Pola formularza

Formularz: GUS DNU-K (2021) Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usługPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21461465</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>1 / 2 / 3 / 4</p5>
       <p6>[pkd1]</p6>
       <p7>[Mail]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p10>1 / 2 / 3 / 4</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12>1 / 2 / 3 / 4</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p15_1>[Pole tekstowe]</p15_1>
       <p15_2>[kraj]</p15_2>
       <p15_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p15_3>
       <p15_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_4>
       <p16_1>[Pole tekstowe]</p16_1>
       <p16_2>[kraj]</p16_2>
       <p16_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16_3>
       <p16_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4>
       <p17_1>[Pole tekstowe]</p17_1>
       <p17_2>[kraj]</p17_2>
       <p17_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p17_3>
       <p17_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_4>
       <p18_1>[Pole tekstowe]</p18_1>
       <p18_2>[kraj]</p18_2>
       <p18_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p18_3>
       <p18_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_4>
       <p19_1>[Pole tekstowe]</p19_1>
       <p19_2>[kraj]</p19_2>
       <p19_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19_3>
       <p19_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4>
       <p20_1>[Pole tekstowe]</p20_1>
       <p20_2>[kraj]</p20_2>
       <p20_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20_3>
       <p20_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4>
       <p21_1>[Pole tekstowe]</p21_1>
       <p21_2>[kraj]</p21_2>
       <p21_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21_3>
       <p21_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_4>
       <p22_1>[Pole tekstowe]</p22_1>
       <p22_2>[kraj]</p22_2>
       <p22_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22_3>
       <p22_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_4>
       <p23_1>[Pole tekstowe]</p23_1>
       <p23_2>[kraj]</p23_2>
       <p23_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_3>
       <p23_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4>
       <p24_1>[Pole tekstowe]</p24_1>
       <p24_2>[kraj]</p24_2>
       <p24_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24_3>
       <p24_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_4>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p25_2>[kraj]</p25_2>
       <p25_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25_3>
       <p25_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_4>
       <p26_1>[Pole tekstowe]</p26_1>
       <p26_2>[kraj]</p26_2>
       <p26_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26_3>
       <p26_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_4>
       <p27_1>[Pole tekstowe]</p27_1>
       <p27_2>[kraj]</p27_2>
       <p27_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27_3>
       <p27_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27_4>
       <p28_1>[Pole tekstowe]</p28_1>
       <p28_2>[kraj]</p28_2>
       <p28_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28_3>
       <p28_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28_4>
       <p29_1>[Pole tekstowe]</p29_1>
       <p29_2>[kraj]</p29_2>
       <p29_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29_3>
       <p29_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29_4>
       <p30_1>[Pole tekstowe]</p30_1>
       <p30_2>[kraj]</p30_2>
       <p30_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30_3>
       <p30_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30_4>
       <p31_1>[Pole tekstowe]</p31_1>
       <p31_2>[kraj]</p31_2>
       <p31_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31_3>
       <p31_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31_4>
       <p32_1>[Pole tekstowe]</p32_1>
       <p32_2>[kraj]</p32_2>
       <p32_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32_3>
       <p32_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32_4>
       <p33_1>[Pole tekstowe]</p33_1>
       <p33_2>[kraj]</p33_2>
       <p33_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33_3>
       <p33_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33_4>
       <p34_1>[Pole tekstowe]</p34_1>
       <p34_2>[kraj]</p34_2>
       <p34_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34_3>
       <p34_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34_4>
       <p35_1>[Pole tekstowe]</p35_1>
       <p35_2>[kraj]</p35_2>
       <p35_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35_3>
       <p35_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35_4>
       <p36_1>[Pole tekstowe]</p36_1>
       <p36_2>[kraj]</p36_2>
       <p36_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36_3>
       <p36_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36_4>
       <p37_1>[Pole tekstowe]</p37_1>
       <p37_2>[kraj]</p37_2>
       <p37_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37_3>
       <p37_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37_4>
       <p38_1>[Pole tekstowe]</p38_1>
       <p38_2>[kraj]</p38_2>
       <p38_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38_3>
       <p38_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38_4>
       <p39_1>[Pole tekstowe]</p39_1>
       <p39_2>[kraj]</p39_2>
       <p39_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39_3>
       <p39_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39_4>
       <p40_1>[Pole tekstowe]</p40_1>
       <p40_2>[kraj]</p40_2>
       <p40_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40_3>
       <p40_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40_4>
       <p41_1>[Pole tekstowe]</p41_1>
       <p41_2>[kraj]</p41_2>
       <p41_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41_3>
       <p41_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41_4>
       <p42_1>[Pole tekstowe]</p42_1>
       <p42_2>[kraj]</p42_2>
       <p42_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42_3>
       <p42_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42_4>
       <p43_1>[Pole tekstowe]</p43_1>
       <p43_2>[kraj]</p43_2>
       <p43_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43_3>
       <p43_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43_4>
       <p44_1>[Pole tekstowe]</p44_1>
       <p44_2>[kraj]</p44_2>
       <p44_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_3>
       <p44_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_4>
       <p46_1>[Pole tekstowe]</p46_1>
       <p46_2>[kraj]</p46_2>
       <p46_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46_3>
       <p46_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46_4>
       <p47_1>[Pole tekstowe]</p47_1>
       <p47_2>[kraj]</p47_2>
       <p47_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47_3>
       <p47_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47_4>
       <p48_1>[Pole tekstowe]</p48_1>
       <p48_2>[kraj]</p48_2>
       <p48_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48_3>
       <p48_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48_4>
       <p49_1>[Pole tekstowe]</p49_1>
       <p49_2>[kraj]</p49_2>
       <p49_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49_3>
       <p49_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49_4>
       <p50_1>[Pole tekstowe]</p50_1>
       <p50_2>[kraj]</p50_2>
       <p50_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50_3>
       <p50_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50_4>
       <p51_1>[Pole tekstowe]</p51_1>
       <p51_2>[kraj]</p51_2>
       <p51_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51_3>
       <p51_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51_4>
       <p52_1>[Pole tekstowe]</p52_1>
       <p52_2>[kraj]</p52_2>
       <p52_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52_3>
       <p52_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52_4>
       <p53_1>[Pole tekstowe]</p53_1>
       <p53_2>[kraj]</p53_2>
       <p53_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53_3>
       <p53_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53_4>
       <p54_1>[Pole tekstowe]</p54_1>
       <p54_2>[kraj]</p54_2>
       <p54_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54_3>
       <p54_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54_4>
       <p55_1>[Pole tekstowe]</p55_1>
       <p55_2>[kraj]</p55_2>
       <p55_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55_3>
       <p55_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55_4>
       <p56_1>[Pole tekstowe]</p56_1>
       <p56_2>[kraj]</p56_2>
       <p56_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56_3>
       <p56_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56_4>
       <p57_1>[Pole tekstowe]</p57_1>
       <p57_2>[kraj]</p57_2>
       <p57_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57_3>
       <p57_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57_4>
       <p58_1>[Pole tekstowe]</p58_1>
       <p58_2>[kraj]</p58_2>
       <p58_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58_3>
       <p58_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58_4>
       <p59_1>[Pole tekstowe]</p59_1>
       <p59_2>[kraj]</p59_2>
       <p59_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59_3>
       <p59_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59_4>
       <p60_1>[Pole tekstowe]</p60_1>
       <p60_2>[kraj]</p60_2>
       <p60_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60_3>
       <p60_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60_4>
       <p61_1>[Pole tekstowe]</p61_1>
       <p61_2>[kraj]</p61_2>
       <p61_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61_3>
       <p61_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61_4>
       <p62_1>[Pole tekstowe]</p62_1>
       <p62_2>[kraj]</p62_2>
       <p62_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62_3>
       <p62_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62_4>
       <p63_1>[Pole tekstowe]</p63_1>
       <p63_2>[kraj]</p63_2>
       <p63_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63_3>
       <p63_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63_4>
       <p64_1>[Pole tekstowe]</p64_1>
       <p64_2>[kraj]</p64_2>
       <p64_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64_3>
       <p64_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64_4>
       <p65_1>[Pole tekstowe]</p65_1>
       <p65_2>[kraj]</p65_2>
       <p65_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65_3>
       <p65_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65_4>
       <p66_1>[Pole tekstowe]</p66_1>
       <p66_2>[kraj]</p66_2>
       <p66_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66_3>
       <p66_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66_4>
       <p67_1>[Pole tekstowe]</p67_1>
       <p67_2>[kraj]</p67_2>
       <p67_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_3>
       <p67_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_4>
       <p68_1>[Pole tekstowe]</p68_1>
       <p68_2>[kraj]</p68_2>
       <p68_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_3>
       <p68_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_4>
       <p69_1>[Pole tekstowe]</p69_1>
       <p69_2>[kraj]</p69_2>
       <p69_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_3>
       <p69_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_4>
       <p70_1>[Pole tekstowe]</p70_1>
       <p70_2>[kraj]</p70_2>
       <p70_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70_3>
       <p70_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70_4>
       <p71_1>[Pole tekstowe]</p71_1>
       <p71_2>[kraj]</p71_2>
       <p71_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71_3>
       <p71_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71_4>
       <p72_1>[Pole tekstowe]</p72_1>
       <p72_2>[kraj]</p72_2>
       <p72_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72_3>
       <p72_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72_4>
       <p73_1>[Pole tekstowe]</p73_1>
       <p73_2>[kraj]</p73_2>
       <p73_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73_3>
       <p73_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73_4>
       <p74_1>[Pole tekstowe]</p74_1>
       <p74_2>[kraj]</p74_2>
       <p74_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74_3>
       <p74_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74_4>
       <p75_1>[Pole tekstowe]</p75_1>
       <p75_2>[kraj]</p75_2>
       <p75_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75_3>
       <p75_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75_4>
       <p76>[pole wielowierszowe]</p76>
       <p77>[Pole integer - wartość liczbowa]</p77>
       <p78>[Pole integer - wartość liczbowa]</p78>
       <p79>[Mail]</p79>
       <p80>[Telefon]</p80>
       <p81>[miejscowość]</p81>
       <p82>[Data wypełnienia]</p82>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS DNU-K (2021)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21461465</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>1</p5>
       <p6>01.11.Z</p6>
       <p7>test@test.pl</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>773461194</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>1</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p15_1>test pola tekstowego</p15_1>
       <p15_2>PL</p15_2>
       <p15_3>10</p15_3>
       <p15_4>10</p15_4>
       <p16_1>test pola tekstowego</p16_1>
       <p16_2>PL</p16_2>
       <p16_3>10</p16_3>
       <p16_4>10</p16_4>
       <p17_1>test pola tekstowego</p17_1>
       <p17_2>PL</p17_2>
       <p17_3>10</p17_3>
       <p17_4>10</p17_4>
       <p18_1>test pola tekstowego</p18_1>
       <p18_2>PL</p18_2>
       <p18_3>10</p18_3>
       <p18_4>10</p18_4>
       <p19_1>test pola tekstowego</p19_1>
       <p19_2>PL</p19_2>
       <p19_3>10</p19_3>
       <p19_4>10</p19_4>
       <p20_1>test pola tekstowego</p20_1>
       <p20_2>PL</p20_2>
       <p20_3>10</p20_3>
       <p20_4>10</p20_4>
       <p21_1>test pola tekstowego</p21_1>
       <p21_2>PL</p21_2>
       <p21_3>10</p21_3>
       <p21_4>10</p21_4>
       <p22_1>test pola tekstowego</p22_1>
       <p22_2>PL</p22_2>
       <p22_3>10</p22_3>
       <p22_4>10</p22_4>
       <p23_1>test pola tekstowego</p23_1>
       <p23_2>PL</p23_2>
       <p23_3>10</p23_3>
       <p23_4>10</p23_4>
       <p24_1>test pola tekstowego</p24_1>
       <p24_2>PL</p24_2>
       <p24_3>10</p24_3>
       <p24_4>10</p24_4>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p25_2>PL</p25_2>
       <p25_3>10</p25_3>
       <p25_4>10</p25_4>
       <p26_1>test pola tekstowego</p26_1>
       <p26_2>PL</p26_2>
       <p26_3>10</p26_3>
       <p26_4>10</p26_4>
       <p27_1>test pola tekstowego</p27_1>
       <p27_2>PL</p27_2>
       <p27_3>10</p27_3>
       <p27_4>10</p27_4>
       <p28_1>test pola tekstowego</p28_1>
       <p28_2>PL</p28_2>
       <p28_3>10</p28_3>
       <p28_4>10</p28_4>
       <p29_1>test pola tekstowego</p29_1>
       <p29_2>PL</p29_2>
       <p29_3>10</p29_3>
       <p29_4>10</p29_4>
       <p30_1>test pola tekstowego</p30_1>
       <p30_2>PL</p30_2>
       <p30_3>10</p30_3>
       <p30_4>10</p30_4>
       <p31_1>test pola tekstowego</p31_1>
       <p31_2>PL</p31_2>
       <p31_3>10</p31_3>
       <p31_4>10</p31_4>
       <p32_1>test pola tekstowego</p32_1>
       <p32_2>PL</p32_2>
       <p32_3>10</p32_3>
       <p32_4>10</p32_4>
       <p33_1>test pola tekstowego</p33_1>
       <p33_2>PL</p33_2>
       <p33_3>10</p33_3>
       <p33_4>10</p33_4>
       <p34_1>test pola tekstowego</p34_1>
       <p34_2>PL</p34_2>
       <p34_3>10</p34_3>
       <p34_4>10</p34_4>
       <p35_1>test pola tekstowego</p35_1>
       <p35_2>PL</p35_2>
       <p35_3>10</p35_3>
       <p35_4>10</p35_4>
       <p36_1>test pola tekstowego</p36_1>
       <p36_2>PL</p36_2>
       <p36_3>10</p36_3>
       <p36_4>10</p36_4>
       <p37_1>test pola tekstowego</p37_1>
       <p37_2>PL</p37_2>
       <p37_3>10</p37_3>
       <p37_4>10</p37_4>
       <p38_1>test pola tekstowego</p38_1>
       <p38_2>PL</p38_2>
       <p38_3>10</p38_3>
       <p38_4>10</p38_4>
       <p39_1>test pola tekstowego</p39_1>
       <p39_2>PL</p39_2>
       <p39_3>10</p39_3>
       <p39_4>10</p39_4>
       <p40_1>test pola tekstowego</p40_1>
       <p40_2>PL</p40_2>
       <p40_3>10</p40_3>
       <p40_4>10</p40_4>
       <p41_1>test pola tekstowego</p41_1>
       <p41_2>PL</p41_2>
       <p41_3>10</p41_3>
       <p41_4>10</p41_4>
       <p42_1>test pola tekstowego</p42_1>
       <p42_2>PL</p42_2>
       <p42_3>10</p42_3>
       <p42_4>10</p42_4>
       <p43_1>test pola tekstowego</p43_1>
       <p43_2>PL</p43_2>
       <p43_3>10</p43_3>
       <p43_4>10</p43_4>
       <p44_1>test pola tekstowego</p44_1>
       <p44_2>PL</p44_2>
       <p44_3>10</p44_3>
       <p44_4>10</p44_4>
       <p46_1>test pola tekstowego</p46_1>
       <p46_2>PL</p46_2>
       <p46_3>10</p46_3>
       <p46_4>10</p46_4>
       <p47_1>test pola tekstowego</p47_1>
       <p47_2>PL</p47_2>
       <p47_3>10</p47_3>
       <p47_4>10</p47_4>
       <p48_1>test pola tekstowego</p48_1>
       <p48_2>PL</p48_2>
       <p48_3>10</p48_3>
       <p48_4>10</p48_4>
       <p49_1>test pola tekstowego</p49_1>
       <p49_2>PL</p49_2>
       <p49_3>10</p49_3>
       <p49_4>10</p49_4>
       <p50_1>test pola tekstowego</p50_1>
       <p50_2>PL</p50_2>
       <p50_3>10</p50_3>
       <p50_4>10</p50_4>
       <p51_1>test pola tekstowego</p51_1>
       <p51_2>PL</p51_2>
       <p51_3>10</p51_3>
       <p51_4>10</p51_4>
       <p52_1>test pola tekstowego</p52_1>
       <p52_2>PL</p52_2>
       <p52_3>10</p52_3>
       <p52_4>10</p52_4>
       <p53_1>test pola tekstowego</p53_1>
       <p53_2>PL</p53_2>
       <p53_3>10</p53_3>
       <p53_4>10</p53_4>
       <p54_1>test pola tekstowego</p54_1>
       <p54_2>PL</p54_2>
       <p54_3>10</p54_3>
       <p54_4>10</p54_4>
       <p55_1>test pola tekstowego</p55_1>
       <p55_2>PL</p55_2>
       <p55_3>10</p55_3>
       <p55_4>10</p55_4>
       <p56_1>test pola tekstowego</p56_1>
       <p56_2>PL</p56_2>
       <p56_3>10</p56_3>
       <p56_4>10</p56_4>
       <p57_1>test pola tekstowego</p57_1>
       <p57_2>PL</p57_2>
       <p57_3>10</p57_3>
       <p57_4>10</p57_4>
       <p58_1>test pola tekstowego</p58_1>
       <p58_2>PL</p58_2>
       <p58_3>10</p58_3>
       <p58_4>10</p58_4>
       <p59_1>test pola tekstowego</p59_1>
       <p59_2>PL</p59_2>
       <p59_3>10</p59_3>
       <p59_4>10</p59_4>
       <p60_1>test pola tekstowego</p60_1>
       <p60_2>PL</p60_2>
       <p60_3>10</p60_3>
       <p60_4>10</p60_4>
       <p61_1>test pola tekstowego</p61_1>
       <p61_2>PL</p61_2>
       <p61_3>10</p61_3>
       <p61_4>10</p61_4>
       <p62_1>test pola tekstowego</p62_1>
       <p62_2>PL</p62_2>
       <p62_3>10</p62_3>
       <p62_4>10</p62_4>
       <p63_1>test pola tekstowego</p63_1>
       <p63_2>PL</p63_2>
       <p63_3>10</p63_3>
       <p63_4>10</p63_4>
       <p64_1>test pola tekstowego</p64_1>
       <p64_2>PL</p64_2>
       <p64_3>10</p64_3>
       <p64_4>10</p64_4>
       <p65_1>test pola tekstowego</p65_1>
       <p65_2>PL</p65_2>
       <p65_3>10</p65_3>
       <p65_4>10</p65_4>
       <p66_1>test pola tekstowego</p66_1>
       <p66_2>PL</p66_2>
       <p66_3>10</p66_3>
       <p66_4>10</p66_4>
       <p67_1>test pola tekstowego</p67_1>
       <p67_2>PL</p67_2>
       <p67_3>10</p67_3>
       <p67_4>10</p67_4>
       <p68_1>test pola tekstowego</p68_1>
       <p68_2>PL</p68_2>
       <p68_3>10</p68_3>
       <p68_4>10</p68_4>
       <p69_1>test pola tekstowego</p69_1>
       <p69_2>PL</p69_2>
       <p69_3>10</p69_3>
       <p69_4>10</p69_4>
       <p70_1>test pola tekstowego</p70_1>
       <p70_2>PL</p70_2>
       <p70_3>10</p70_3>
       <p70_4>10</p70_4>
       <p71_1>test pola tekstowego</p71_1>
       <p71_2>PL</p71_2>
       <p71_3>10</p71_3>
       <p71_4>10</p71_4>
       <p72_1>test pola tekstowego</p72_1>
       <p72_2>PL</p72_2>
       <p72_3>10</p72_3>
       <p72_4>10</p72_4>
       <p73_1>test pola tekstowego</p73_1>
       <p73_2>PL</p73_2>
       <p73_3>10</p73_3>
       <p73_4>10</p73_4>
       <p74_1>test pola tekstowego</p74_1>
       <p74_2>PL</p74_2>
       <p74_3>10</p74_3>
       <p74_4>10</p74_4>
       <p75_1>test pola tekstowego</p75_1>
       <p75_2>PL</p75_2>
       <p75_3>10</p75_3>
       <p75_4>10</p75_4>
       <p76>to jest pole wielowierszowe</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>test@test.pl</p79>
       <p80>500600400</p80>
       <p81>Poznań</p81>
       <p82>30-10-2014</p82>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>