru w polu p1_4. Dostępne wartości: 4 1 2 3 ]</p1_4_>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 3 2 1 2 1 1 2 2 ]</p3_>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p3_2_>[Wartość wyboru w polu p3_2. Dostępne wartości: 2 1 2 ]</p3_2_>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 1 2 ]</p3_1_>
       <p3_3_>[Wartość wyboru w polu p3_3. Dostępne wartości: 3 1 2 ]</p3_3_>
       <p3_1_2a>[Pole tekstowe]</p3_1_2a>
       <p3_3_2a>[Pole tekstowe]</p3_3_2a>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6p3_1_subfield_0>[imię]</p6p3_1_subfield_0>
       <p6p3_1_subfield_1>[nazwisko]</p6p3_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WUMP P2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21205727</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_2_>1</p1_2_>
       <p1_3_>1</p1_3_>
       <p1_4_>1</p1_4_>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p3_2_>1</p3_2_>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_3_>1</p3_3_>
       <p3_1_2a>test pola tekstowego</p3_1_2a>
       <p3_3_2a>test pola tekstowego</p3_3_2a>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6p3_1_subfield_0>Jan</p6p3_1_subfield_0>
       <p6p3_1_subfield_1>Kowalski</p6p3_1_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>