Pola formularza

Formularz: PIT-11K (25) (2020) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładUproszczony format importu danych

 • Dla formularzy PIT-11/8C jest też dodatkowa możliwość uproszczonego importu, który ma też tą zaletę że zmienia się w mniejszym stopniu z roku na rok, gdyż ma na stałe nazwy pól a nie numery pól (numery pól mogą się zmieniać z roku na rok po wprowadzeniu nowego formularza przez Ministerstwo). Kliknij tutaj aby zobaczyć format uproszczonego importu

Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2019/12/19/8973/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21400506</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9>[nazwaPelna]</p9>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_2>[data urodzenia]</p10_subfield_2>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[pole wielowierszowe]</p76>
       <p77>[Pole kwoty]</p77>
       <p78>[pole wielowierszowe]</p78>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p80>[pole wielowierszowe]</p80>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p87>[Pole kwoty]</p87>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <pokazpodpis>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pokazpodpis>
       <p90_1>[pierwszeImiePrzedst]</p90_1>
       <p90_2>[nazwiskoPrzedst]</p90_2>
       <p90_3>[pierwszeImiePrzedst]</p90_3>
       <p91_1>[pierwszeImiePrzedst]</p91_1>
       <p91_2>[nazwiskoPrzedst]</p91_2>
       <p91_3>[pierwszeImiePrzedst]</p91_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-11K (25)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21400506</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p5>10</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>nazwa pełna#038031100</p9>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_2>30-10-1985</p10_subfield_2>
       <p64>2</p64>
       <p65>3</p65>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>1</p75>
       <p76>to jest pole wielowierszowe</p76>
       <p77>1</p77>
       <p78>to jest pole wielowierszowe</p78>
       <p79>1</p79>
       <p80>to jest pole wielowierszowe</p80>
       <p81>1</p81>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <pokazpodpis>1</pokazpodpis>
       <p90_1>Krzysztof</p90_1>
       <p90_2>Kowalczyk</p90_2>
       <p90_3>Krzysztof</p90_3>
       <p91_1>Krzysztof</p91_1>
       <p91_2>Kowalczyk</p91_2>
       <p91_3>Krzysztof</p91_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>