Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS SP (2020) s.20 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2020 - załącznik strona 20Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21507923</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_n_2>[nazwaPelna]</p1_1_n_2>
       <p1_1_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_1_n_3>
       <p1_1_n_3_1>[REGON]</p1_1_n_3_1>
       <p1_1_n_4>[kraj]</p1_1_n_4>
       <p1_1_n_5>[kraj]</p1_1_n_5>
       <p1_1_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_n_6>
       <p1_1_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_n_7>
       <p1_1_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_n_8>
       <p1_1_n_9>[kraj]</p1_1_n_9>
       <p1_1_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_n_10>
       <p1_2_n_2>[nazwaPelna]</p1_2_n_2>
       <p1_2_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_2_n_3>
       <p1_2_n_3_1>[REGON]</p1_2_n_3_1>
       <p1_2_n_4>[kraj]</p1_2_n_4>
       <p1_2_n_5>[kraj]</p1_2_n_5>
       <p1_2_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_n_6>
       <p1_2_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_n_7>
       <p1_2_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_n_8>
       <p1_2_n_9>[kraj]</p1_2_n_9>
       <p1_2_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_n_10>
       <p1_3_n_2>[nazwaPelna]</p1_3_n_2>
       <p1_3_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_3_n_3>
       <p1_3_n_3_1>[REGON]</p1_3_n_3_1>
       <p1_3_n_4>[kraj]</p1_3_n_4>
       <p1_3_n_5>[kraj]</p1_3_n_5>
       <p1_3_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_n_6>
       <p1_3_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_n_7>
       <p1_3_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_n_8>
       <p1_3_n_9>[kraj]</p1_3_n_9>
       <p1_3_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_n_10>
       <p1_4_n_2>[nazwaPelna]</p1_4_n_2>
       <p1_4_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_4_n_3>
       <p1_4_n_3_1>[REGON]</p1_4_n_3_1>
       <p1_4_n_4>[kraj]</p1_4_n_4>
       <p1_4_n_5>[kraj]</p1_4_n_5>
       <p1_4_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_n_6>
       <p1_4_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_4_n_7>
       <p1_4_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_4_n_8>
       <p1_4_n_9>[kraj]</p1_4_n_9>
       <p1_4_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_n_10>
       <p1_5_n_2>[nazwaPelna]</p1_5_n_2>
       <p1_5_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_5_n_3>
       <p1_5_n_3_1>[REGON]</p1_5_n_3_1>
       <p1_5_n_4>[kraj]</p1_5_n_4>
       <p1_5_n_5>[kraj]</p1_5_n_5>
       <p1_5_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_n_6>
       <p1_5_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_5_n_7>
       <p1_5_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_5_n_8>
       <p1_5_n_9>[kraj]</p1_5_n_9>
       <p1_5_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_n_10>
       <p1_6_n_2>[nazwaPelna]</p1_6_n_2>
       <p1_6_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_6_n_3>
       <p1_6_n_3_1>[REGON]</p1_6_n_3_1>
       <p1_6_n_4>[kraj]</p1_6_n_4>
       <p1_6_n_5>[kraj]</p1_6_n_5>
       <p1_6_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_6_n_6>
       <p1_6_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_6_n_7>
       <p1_6_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_6_n_8>
       <p1_6_n_9>[kraj]</p1_6_n_9>
       <p1_6_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_6_n_10>
       <p1_7_n_2>[nazwaPelna]</p1_7_n_2>
       <p1_7_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_7_n_3>
       <p1_7_n_3_1>[REGON]</p1_7_n_3_1>
       <p1_7_n_4>[kraj]</p1_7_n_4>
       <p1_7_n_5>[kraj]</p1_7_n_5>
       <p1_7_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_7_n_6>
       <p1_7_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_7_n_7>
       <p1_7_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_7_n_8>
       <p1_7_n_9>[kraj]</p1_7_n_9>
       <p1_7_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_7_n_10>
       <p1_8_n_2>[nazwaPelna]</p1_8_n_2>
       <p1_8_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_8_n_3>
       <p1_8_n_3_1>[REGON]</p1_8_n_3_1>
       <p1_8_n_4>[kraj]</p1_8_n_4>
       <p1_8_n_5>[kraj]</p1_8_n_5>
       <p1_8_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_8_n_6>
       <p1_8_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_8_n_7>
       <p1_8_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_8_n_8>
       <p1_8_n_9>[kraj]</p1_8_n_9>
       <p1_8_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_8_n_10>
       <p1_9_n_2>[nazwaPelna]</p1_9_n_2>
       <p1_9_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_9_n_3>
       <p1_9_n_3_1>[REGON]</p1_9_n_3_1>
       <p1_9_n_4>[kraj]</p1_9_n_4>
       <p1_9_n_5>[kraj]</p1_9_n_5>
       <p1_9_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_9_n_6>
       <p1_9_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_9_n_7>
       <p1_9_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_9_n_8>
       <p1_9_n_9>[kraj]</p1_9_n_9>
       <p1_9_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_9_n_10>
       <p1_10_n_2>[nazwaPelna]</p1_10_n_2>
       <p1_10_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_10_n_3>
       <p1_10_n_3_1>[REGON]</p1_10_n_3_1>
       <p1_10_n_4>[kraj]</p1_10_n_4>
       <p1_10_n_5>[kraj]</p1_10_n_5>
       <p1_10_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_10_n_6>
       <p1_10_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_n_7>
       <p1_10_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_n_8>
       <p1_10_n_9>[kraj]</p1_10_n_9>
       <p1_10_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_10_n_10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SP (2020) s.20</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21507923</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_1_n_2>
       <p1_1_n_3>1</p1_1_n_3>
       <p1_1_n_3_1>773461194</p1_1_n_3_1>
       <p1_1_n_4>PL</p1_1_n_4>
       <p1_1_n_5>PL</p1_1_n_5>
       <p1_1_n_6>10</p1_1_n_6>
       <p1_1_n_7>10</p1_1_n_7>
       <p1_1_n_8>10</p1_1_n_8>
       <p1_1_n_9>PL</p1_1_n_9>
       <p1_1_n_10>10</p1_1_n_10>
       <p1_2_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_2_n_2>
       <p1_2_n_3>1</p1_2_n_3>
       <p1_2_n_3_1>773461194</p1_2_n_3_1>
       <p1_2_n_4>PL</p1_2_n_4>
       <p1_2_n_5>PL</p1_2_n_5>
       <p1_2_n_6>10</p1_2_n_6>
       <p1_2_n_7>10</p1_2_n_7>
       <p1_2_n_8>10</p1_2_n_8>
       <p1_2_n_9>PL</p1_2_n_9>
       <p1_2_n_10>10</p1_2_n_10>
       <p1_3_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_3_n_2>
       <p1_3_n_3>1</p1_3_n_3>
       <p1_3_n_3_1>773461194</p1_3_n_3_1>
       <p1_3_n_4>PL</p1_3_n_4>
       <p1_3_n_5>PL</p1_3_n_5>
       <p1_3_n_6>10</p1_3_n_6>
       <p1_3_n_7>10</p1_3_n_7>
       <p1_3_n_8>10</p1_3_n_8>
       <p1_3_n_9>PL</p1_3_n_9>
       <p1_3_n_10>10</p1_3_n_10>
       <p1_4_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_4_n_2>
       <p1_4_n_3>1</p1_4_n_3>
       <p1_4_n_3_1>773461194</p1_4_n_3_1>
       <p1_4_n_4>PL</p1_4_n_4>
       <p1_4_n_5>PL</p1_4_n_5>
       <p1_4_n_6>10</p1_4_n_6>
       <p1_4_n_7>10</p1_4_n_7>
       <p1_4_n_8>10</p1_4_n_8>
       <p1_4_n_9>PL</p1_4_n_9>
       <p1_4_n_10>10</p1_4_n_10>
       <p1_5_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_5_n_2>
       <p1_5_n_3>1</p1_5_n_3>
       <p1_5_n_3_1>773461194</p1_5_n_3_1>
       <p1_5_n_4>PL</p1_5_n_4>
       <p1_5_n_5>PL</p1_5_n_5>
       <p1_5_n_6>10</p1_5_n_6>
       <p1_5_n_7>10</p1_5_n_7>
       <p1_5_n_8>10</p1_5_n_8>
       <p1_5_n_9>PL</p1_5_n_9>
       <p1_5_n_10>10</p1_5_n_10>
       <p1_6_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_6_n_2>
       <p1_6_n_3>1</p1_6_n_3>
       <p1_6_n_3_1>773461194</p1_6_n_3_1>
       <p1_6_n_4>PL</p1_6_n_4>
       <p1_6_n_5>PL</p1_6_n_5>
       <p1_6_n_6>10</p1_6_n_6>
       <p1_6_n_7>10</p1_6_n_7>
       <p1_6_n_8>10</p1_6_n_8>
       <p1_6_n_9>PL</p1_6_n_9>
       <p1_6_n_10>10</p1_6_n_10>
       <p1_7_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_7_n_2>
       <p1_7_n_3>1</p1_7_n_3>
       <p1_7_n_3_1>773461194</p1_7_n_3_1>
       <p1_7_n_4>PL</p1_7_n_4>
       <p1_7_n_5>PL</p1_7_n_5>
       <p1_7_n_6>10</p1_7_n_6>
       <p1_7_n_7>10</p1_7_n_7>
       <p1_7_n_8>10</p1_7_n_8>
       <p1_7_n_9>PL</p1_7_n_9>
       <p1_7_n_10>10</p1_7_n_10>
       <p1_8_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_8_n_2>
       <p1_8_n_3>1</p1_8_n_3>
       <p1_8_n_3_1>773461194</p1_8_n_3_1>
       <p1_8_n_4>PL</p1_8_n_4>
       <p1_8_n_5>PL</p1_8_n_5>
       <p1_8_n_6>10</p1_8_n_6>
       <p1_8_n_7>10</p1_8_n_7>
       <p1_8_n_8>10</p1_8_n_8>
       <p1_8_n_9>PL</p1_8_n_9>
       <p1_8_n_10>10</p1_8_n_10>
       <p1_9_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_9_n_2>
       <p1_9_n_3>1</p1_9_n_3>
       <p1_9_n_3_1>773461194</p1_9_n_3_1>
       <p1_9_n_4>PL</p1_9_n_4>
       <p1_9_n_5>PL</p1_9_n_5>
       <p1_9_n_6>10</p1_9_n_6>
       <p1_9_n_7>10</p1_9_n_7>
       <p1_9_n_8>10</p1_9_n_8>
       <p1_9_n_9>PL</p1_9_n_9>
       <p1_9_n_10>10</p1_9_n_10>
       <p1_10_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_10_n_2>
       <p1_10_n_3>1</p1_10_n_3>
       <p1_10_n_3_1>773461194</p1_10_n_3_1>
       <p1_10_n_4>PL</p1_10_n_4>
       <p1_10_n_5>PL</p1_10_n_5>
       <p1_10_n_6>10</p1_10_n_6>
       <p1_10_n_7>10</p1_10_n_7>
       <p1_10_n_8>10</p1_10_n_8>
       <p1_10_n_9>PL</p1_10_n_9>
       <p1_10_n_10>10</p1_10_n_10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>