Pola formularza

Formularz: PIT-ISN (1) Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21405746</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[miesiac]</p2>
       <p3>[rok]</p3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5>[nazwaPelna]</p5>
       <p6>[KodKraju]</p6>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Powiat]</p8>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[nazwisko]</p15>
       <p16>[pierwszeImie]</p16>
       <p17>[dataUrodzenia]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_>
       <p18_5>[PESEL]</p18_5>
       <p18_6>[nrIdPodatnikaZagr]</p18_6>
       <p18_4>[NIP]</p18_4>
       <p19>[krajIdPodatnikaZagr]</p19>
       <p20>[KodKraju]</p20>
       <p21>[Wojewodztwo]</p21>
       <p22>[Powiat]</p22>
       <p23>[Gmina]</p23>
       <p24>[Ulica]</p24>
       <p25>[NrDomu]</p25>
       <p26>[NrLokalu]</p26>
       <p27>[Miejscowosc]</p27>
       <p28>[KodPocztowy]</p28>
       <p29>[nazwaPelna]</p29>
       <p30>[nrIdPodatnikaZagr]</p30>
       <p31>[krajIdPodatnikaZagr]</p31>
       <p32>[KodKraju]</p32>
       <p33>[Wojewodztwo]</p33>
       <p34>[Powiat]</p34>
       <p35>[Gmina]</p35>
       <p36>[Ulica]</p36>
       <p37>[NrDomu]</p37>
       <p38>[NrLokalu]</p38>
       <p39>[Miejscowosc]</p39>
       <p40>[KodPocztowy]</p40>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p55_subfield_0>
       <p56_1_subfield_0>[imię]</p56_1_subfield_0>
       <p56_1_subfield_1>[nazwisko]</p56_1_subfield_1>
       <p56_2>[Stanowisko]</p56_2>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: 1 2 ]</p57_>
       <p58>[nazwaPelna]</p58>
       <p59_1_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p59_1_subfield_0>
       <p59_1_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p59_1_subfield_1>
       <p59_2>[stanowiskoPrzedst]</p59_2>
       <p60_subfield_0>[imię]</p60_subfield_0>
       <p60_subfield_1>[nazwisko]</p60_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-ISN (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21405746</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>9</p2>
       <p3></p3>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>Pełna nazwa testowa</p5>
       <p6>PL</p6>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>poznański</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Kowalski</p15>
       <p16>Jan</p16>
       <p17>30-10-1985</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p18_5>23050608219</p18_5>
       <p18_6></p18_6>
       <p18_4>8875155741</p18_4>
       <p19></p19>
       <p20>PL</p20>
       <p21>wielkopolskie</p21>
       <p22>poznański</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>Strzelecka</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>61-155</p28>
       <p29>Pełna nazwa testowa</p29>
       <p30></p30>
       <p31></p31>
       <p32>PL</p32>
       <p33>wielkopolskie</p33>
       <p34>poznański</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>Strzelecka</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40>61-155</p40>
       <p41_>1</p41_>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p45>10</p45>
       <p46_>1</p46_>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55_subfield_0>3022</p55_subfield_0>
       <p56_1_subfield_0>Jan</p56_1_subfield_0>
       <p56_1_subfield_1>Kowalski</p56_1_subfield_1>
       <p56_2>manager</p56_2>
       <p57_>1</p57_>
       <p58>Pełna nazwa testowa</p58>
       <p59_1_subfield_0>Krzysztof</p59_1_subfield_0>
       <p59_1_subfield_1>Kowalczyk</p59_1_subfield_1>
       <p59_2></p59_2>
       <p60_subfield_0>Jan</p60_subfield_0>
       <p60_subfield_1>Kowalski</p60_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>