Pola formularza

Formularz: CUK (1) - zal Część analityczna dla informacji w sprawie opłaty od środków spożywczychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21503598</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <lp1start>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp1start>
       <rect1302>[Nagłówek]</rect1302>
       <rect381>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect381>
       <rect2431_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2431_4>
       <lp1>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp1>
       <NrFaktury>[Pole tekstowe]</NrFaktury>
       <DataFaktury>[data]</DataFaktury>
       <NIPDostawcy>[nip]</NIPDostawcy>
       <NIPNabywcy>[nip]</NIPNabywcy>
       <NrPartiiTowaru>[pole wielowierszowe]</NrPartiiTowaru>
       <wiersze>[Pole powtarzalne]</wiersze>
       <rect2>[Koniec strony]</rect2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CUK (1) - zal</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21503598</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <lp1start>10</lp1start>
       <rect1302></rect1302>
       <rect381></rect381>
       <rect2431_4></rect2431_4>
       <lp1>10</lp1>
       <NrFaktury>test pola tekstowego</NrFaktury>
       <DataFaktury>30-10-1990</DataFaktury>
       <NIPDostawcy>2</NIPDostawcy>
       <NIPNabywcy>2</NIPNabywcy>
       <NrPartiiTowaru>to jest pole wielowierszowe</NrPartiiTowaru>
       <wiersze></wiersze>
       <rect2></rect2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>