Pola formularza

Formularz: CIT-ISN (1) Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21406064</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[data]</p3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5>[nazwaPelna]</p5>
       <p6>[KodKraju]</p6>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Powiat]</p8>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[nazwaPelna]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p16_4>[nrIdPodatnikaZagr]</p16_4>
       <p16_3>[NIP]</p16_3>
       <p17>[krajIdPodatnikaZagr]</p17>
       <p18>[KodKraju]</p18>
       <p19>[Wojewodztwo]</p19>
       <p20>[Powiat]</p20>
       <p21>[Gmina]</p21>
       <p22>[Ulica]</p22>
       <p23>[NrDomu]</p23>
       <p24>[NrLokalu]</p24>
       <p25>[Miejscowosc]</p25>
       <p26>[KodPocztowy]</p26>
       <p27>[nazwaPelna]</p27>
       <p28>[nrIdPodatnikaZagr]</p28>
       <p29>[krajIdPodatnikaZagr]</p29>
       <p30>[KodKraju]</p30>
       <p31>[Wojewodztwo]</p31>
       <p32>[Powiat]</p32>
       <p33>[Gmina]</p33>
       <p34>[Ulica]</p34>
       <p35>[NrDomu]</p35>
       <p36>[NrLokalu]</p36>
       <p37>[Miejscowosc]</p37>
       <p38>[KodPocztowy]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p53_subfield_0>
       <p54_1_subfield_0>[imię]</p54_1_subfield_0>
       <p54_1_subfield_1>[nazwisko]</p54_1_subfield_1>
       <p54_2>[Stanowisko]</p54_2>
       <p55_>[Wartość wyboru w polu p55. Dostępne wartości: 1 2 ]</p55_>
       <p56>[nazwaPelna]</p56>
       <p57_1_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p57_1_subfield_0>
       <p57_1_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p57_1_subfield_1>
       <p57_2>[stanowiskoPrzedst]</p57_2>
       <p58_subfield_0>[imię]</p58_subfield_0>
       <p58_subfield_1>[nazwisko]</p58_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-ISN (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21406064</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>Pełna nazwa testowa</p5>
       <p6>PL</p6>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>poznański</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Pełna nazwa testowa</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p16_4></p16_4>
       <p16_3>8875155741</p16_3>
       <p17></p17>
       <p18>PL</p18>
       <p19>wielkopolskie</p19>
       <p20>poznański</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>Strzelecka</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27>Pełna nazwa testowa</p27>
       <p28></p28>
       <p29></p29>
       <p30>PL</p30>
       <p31>wielkopolskie</p31>
       <p32>poznański</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>Strzelecka</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>61-155</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p43>10</p43>
       <p44_>1</p44_>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p49>10</p49>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53_subfield_0>3022</p53_subfield_0>
       <p54_1_subfield_0>Jan</p54_1_subfield_0>
       <p54_1_subfield_1>Kowalski</p54_1_subfield_1>
       <p54_2>manager</p54_2>
       <p55_>1</p55_>
       <p56>Pełna nazwa testowa</p56>
       <p57_1_subfield_0>Krzysztof</p57_1_subfield_0>
       <p57_1_subfield_1>Kowalczyk</p57_1_subfield_1>
       <p57_2></p57_2>
       <p58_subfield_0>Jan</p58_subfield_0>
       <p58_subfield_1>Kowalski</p58_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>