Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-36S (28) (archiwalny) (2020) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2021/02/12/10405/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22175893</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <p11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11>
       <p12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12>
       <p13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16>
       <p17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17>
       <p18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18>
       <p19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19>
       <p12_1>[rok]</p12_1>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p24_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p24 = zaokr(p24_subfield_1) ]</p24_subfield_1>
       <p25_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p25 = ograniczDo(p25_subfield_1,p22) ]</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p25 = ograniczDo(p25_subfield_1,p22) ]</p25_subfield_2>
       <p26_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p26 = ograniczDo(p26_subfield_1,p22+p25) ]</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p26 = ograniczDo(p26_subfield_1,p22+p25) ]</p26_subfield_2>
       <p27_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p27 = ograniczDo(p27_subfield_1,p22+p25+p26) ]</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_1>[Strata nieoliczona przez zmarłego przedsiębiorcę Pole p28 = ograniczDo(p28_subfield_1,p22+p25+p26+p27) ]</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_1>[Odliczenia od dochodu Pole p29 = ograniczDo(p29_subfield_1,p22+p25+p26+p27+p28) ]</p29_subfield_1>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32_subfield_1>[Odliczenie z tytułu kosztów kwalifikowanych w roku podatkowym Pole p32 = ograniczDo(p32_subfield_1,p30) ]</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>[Koszty kwalifikowane do odliczenia w latach następnych zgodnie z art. 26e ust. 8 ustawy Pole p33 = ograniczDo(p33_subfield_1,p30+p32) ]</p33_subfield_1>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p57a>[Pole tekstowe]</p57a>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p60_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku wydatków mieszkaniowych Pole p60 = ograniczDo(p60_subfield_1,p59) ]</p60_subfield_1>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p80>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p89>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p89>
       <p90>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p93>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p93>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p97>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p97>
       <p98>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p98>
       <p99>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p99>
       <p100>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p100>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p102>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p102>
       <p104>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p104>
       <p105>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p107>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p107>
       <p108>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p108>
       <p109>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p109>
       <p111>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p111>
       <p112>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p112>
       <p113>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p113>
       <p114>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114>
       <p115>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115>
       <p116>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p135>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p139>[Pole tekstowe]</p139>
       <p140>[Pole integer - wartość liczbowa]</p140>
       <p141>[Pole integer - wartość liczbowa]</p141>
       <p142>[Pole integer - wartość liczbowa]</p142>
       <p143>[Pole integer - wartość liczbowa]</p143>
       <p144>[Pole integer - wartość liczbowa]</p144>
       <p145>[Pole integer - wartość liczbowa]</p145>
       <p146>[Pole integer - wartość liczbowa]</p146>
       <p147>[Pole integer - wartość liczbowa]</p147>
       <p148>[Pole integer - wartość liczbowa]</p148>
       <p149>[Pole integer - wartość liczbowa]</p149>
       <p150>[Pole integer - wartość liczbowa]</p150>
       <p151>[Pole integer - wartość liczbowa]</p151>
       <p152_subfield_0>[imię]</p152_subfield_0>
       <p152_subfield_1>[nazwisko]</p152_subfield_1>
       <p138>[Funkcja checkbox]</p138>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-36S (28)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22175893</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p6_>1</p6_>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p12_1></p12_1>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p24_subfield_1>1</p24_subfield_1>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>1</p25_subfield_2>
       <p26_subfield_1>1</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_2>1</p26_subfield_2>
       <p27_subfield_1>1</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_1>1</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_1>1</p29_subfield_1>
       <p31>10</p31>
       <p32_subfield_1>1</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>1</p33_subfield_1>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p51>10</p51>
       <p54>10</p54>
       <p57>10</p57>
       <p57a>test pola tekstowego</p57a>
       <p58>10</p58>
       <p60_subfield_1>1</p60_subfield_1>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>10</p95>
       <p97>10</p97>
       <p98>10</p98>
       <p99>10</p99>
       <p100>10</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>10</p107>
       <p108>10</p108>
       <p109>10</p109>
       <p111>10</p111>
       <p112>10</p112>
       <p113>10</p113>
       <p114>10</p114>
       <p115>10</p115>
       <p116>10</p116>
       <p118>10</p118>
       <p120>10</p120>
       <p123>10</p123>
       <p124>10</p124>
       <p125>10</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p128>10</p128>
       <p129>10</p129>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p134>10</p134>
       <p135></p135>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p139>test pola tekstowego</p139>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143>10</p143>
       <p144>10</p144>
       <p145>10</p145>
       <p146>10</p146>
       <p147>10</p147>
       <p148>10</p148>
       <p149>10</p149>
       <p150>10</p150>
       <p151>10</p151>
       <p152_subfield_0>Jan</p152_subfield_0>
       <p152_subfield_1>Kowalski</p152_subfield_1>
       <p138></p138>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>