Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: EKUZ-WT (archiwalny) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTAPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21265573</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p_epuap>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p_epuap>
       <p_drukuj>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p_drukuj>
       <p_mail>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p_mail>
       <p_lista>1:Dolnośląski / 2:Kujawsko-Pomorski / 3:Lubelski / 4:Lubuski / 5:Łódzki / 6:Małopolski / 7:Mazowiecki / 8:Opolski / 9:Podkarpacki / 10:Podlaski / 11:Pomorski / 12:Śląski / 13:Świętokrzyski / 14:Warmińsko-Mazurski / 15:Wielkopolski / 16:Zachodniopomorski</p_lista>
       <pI_2>[PESEL]</pI_2>
       <pI_1_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_2>
       <pI_3>[dataUrodzenia]</pI_3>
       <pI_4_subfield_0>[imię]</pI_4_subfield_0>
       <pI_4_subfield_1>[drugie imię]</pI_4_subfield_1>
       <pI_5>[nazwisko]</pI_5>
       <pI_6>[Telefon]</pI_6>
       <pI_7>[Mail]</pI_7>
       <pII_1_>[Wartość wyboru w polu pII_1. Dostępne wartości: 1 3 2 ]</pII_1_>
       <pII_1_4>[Pole tekstowe]</pII_1_4>
       <pIII_1>[pole wielowierszowe]</pIII_1>
       <pIII_2>[UlicaKor]</pIII_2>
       <pIII_3>[NrDomuKor]</pIII_3>
       <pIII_4>[NrLokaluKor]</pIII_4>
       <pIII_5>[KodPocztowyKor]</pIII_5>
       <pIII_6>[MiejscowoscKor]</pIII_6>
       <pIII_7>[PocztaKor]</pIII_7>
       <pIII_8>[KrajKor]</pIII_8>
       <pIV_1>[Data wypełnienia]</pIV_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EKUZ-WT</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21265573</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p_epuap></p_epuap>
       <p_drukuj></p_drukuj>
       <p_mail></p_mail>
       <p_lista>1</p_lista>
       <pI_2>23050608219</pI_2>
       <pI_1_1>1</pI_1_1>
       <pI_1_2>NR-4321</pI_1_2>
       <pI_3>30-10-1985</pI_3>
       <pI_4_subfield_0>Jan</pI_4_subfield_0>
       <pI_4_subfield_1>Stefan</pI_4_subfield_1>
       <pI_5>Kowalski</pI_5>
       <pI_6>500600400</pI_6>
       <pI_7>test@test.pl</pI_7>
       <pII_1_>1</pII_1_>
       <pII_1_4>test pola tekstowego</pII_1_4>
       <pIII_1>to jest pole wielowierszowe</pIII_1>
       <pIII_2>Półwiejska</pIII_2>
       <pIII_3>1</pIII_3>
       <pIII_4>1</pIII_4>
       <pIII_5>61-155</pIII_5>
       <pIII_6>Poznań</pIII_6>
       <pIII_7>Poznań</pIII_7>
       <pIII_8>PL</pIII_8>
       <pIV_1>30-10-2014</pIV_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>