Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS PNT-02 (archiwalny) (2018-2020) Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2018–2020Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21417809</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_1>[nazwaPelna]</p1_1_1>
       <p1_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_1_2_subfield_0>
       <p1_1_2_subfield_1>[ulica]</p1_1_2_subfield_1>
       <p1_1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_1_2_subfield_2>
       <p1_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_1_2_subfield_3>
       <p1_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_1_3_subfield_0>
       <p1_1_3_subfield_1>[poczta]</p1_1_3_subfield_1>
       <p1_1_4>[REGON]</p1_1_4>
       <p1_1_5>[Mail]</p1_1_5>
       <p1_2_>[Wartość wyboru w polu p1_2. Dostępne wartości: 1 4 5 2 6 7 3 8 ]</p1_2_>
       <p2_1a_>[Wartość wyboru w polu p2_1a. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1a_>
       <p2_1b_>[Wartość wyboru w polu p2_1b. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1b_>
       <p2_1c_>[Wartość wyboru w polu p2_1c. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1c_>
       <p2_1d_>[Wartość wyboru w polu p2_1d. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1d_>
       <p2_1e_>[Wartość wyboru w polu p2_1e. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1e_>
       <p2_1f_>[Wartość wyboru w polu p2_1f. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1f_>
       <p2_1g_>[Wartość wyboru w polu p2_1g. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1g_>
       <p2_1h_>[Wartość wyboru w polu p2_1h. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1h_>
       <p2_1i_>[Wartość wyboru w polu p2_1i. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1i_>
       <p2_1j_>[Wartość wyboru w polu p2_1j. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1j_>
       <p2_2a_>[Wartość wyboru w polu p2_2a. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_2a_>
       <p2_2b_>[Wartość wyboru w polu p2_2b. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_2b_>
       <p2_2c_>[Wartość wyboru w polu p2_2c. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_2c_>
       <p2_2d_>[Wartość wyboru w polu p2_2d. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_2d_>
       <p2_2e_>[Wartość wyboru w polu p2_2e. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_2e_>
       <p2_2f_>[Wartość wyboru w polu p2_2f. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_2f_>
       <p2_2g_>[Wartość wyboru w polu p2_2g. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_2g_>
       <p2_2h_>[Wartość wyboru w polu p2_2h. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_2h_>
       <p2_3a_>[Wartość wyboru w polu p2_3a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3a_>
       <p2_3b_>[Wartość wyboru w polu p2_3b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3b_>
       <p2_3c_>[Wartość wyboru w polu p2_3c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3c_>
       <p2_4_1a_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_1a_1>
       <p2_4_1a_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_1a_2>
       <p2_4_1a_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_1a_3>
       <p2_4_1a_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_1a_4>
       <p2_4_1b_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_1b_1>
       <p2_2_4a_>[Wartość wyboru w polu p2_2_4a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_2_4a_>
       <p2_2_4b_>[Wartość wyboru w polu p2_2_4b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_2_4b_>
       <p2_4_3a_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_3a_1>
       <p2_4_3a_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_3a_2>
       <p2_4_3a_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_3a_3>
       <p2_4_3a_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_3a_4>
       <p2_4_3b_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_3b_1>
       <p2_5a_>[Wartość wyboru w polu p2_5a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_5a_>
       <p2_5b_>[Wartość wyboru w polu p2_5b. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_5b_>
       <p2_5c_>[Wartość wyboru w polu p2_5c. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_5c_>
       <p2_6a_>[Wartość wyboru w polu p2_6a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_6a_>
       <p2_6b_>[Wartość wyboru w polu p2_6b. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_6b_>
       <p2_7a_>[Wartość wyboru w polu p2_7a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_7a_>
       <p2_7b_>[Wartość wyboru w polu p2_7b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_7b_>
       <p2_8a_>[Wartość wyboru w polu p2_8a. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_8a_>
       <p2_8b_>[Wartość wyboru w polu p2_8b. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_8b_>
       <p2_8c_>[Wartość wyboru w polu p2_8c. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_8c_>
       <p2_8d_>[Wartość wyboru w polu p2_8d. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_8d_>
       <p3_1a_>[Wartość wyboru w polu p3_1a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1a_>
       <p3_1b_>[Wartość wyboru w polu p3_1b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1b_>
       <p3_2a_>[Wartość wyboru w polu p3_2a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_2a_>
       <p3_2b_>[Wartość wyboru w polu p3_2b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_2b_>
       <p3_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_1>
       <p3_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_2>
       <p3_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_3>
       <p3_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_4>
       <p3_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_5>
       <p3_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_6>
       <p3_3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_7>
       <p3_4a_>[Wartość wyboru w polu p3_4a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4a_>
       <p3_4b_>[Wartość wyboru w polu p3_4b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4b_>
       <p3_4c_>[Wartość wyboru w polu p3_4c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4c_>
       <p3_4d_>[Wartość wyboru w polu p3_4d. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4d_>
       <p3_4e_>[Wartość wyboru w polu p3_4e. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4e_>
       <p3_4f_>[Wartość wyboru w polu p3_4f. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4f_>
       <p3_4g_>[Wartość wyboru w polu p3_4g. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4g_>
       <p3_5a_>[Wartość wyboru w polu p3_5a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5a_>
       <p3_5b_>[Wartość wyboru w polu p3_5b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5b_>
       <p3_5c_>[Wartość wyboru w polu p3_5c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5c_>
       <p3_5d_>[Wartość wyboru w polu p3_5d. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5d_>
       <p3_5e_>[Wartość wyboru w polu p3_5e. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5e_>
       <p3_5f_>[Wartość wyboru w polu p3_5f. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5f_>
       <p3_5g_>[Wartość wyboru w polu p3_5g. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5g_>
       <p3_6a>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_6a>
       <p3_6b>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_6b>
       <p3_6c>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_6c>
       <p3_6d>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_6d>
       <p3_6e>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_6e>
       <p3_6f>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_6f>
       <p3_6g>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_6g>
       <p3_7_1_>[Wartość wyboru w polu p3_7_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p3_7_1_>
       <p3_7_1a_>[Wartość wyboru w polu p3_7_1a. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 ]</p3_7_1a_>
       <p3_7_1a_1_>[Wartość wyboru w polu p3_7_1a_1. Dostępne wartości: 1 1 2 ]</p3_7_1a_1_>
       <p3_7_1a_2_>[Wartość wyboru w polu p3_7_1a_2. Dostępne wartości: 2 1 2 ]</p3_7_1a_2_>
       <p3_7_1b_>[Wartość wyboru w polu p3_7_1b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_7_1b_>
       <p3_7_2_>[Wartość wyboru w polu p3_7_2. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p3_7_2_>
       <p3_7_2a_>[Wartość wyboru w polu p3_7_2a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_7_2a_>
       <p3_7_2b_>[Wartość wyboru w polu p3_7_2b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_7_2b_>
       <p3_7_2c_>[Wartość wyboru w polu p3_7_2c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_7_2c_>
       <p3_8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_3>
       <p3_8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_4>
       <p3_8_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_6>
       <p3_8_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_7>
       <p3_8_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_8>
       <p3_8_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_9>
       <p3_8_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_10>
       <p3_8_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_11>
       <p3_8_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_12>
       <p3_8_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_13>
       <p3_8_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_14>
       <p3_8_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_15>
       <p3_8_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_16>
       <p3_8_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_17>
       <p3_9a_>[Wartość wyboru w polu p3_9a. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_9a_>
       <p3_9b_>[Wartość wyboru w polu p3_9b. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_9b_>
       <p3_9c_>[Wartość wyboru w polu p3_9c. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_9c_>
       <p3_10a_>[Wartość wyboru w polu p3_10a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_10a_>
       <p3_10b_>[Wartość wyboru w polu p3_10b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_10b_>
       <p3_10c_>[Wartość wyboru w polu p3_10c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_10c_>
       <p3_10d_>[Wartość wyboru w polu p3_10d. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_10d_>
       <p3_11a_>[Wartość wyboru w polu p3_11a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_11a_>
       <p3_11b_>[Wartość wyboru w polu p3_11b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_11b_>
       <p3_12a_>[Wartość wyboru w polu p3_12a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_12a_>
       <p3_12b_>[Wartość wyboru w polu p3_12b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_12b_>
       <p3_12c_>[Wartość wyboru w polu p3_12c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_12c_>
       <p3_13a_>[Wartość wyboru w polu p3_13a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_13a_>
       <p3_13b_>[Wartość wyboru w polu p3_13b. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ]</p3_13b_>
       <p3_13b_1_>[Wartość wyboru w polu p3_13b_1. Dostępne wartości: 1 1 2 3 ]</p3_13b_1_>
       <p3_13b_2_>[Wartość wyboru w polu p3_13b_2. Dostępne wartości: 2 1 2 3 ]</p3_13b_2_>
       <p3_13b_3_>[Wartość wyboru w polu p3_13b_3. Dostępne wartości: 3 1 2 3 ]</p3_13b_3_>
       <p3_13b_4_>[Wartość wyboru w polu p3_13b_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_13b_4_>
       <p3_13b_5_>[Wartość wyboru w polu p3_13b_5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_13b_5_>
       <p3_13c_>[Wartość wyboru w polu p3_13c. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_13c_>
       <p3_13d_>[Wartość wyboru w polu p3_13d. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_13d_>
       <p3_13e_>[Wartość wyboru w polu p3_13e. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_13e_>
       <p3_13f_>[Wartość wyboru w polu p3_13f. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_13f_>
       <p3_13_1_>[Wartość wyboru w polu p3_13_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_13_1_>
       <p3_13_2_>[Wartość wyboru w polu p3_13_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_13_2_>
       <p3_14a_>[Wartość wyboru w polu p3_14a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_14a_>
       <p3_14b_>[Wartość wyboru w polu p3_14b. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_14b_>
       <p3_14c_>[Wartość wyboru w polu p3_14c. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_14c_>
       <p3_14d_>[Wartość wyboru w polu p3_14d. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_14d_>
       <p3_14e_>[Wartość wyboru w polu p3_14e. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_14e_>
       <p3_14f_>[Wartość wyboru w polu p3_14f. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_14f_>
       <p3_15a_>[Wartość wyboru w polu p3_15a. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_15a_>
       <p3_15b_>[Wartość wyboru w polu p3_15b. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_15b_>
       <p3_15c_>[Wartość wyboru w polu p3_15c. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_15c_>
       <p3_15d_>[Wartość wyboru w polu p3_15d. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_15d_>
       <p3_15e_>[Wartość wyboru w polu p3_15e. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_15e_>
       <p3_15f_>[Wartość wyboru w polu p3_15f. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_15f_>
       <p3_15g_>[Wartość wyboru w polu p3_15g. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_15g_>
       <p3_15h_>[Wartość wyboru w polu p3_15h. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_15h_>
       <p3_15i_>[Wartość wyboru w polu p3_15i. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_15i_>
       <p3_15j_>[Wartość wyboru w polu p3_15j. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_15j_>
       <p3_16_1_>[Wartość wyboru w polu p3_16_1. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ]</p3_16_1_>
       <p3_16_1a_>[Wartość wyboru w polu p3_16_1a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_16_1a_>
       <p3_16_1b_>[Wartość wyboru w polu p3_16_1b. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_16_1b_>
       <p3_16_1c_>[Wartość wyboru w polu p3_16_1c. Dostępne wartości: 1 2 4 ]</p3_16_1c_>
       <p3_16_1d_>[Wartość wyboru w polu p3_16_1d. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_16_1d_>
       <p3_16_1e_>[Wartość wyboru w polu p3_16_1e. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_16_1e_>
       <p3_16_1f_>[Wartość wyboru w polu p3_16_1f. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_16_1f_>
       <p3_16_2_>[Wartość wyboru w polu p3_16_2. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ]</p3_16_2_>
       <p3_16_2a_>[Wartość wyboru w polu p3_16_2a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_16_2a_>
       <p3_16_2b_>[Wartość wyboru w polu p3_16_2b. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_16_2b_>
       <p3_16_2c_>[Wartość wyboru w polu p3_16_2c. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_16_2c_>
       <p3_16_2d_>[Wartość wyboru w polu p3_16_2d. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_16_2d_>
       <p3_17a_>[Wartość wyboru w polu p3_17a. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_17a_>
       <p3_17b_>[Wartość wyboru w polu p3_17b. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_17b_>
       <p3_17c_>[Wartość wyboru w polu p3_17c. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_17c_>
       <p3_17d_>[Wartość wyboru w polu p3_17d. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_17d_>
       <p3_17e_>[Wartość wyboru w polu p3_17e. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_17e_>
       <p3_17f_>[Wartość wyboru w polu p3_17f. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_17f_>
       <p3_17g_>[Wartość wyboru w polu p3_17g. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_17g_>
       <p3_17h_>[Wartość wyboru w polu p3_17h. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_17h_>
       <p3_17i_>[Wartość wyboru w polu p3_17i. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_17i_>
       <p3_18a_>[Wartość wyboru w polu p3_18a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_18a_>
       <p3_18b_>[Wartość wyboru w polu p3_18b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_18b_>
       <p3_18c_>[Wartość wyboru w polu p3_18c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_18c_>
       <p3_19a_>[Wartość wyboru w polu p3_19a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_19a_>
       <p3_19b_>[Wartość wyboru w polu p3_19b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_19b_>
       <p4_1>[rok]</p4_1>
       <p4_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2_2>
       <p4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3>
       <p4_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4_1>
       <p4_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4_2>
       <p4_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4_3>
       <p4_5a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_5a>
       <p4_5b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_5b>
       <p4_5c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_5c>
       <p4_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6_1>
       <p4_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6_2>
       <p4_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6_3>
       <p4_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6_4>
       <p4_6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6_5>
       <p4_6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6_6>
       <p4_7a_>[Wartość wyboru w polu p4_7a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_7a_>
       <p4_7b_>[Wartość wyboru w polu p4_7b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_7b_>
       <p4_7c_>[Wartość wyboru w polu p4_7c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_7c_>
       <p4_7_2>[kraj]</p4_7_2>
       <p4_7_3>[Pole tekstowe]</p4_7_3>
       <p4_8_1a_>[Wartość wyboru w polu p4_8_1a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_8_1a_>
       <p4_8_1b_>[Wartość wyboru w polu p4_8_1b. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_8_1b_>
       <p4_8_1c_>[Wartość wyboru w polu p4_8_1c. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_8_1c_>
       <p4_8_1d_>[Wartość wyboru w polu p4_8_1d. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_8_1d_>
       <p4_8_2a_>[Wartość wyboru w polu p4_8_2a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_8_2a_>
       <p4_8_2b_>[Wartość wyboru w polu p4_8_2b. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_8_2b_>
       <p4_8_2c_>[Wartość wyboru w polu p4_8_2c. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_8_2c_>
       <p4_8_2d_>[Wartość wyboru w polu p4_8_2d. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_8_2d_>
       <p6_1_>[Wartość wyboru w polu p6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_1_>
       <p6_2_>[Wartość wyboru w polu p6_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_2_>
       <p6_3_1_>[Wartość wyboru w polu p6_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_3_1_>
       <p6_3_2_>[Wartość wyboru w polu p6_3_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_3_2_>
       <p7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1>
       <p7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2>
       <p7_3>[Mail]</p7_3>
       <p7_4>[Telefon]</p7_4>
       <p7_5>[miejscowość]</p7_5>
       <p7_6>[Data wypełnienia]</p7_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS PNT-02</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21417809</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1_1>
       <p1_1_2_subfield_0>Poznań</p1_1_2_subfield_0>
       <p1_1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_1_2_subfield_1>
       <p1_1_2_subfield_2>1</p1_1_2_subfield_2>
       <p1_1_2_subfield_3>1</p1_1_2_subfield_3>
       <p1_1_3_subfield_0>61-155</p1_1_3_subfield_0>
       <p1_1_3_subfield_1>Poznań</p1_1_3_subfield_1>
       <p1_1_4>773461194</p1_1_4>
       <p1_1_5>test@test.pl</p1_1_5>
       <p1_2_>1</p1_2_>
       <p2_1a_>1</p2_1a_>
       <p2_1b_>1</p2_1b_>
       <p2_1c_>1</p2_1c_>
       <p2_1d_>1</p2_1d_>
       <p2_1e_>1</p2_1e_>
       <p2_1f_>1</p2_1f_>
       <p2_1g_>1</p2_1g_>
       <p2_1h_>1</p2_1h_>
       <p2_1i_>1</p2_1i_>
       <p2_1j_>1</p2_1j_>
       <p2_2a_>1</p2_2a_>
       <p2_2b_>1</p2_2b_>
       <p2_2c_>1</p2_2c_>
       <p2_2d_>1</p2_2d_>
       <p2_2e_>1</p2_2e_>
       <p2_2f_>1</p2_2f_>
       <p2_2g_>1</p2_2g_>
       <p2_2h_>1</p2_2h_>
       <p2_3a_>1</p2_3a_>
       <p2_3b_>1</p2_3b_>
       <p2_3c_>1</p2_3c_>
       <p2_4_1a_1>10</p2_4_1a_1>
       <p2_4_1a_2>10</p2_4_1a_2>
       <p2_4_1a_3>10</p2_4_1a_3>
       <p2_4_1a_4>10</p2_4_1a_4>
       <p2_4_1b_1>10</p2_4_1b_1>
       <p2_2_4a_>1</p2_2_4a_>
       <p2_2_4b_>1</p2_2_4b_>
       <p2_4_3a_1>10</p2_4_3a_1>
       <p2_4_3a_2>10</p2_4_3a_2>
       <p2_4_3a_3>10</p2_4_3a_3>
       <p2_4_3a_4>10</p2_4_3a_4>
       <p2_4_3b_1>10</p2_4_3b_1>
       <p2_5a_>1</p2_5a_>
       <p2_5b_>1</p2_5b_>
       <p2_5c_>1</p2_5c_>
       <p2_6a_>1</p2_6a_>
       <p2_6b_>1</p2_6b_>
       <p2_7a_>1</p2_7a_>
       <p2_7b_>1</p2_7b_>
       <p2_8a_>1</p2_8a_>
       <p2_8b_>1</p2_8b_>
       <p2_8c_>1</p2_8c_>
       <p2_8d_>1</p2_8d_>
       <p3_1a_>1</p3_1a_>
       <p3_1b_>1</p3_1b_>
       <p3_2a_>1</p3_2a_>
       <p3_2b_>1</p3_2b_>
       <p3_3_1>10</p3_3_1>
       <p3_3_2>10</p3_3_2>
       <p3_3_3>10</p3_3_3>
       <p3_3_4>10</p3_3_4>
       <p3_3_5>10</p3_3_5>
       <p3_3_6>10</p3_3_6>
       <p3_3_7>10</p3_3_7>
       <p3_4a_>1</p3_4a_>
       <p3_4b_>1</p3_4b_>
       <p3_4c_>1</p3_4c_>
       <p3_4d_>1</p3_4d_>
       <p3_4e_>1</p3_4e_>
       <p3_4f_>1</p3_4f_>
       <p3_4g_>1</p3_4g_>
       <p3_5a_>1</p3_5a_>
       <p3_5b_>1</p3_5b_>
       <p3_5c_>1</p3_5c_>
       <p3_5d_>1</p3_5d_>
       <p3_5e_>1</p3_5e_>
       <p3_5f_>1</p3_5f_>
       <p3_5g_>1</p3_5g_>
       <p3_6a>1</p3_6a>
       <p3_6b>1</p3_6b>
       <p3_6c>1</p3_6c>
       <p3_6d>1</p3_6d>
       <p3_6e>1</p3_6e>
       <p3_6f>1</p3_6f>
       <p3_6g>1</p3_6g>
       <p3_7_1_>1</p3_7_1_>
       <p3_7_1a_>1</p3_7_1a_>
       <p3_7_1a_1_>1</p3_7_1a_1_>
       <p3_7_1a_2_>1</p3_7_1a_2_>
       <p3_7_1b_>1</p3_7_1b_>
       <p3_7_2_>1</p3_7_2_>
       <p3_7_2a_>1</p3_7_2a_>
       <p3_7_2b_>1</p3_7_2b_>
       <p3_7_2c_>1</p3_7_2c_>
       <p3_8_3>10</p3_8_3>
       <p3_8_4>10</p3_8_4>
       <p3_8_6>10</p3_8_6>
       <p3_8_7>10</p3_8_7>
       <p3_8_8>10</p3_8_8>
       <p3_8_9>10</p3_8_9>
       <p3_8_10>10</p3_8_10>
       <p3_8_11>10</p3_8_11>
       <p3_8_12>10</p3_8_12>
       <p3_8_13>10</p3_8_13>
       <p3_8_14>10</p3_8_14>
       <p3_8_15>10</p3_8_15>
       <p3_8_16>10</p3_8_16>
       <p3_8_17>10</p3_8_17>
       <p3_9a_>1</p3_9a_>
       <p3_9b_>1</p3_9b_>
       <p3_9c_>1</p3_9c_>
       <p3_10a_>1</p3_10a_>
       <p3_10b_>1</p3_10b_>
       <p3_10c_>1</p3_10c_>
       <p3_10d_>1</p3_10d_>
       <p3_11a_>1</p3_11a_>
       <p3_11b_>1</p3_11b_>
       <p3_12a_>1</p3_12a_>
       <p3_12b_>1</p3_12b_>
       <p3_12c_>1</p3_12c_>
       <p3_13a_>1</p3_13a_>
       <p3_13b_>1</p3_13b_>
       <p3_13b_1_>1</p3_13b_1_>
       <p3_13b_2_>1</p3_13b_2_>
       <p3_13b_3_>1</p3_13b_3_>
       <p3_13b_4_>1</p3_13b_4_>
       <p3_13b_5_>1</p3_13b_5_>
       <p3_13c_>1</p3_13c_>
       <p3_13d_>1</p3_13d_>
       <p3_13e_>1</p3_13e_>
       <p3_13f_>1</p3_13f_>
       <p3_13_1_>1</p3_13_1_>
       <p3_13_2_>1</p3_13_2_>
       <p3_14a_>1</p3_14a_>
       <p3_14b_>1</p3_14b_>
       <p3_14c_>1</p3_14c_>
       <p3_14d_>1</p3_14d_>
       <p3_14e_>1</p3_14e_>
       <p3_14f_>1</p3_14f_>
       <p3_15a_>1</p3_15a_>
       <p3_15b_>1</p3_15b_>
       <p3_15c_>1</p3_15c_>
       <p3_15d_>1</p3_15d_>
       <p3_15e_>1</p3_15e_>
       <p3_15f_>1</p3_15f_>
       <p3_15g_>1</p3_15g_>
       <p3_15h_>1</p3_15h_>
       <p3_15i_>1</p3_15i_>
       <p3_15j_>1</p3_15j_>
       <p3_16_1_>1</p3_16_1_>
       <p3_16_1a_>1</p3_16_1a_>
       <p3_16_1b_>1</p3_16_1b_>
       <p3_16_1c_>1</p3_16_1c_>
       <p3_16_1d_>1</p3_16_1d_>
       <p3_16_1e_>1</p3_16_1e_>
       <p3_16_1f_>1</p3_16_1f_>
       <p3_16_2_>1</p3_16_2_>
       <p3_16_2a_>1</p3_16_2a_>
       <p3_16_2b_>1</p3_16_2b_>
       <p3_16_2c_>1</p3_16_2c_>
       <p3_16_2d_>1</p3_16_2d_>
       <p3_17a_>1</p3_17a_>
       <p3_17b_>1</p3_17b_>
       <p3_17c_>1</p3_17c_>
       <p3_17d_>1</p3_17d_>
       <p3_17e_>1</p3_17e_>
       <p3_17f_>1</p3_17f_>
       <p3_17g_>1</p3_17g_>
       <p3_17h_>1</p3_17h_>
       <p3_17i_>1</p3_17i_>
       <p3_18a_>1</p3_18a_>
       <p3_18b_>1</p3_18b_>
       <p3_18c_>1</p3_18c_>
       <p3_19a_>1</p3_19a_>
       <p3_19b_>1</p3_19b_>
       <p4_1></p4_1>
       <p4_2_1>10</p4_2_1>
       <p4_2_2>10</p4_2_2>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p4_4_1>10</p4_4_1>
       <p4_4_2>10</p4_4_2>
       <p4_4_3>10</p4_4_3>
       <p4_5a>10</p4_5a>
       <p4_5b>10</p4_5b>
       <p4_5c>10</p4_5c>
       <p4_6_1>10</p4_6_1>
       <p4_6_2>10</p4_6_2>
       <p4_6_3>10</p4_6_3>
       <p4_6_4>10</p4_6_4>
       <p4_6_5>10</p4_6_5>
       <p4_6_6>10</p4_6_6>
       <p4_7a_>1</p4_7a_>
       <p4_7b_>1</p4_7b_>
       <p4_7c_>1</p4_7c_>
       <p4_7_2>PL</p4_7_2>
       <p4_7_3>test pola tekstowego</p4_7_3>
       <p4_8_1a_>1</p4_8_1a_>
       <p4_8_1b_>1</p4_8_1b_>
       <p4_8_1c_>1</p4_8_1c_>
       <p4_8_1d_>1</p4_8_1d_>
       <p4_8_2a_>1</p4_8_2a_>
       <p4_8_2b_>1</p4_8_2b_>
       <p4_8_2c_>1</p4_8_2c_>
       <p4_8_2d_>1</p4_8_2d_>
       <p6_1_>1</p6_1_>
       <p6_2_>1</p6_2_>
       <p6_3_1_>1</p6_3_1_>
       <p6_3_2_>1</p6_3_2_>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p7_3>test@test.pl</p7_3>
       <p7_4>500600400</p7_4>
       <p7_5>Poznań</p7_5>
       <p7_6>30-10-2014</p7_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>