Pola formularza

Formularz: GUS G-06 (2020) Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu za rok 2020Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22092997</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[nazwaPelna]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p6>[REGON]</p6>
       <p7>[Mail]</p7>
       <p8>[pkd1]</p8>
       <p9_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_2>
       <p9_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_3>
       <p9_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_5>
       <p9_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_6>
       <p9_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_7>
       <p9_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_8>
       <p9_1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_10>
       <p9_1_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_11>
       <p9_1_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_12>
       <p9_1_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_13>
       <p9_1_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_14>
       <p9_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2_2>
       <p9_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2_3>
       <p9_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2_5>
       <p9_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2_6>
       <p9_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2_7>
       <p9_2_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2_8>
       <p9_2_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2_10>
       <p9_2_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2_11>
       <p9_2_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2_12>
       <p9_2_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2_13>
       <p9_2_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2_14>
       <p9_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3_2>
       <p9_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3_3>
       <p9_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3_5>
       <p9_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3_6>
       <p9_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3_7>
       <p9_3_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3_8>
       <p9_3_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3_10>
       <p9_3_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3_11>
       <p9_3_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3_12>
       <p9_3_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3_13>
       <p9_3_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3_14>
       <p9_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4_2>
       <p9_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4_3>
       <p9_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4_5>
       <p9_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4_6>
       <p9_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4_7>
       <p9_4_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4_8>
       <p9_4_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4_10>
       <p9_4_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4_11>
       <p9_4_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4_12>
       <p9_4_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4_13>
       <p9_4_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4_14>
       <p9_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5_2>
       <p9_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5_3>
       <p9_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5_5>
       <p9_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5_6>
       <p9_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5_7>
       <p9_5_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5_8>
       <p9_5_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5_10>
       <p9_5_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5_11>
       <p9_5_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5_12>
       <p9_5_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5_13>
       <p9_5_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5_14>
       <p9_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6_2>
       <p9_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6_3>
       <p9_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6_5>
       <p9_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6_6>
       <p9_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6_7>
       <p9_6_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6_8>
       <p9_6_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6_10>
       <p9_6_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6_11>
       <p9_6_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6_12>
       <p9_6_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6_13>
       <p9_6_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6_14>
       <p9_7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7_2>
       <p9_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7_3>
       <p9_7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7_5>
       <p9_7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7_6>
       <p9_7_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7_7>
       <p9_7_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7_8>
       <p9_7_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7_10>
       <p9_7_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7_11>
       <p9_7_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7_12>
       <p9_7_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7_13>
       <p9_7_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7_14>
       <p10_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1_2>
       <p10_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1_3>
       <p10_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1_5>
       <p10_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1_6>
       <p10_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1_7>
       <p10_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1_8>
       <p10_1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1_10>
       <p10_1_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1_11>
       <p10_1_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1_12>
       <p10_1_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1_13>
       <p10_1_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1_14>
       <p10_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2_2>
       <p10_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2_3>
       <p10_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2_5>
       <p10_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2_6>
       <p10_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2_7>
       <p10_2_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2_8>
       <p10_2_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2_10>
       <p10_2_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2_11>
       <p10_2_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2_12>
       <p10_2_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2_13>
       <p10_2_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2_14>
       <p10_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_3_2>
       <p10_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_3_3>
       <p10_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_3_5>
       <p10_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_3_6>
       <p10_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_3_7>
       <p10_3_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_3_8>
       <p10_3_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_3_10>
       <p10_3_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_3_11>
       <p10_3_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_3_12>
       <p10_3_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_3_13>
       <p10_3_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_3_14>
       <p10_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_4_2>
       <p10_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_4_3>
       <p10_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_4_5>
       <p10_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_4_6>
       <p10_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_4_7>
       <p10_4_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_4_8>
       <p10_4_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_4_10>
       <p10_4_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_4_11>
       <p10_4_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_4_12>
       <p10_4_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_4_13>
       <p10_4_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_4_14>
       <p10_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5_2>
       <p10_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5_3>
       <p10_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5_5>
       <p10_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5_6>
       <p10_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5_7>
       <p10_5_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5_8>
       <p10_5_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5_10>
       <p10_5_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5_11>
       <p10_5_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5_12>
       <p10_5_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5_13>
       <p10_5_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5_14>
       <p10_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_6_2>
       <p10_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_6_3>
       <p10_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_6_5>
       <p10_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_6_6>
       <p10_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_6_7>
       <p10_6_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_6_8>
       <p10_6_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_6_10>
       <p10_6_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_6_11>
       <p10_6_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_6_12>
       <p10_6_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_6_13>
       <p10_6_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_6_14>
       <p11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11>
       <p12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12>
       <p13>[Mail]</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS G-06 (2020)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22092997</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3>Pełna nazwa testowa</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p6>773461194</p6>
       <p7>test@test.pl</p7>
       <p8>01.11.Z</p8>
       <p9_1_2>10</p9_1_2>
       <p9_1_3>10</p9_1_3>
       <p9_1_5>10</p9_1_5>
       <p9_1_6>10</p9_1_6>
       <p9_1_7>10</p9_1_7>
       <p9_1_8>10</p9_1_8>
       <p9_1_10>10</p9_1_10>
       <p9_1_11>10</p9_1_11>
       <p9_1_12>10</p9_1_12>
       <p9_1_13>10</p9_1_13>
       <p9_1_14>10</p9_1_14>
       <p9_2_2>10</p9_2_2>
       <p9_2_3>10</p9_2_3>
       <p9_2_5>10</p9_2_5>
       <p9_2_6>10</p9_2_6>
       <p9_2_7>10</p9_2_7>
       <p9_2_8>10</p9_2_8>
       <p9_2_10>10</p9_2_10>
       <p9_2_11>10</p9_2_11>
       <p9_2_12>10</p9_2_12>
       <p9_2_13>10</p9_2_13>
       <p9_2_14>10</p9_2_14>
       <p9_3_2>10</p9_3_2>
       <p9_3_3>10</p9_3_3>
       <p9_3_5>10</p9_3_5>
       <p9_3_6>10</p9_3_6>
       <p9_3_7>10</p9_3_7>
       <p9_3_8>10</p9_3_8>
       <p9_3_10>10</p9_3_10>
       <p9_3_11>10</p9_3_11>
       <p9_3_12>10</p9_3_12>
       <p9_3_13>10</p9_3_13>
       <p9_3_14>10</p9_3_14>
       <p9_4_2>10</p9_4_2>
       <p9_4_3>10</p9_4_3>
       <p9_4_5>10</p9_4_5>
       <p9_4_6>10</p9_4_6>
       <p9_4_7>10</p9_4_7>
       <p9_4_8>10</p9_4_8>
       <p9_4_10>10</p9_4_10>
       <p9_4_11>10</p9_4_11>
       <p9_4_12>10</p9_4_12>
       <p9_4_13>10</p9_4_13>
       <p9_4_14>10</p9_4_14>
       <p9_5_2>10</p9_5_2>
       <p9_5_3>10</p9_5_3>
       <p9_5_5>10</p9_5_5>
       <p9_5_6>10</p9_5_6>
       <p9_5_7>10</p9_5_7>
       <p9_5_8>10</p9_5_8>
       <p9_5_10>10</p9_5_10>
       <p9_5_11>10</p9_5_11>
       <p9_5_12>10</p9_5_12>
       <p9_5_13>10</p9_5_13>
       <p9_5_14>10</p9_5_14>
       <p9_6_2>10</p9_6_2>
       <p9_6_3>10</p9_6_3>
       <p9_6_5>10</p9_6_5>
       <p9_6_6>10</p9_6_6>
       <p9_6_7>10</p9_6_7>
       <p9_6_8>10</p9_6_8>
       <p9_6_10>10</p9_6_10>
       <p9_6_11>10</p9_6_11>
       <p9_6_12>10</p9_6_12>
       <p9_6_13>10</p9_6_13>
       <p9_6_14>10</p9_6_14>
       <p9_7_2>10</p9_7_2>
       <p9_7_3>10</p9_7_3>
       <p9_7_5>10</p9_7_5>
       <p9_7_6>10</p9_7_6>
       <p9_7_7>10</p9_7_7>
       <p9_7_8>10</p9_7_8>
       <p9_7_10>10</p9_7_10>
       <p9_7_11>10</p9_7_11>
       <p9_7_12>10</p9_7_12>
       <p9_7_13>10</p9_7_13>
       <p9_7_14>10</p9_7_14>
       <p10_1_2>10</p10_1_2>
       <p10_1_3>10</p10_1_3>
       <p10_1_5>10</p10_1_5>
       <p10_1_6>10</p10_1_6>
       <p10_1_7>10</p10_1_7>
       <p10_1_8>10</p10_1_8>
       <p10_1_10>10</p10_1_10>
       <p10_1_11>10</p10_1_11>
       <p10_1_12>10</p10_1_12>
       <p10_1_13>10</p10_1_13>
       <p10_1_14>10</p10_1_14>
       <p10_2_2>10</p10_2_2>
       <p10_2_3>10</p10_2_3>
       <p10_2_5>10</p10_2_5>
       <p10_2_6>10</p10_2_6>
       <p10_2_7>10</p10_2_7>
       <p10_2_8>10</p10_2_8>
       <p10_2_10>10</p10_2_10>
       <p10_2_11>10</p10_2_11>
       <p10_2_12>10</p10_2_12>
       <p10_2_13>10</p10_2_13>
       <p10_2_14>10</p10_2_14>
       <p10_3_2>10</p10_3_2>
       <p10_3_3>10</p10_3_3>
       <p10_3_5>10</p10_3_5>
       <p10_3_6>10</p10_3_6>
       <p10_3_7>10</p10_3_7>
       <p10_3_8>10</p10_3_8>
       <p10_3_10>10</p10_3_10>
       <p10_3_11>10</p10_3_11>
       <p10_3_12>10</p10_3_12>
       <p10_3_13>10</p10_3_13>
       <p10_3_14>10</p10_3_14>
       <p10_4_2>10</p10_4_2>
       <p10_4_3>10</p10_4_3>
       <p10_4_5>10</p10_4_5>
       <p10_4_6>10</p10_4_6>
       <p10_4_7>10</p10_4_7>
       <p10_4_8>10</p10_4_8>
       <p10_4_10>10</p10_4_10>
       <p10_4_11>10</p10_4_11>
       <p10_4_12>10</p10_4_12>
       <p10_4_13>10</p10_4_13>
       <p10_4_14>10</p10_4_14>
       <p10_5_2>10</p10_5_2>
       <p10_5_3>10</p10_5_3>
       <p10_5_5>10</p10_5_5>
       <p10_5_6>10</p10_5_6>
       <p10_5_7>10</p10_5_7>
       <p10_5_8>10</p10_5_8>
       <p10_5_10>10</p10_5_10>
       <p10_5_11>10</p10_5_11>
       <p10_5_12>10</p10_5_12>
       <p10_5_13>10</p10_5_13>
       <p10_5_14>10</p10_5_14>
       <p10_6_2>10</p10_6_2>
       <p10_6_3>10</p10_6_3>
       <p10_6_5>10</p10_6_5>
       <p10_6_6>10</p10_6_6>
       <p10_6_7>10</p10_6_7>
       <p10_6_8>10</p10_6_8>
       <p10_6_10>10</p10_6_10>
       <p10_6_11>10</p10_6_11>
       <p10_6_12>10</p10_6_12>
       <p10_6_13>10</p10_6_13>
       <p10_6_14>10</p10_6_14>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>test@test.pl</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>