Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DOP-1 Poz (archiwalny) Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości - aglomeracja PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22245800</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>[Pole PESEL]</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>[Pole NIP]</p0_subfield_3>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>[poczta]</p3_subfield_5>
       <pI_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pI_1_subfield_>
       <pI_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</pI_1_subfield_2>
       <pI_1_subfield_1>[nazwisko]</pI_1_subfield_1>
       <pI_3_>[Wartość wyboru w polu pI_3. Dostępne wartości: 2 1 ]</pI_3_>
       <pI_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pI_2_subfield_>
       <pI_2_subfield_2>[nazwa skrócona]</pI_2_subfield_2>
       <pI_2_subfield_1>[imię]</pI_2_subfield_1>
       <pI_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pI_3_3_subfield_>
       <pI_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pI_3_3_subfield_2>
       <pI_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</pI_3_3_subfield_3>
       <pI_4>[dataUrodzenia]</pI_4>
       <pI_5>[imieOjca]</pI_5>
       <pI_6>[imieMatki]</pI_6>
       <pI_7>[KodKraju]</pI_7>
       <pI_8>[Wojewodztwo]</pI_8>
       <pI_9>[Powiat]</pI_9>
       <pI_10>[Gmina]</pI_10>
       <pI_11>[Ulica]</pI_11>
       <pI_12>[NrDomu]</pI_12>
       <pI_13>[NrLokalu]</pI_13>
       <pI_14>[Miejscowosc]</pI_14>
       <pI_15>[KodPocztowy]</pI_15>
       <pI_16>[Poczta]</pI_16>
       <pI_17>[Telefon]</pI_17>
       <pI_18>[Mail]</pI_18>
       <pII_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_1_subfield_>
       <pII_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</pII_1_subfield_2>
       <pII_1_subfield_1>[nazwisko]</pII_1_subfield_1>
       <pII_3_>[Wartość wyboru w polu pII_3. Dostępne wartości: 2 1 ]</pII_3_>
       <pII_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_2_subfield_>
       <pII_2_subfield_2>[nazwa skrócona]</pII_2_subfield_2>
       <pII_2_subfield_1>[imię]</pII_2_subfield_1>
       <pII_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pII_3_3_subfield_>
       <pII_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pII_3_3_subfield_2>
       <pII_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</pII_3_3_subfield_3>
       <pII_4>[dataUrodzenia]</pII_4>
       <pII_5>[imieOjca]</pII_5>
       <pII_6>[imieMatki]</pII_6>
       <pII_7>[KodKraju]</pII_7>
       <pII_8>[Wojewodztwo]</pII_8>
       <pII_9>[Powiat]</pII_9>
       <pII_10>[Gmina]</pII_10>
       <pII_11>[Ulica]</pII_11>
       <pII_12>[NrDomu]</pII_12>
       <pII_13>[NrLokalu]</pII_13>
       <pII_14>[Miejscowosc]</pII_14>
       <pII_15>[KodPocztowy]</pII_15>
       <pII_16>[Poczta]</pII_16>
       <pII_17>[Telefon]</pII_17>
       <pII_18>[Mail]</pII_18>
       <pIII_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pIII_1_subfield_>
       <pIII_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</pIII_1_subfield_2>
       <pIII_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_1_subfield_1>
       <pIII_3_>[Wartość wyboru w polu pIII_3. Dostępne wartości: 2 1 ]</pIII_3_>
       <pIII_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pIII_2_subfield_>
       <pIII_2_subfield_2>[nazwa skrócona]</pIII_2_subfield_2>
       <pIII_2_subfield_1>[imię]</pIII_2_subfield_1>
       <pIII_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pIII_3_3_subfield_>
       <pIII_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pIII_3_3_subfield_2>
       <pIII_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</pIII_3_3_subfield_3>
       <pIII_4>[dataUrodzenia]</pIII_4>
       <pIII_5>[imieOjca]</pIII_5>
       <pIII_6>[imieMatki]</pIII_6>
       <pIII_7>[KodKraju]</pIII_7>
       <pIII_8>[Wojewodztwo]</pIII_8>
       <pIII_9>[Powiat]</pIII_9>
       <pIII_10>[Gmina]</pIII_10>
       <pIII_11>[Ulica]</pIII_11>
       <pIII_12>[NrDomu]</pIII_12>
       <pIII_13>[NrLokalu]</pIII_13>
       <pIII_14>[Miejscowosc]</pIII_14>
       <pIII_15>[KodPocztowy]</pIII_15>
       <pIII_16>[Poczta]</pIII_16>
       <pIII_17>[Telefon]</pIII_17>
       <pIII_18>[Mail]</pIII_18>
       <pIV_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pIV_1_subfield_>
       <pIV_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</pIV_1_subfield_2>
       <pIV_1_subfield_1>[nazwisko]</pIV_1_subfield_1>
       <pIV_3_>[Wartość wyboru w polu pIV_3. Dostępne wartości: 2 1 ]</pIV_3_>
       <pIV_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pIV_2_subfield_>
       <pIV_2_subfield_2>[nazwa skrócona]</pIV_2_subfield_2>
       <pIV_2_subfield_1>[imię]</pIV_2_subfield_1>
       <pIV_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pIV_3_3_subfield_>
       <pIV_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pIV_3_3_subfield_2>
       <pIV_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</pIV_3_3_subfield_3>
       <pIV_4>[dataUrodzenia]</pIV_4>
       <pIV_5>[imieOjca]</pIV_5>
       <pIV_6>[imieMatki]</pIV_6>
       <pIV_7>[KodKraju]</pIV_7>
       <pIV_8>[Wojewodztwo]</pIV_8>
       <pIV_9>[Powiat]</pIV_9>
       <pIV_10>[Gmina]</pIV_10>
       <pIV_11>[Ulica]</pIV_11>
       <pIV_12>[NrDomu]</pIV_12>
       <pIV_13>[NrLokalu]</pIV_13>
       <pIV_14>[Miejscowosc]</pIV_14>
       <pIV_15>[KodPocztowy]</pIV_15>
       <pIV_16>[Poczta]</pIV_16>
       <pIV_17>[Telefon]</pIV_17>
       <pIV_18>[Mail]</pIV_18>
       <pV_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pV_1_subfield_>
       <pV_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</pV_1_subfield_2>
       <pV_1_subfield_1>[nazwisko]</pV_1_subfield_1>
       <pV_3_>[Wartość wyboru w polu pV_3. Dostępne wartości: 2 1 ]</pV_3_>
       <pV_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pV_2_subfield_>
       <pV_2_subfield_2>[nazwa skrócona]</pV_2_subfield_2>
       <pV_2_subfield_1>[imię]</pV_2_subfield_1>
       <pV_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pV_3_3_subfield_>
       <pV_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pV_3_3_subfield_2>
       <pV_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</pV_3_3_subfield_3>
       <pV_4>[dataUrodzenia]</pV_4>
       <pV_5>[imieOjca]</pV_5>
       <pV_6>[imieMatki]</pV_6>
       <pV_7>[KodKraju]</pV_7>
       <pV_8>[Wojewodztwo]</pV_8>
       <pV_9>[Powiat]</pV_9>
       <pV_10>[Gmina]</pV_10>
       <pV_11>[Ulica]</pV_11>
       <pV_12>[NrDomu]</pV_12>
       <pV_13>[NrLokalu]</pV_13>
       <pV_14>[Miejscowosc]</pV_14>
       <pV_15>[KodPocztowy]</pV_15>
       <pV_16>[Poczta]</pV_16>
       <pV_17>[Telefon]</pV_17>
       <pV_18>[Mail]</pV_18>
       <pVI_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pVI_1_subfield_>
       <pVI_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</pVI_1_subfield_2>
       <pVI_1_subfield_1>[nazwisko]</pVI_1_subfield_1>
       <pVI_3_>[Wartość wyboru w polu pVI_3. Dostępne wartości: 2 1 ]</pVI_3_>
       <pVI_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pVI_2_subfield_>
       <pVI_2_subfield_2>[nazwa skrócona]</pVI_2_subfield_2>
       <pVI_2_subfield_1>[imię]</pVI_2_subfield_1>
       <pVI_3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pVI_3_3_subfield_>
       <pVI_3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pVI_3_3_subfield_2>
       <pVI_3_3_subfield_3>[Pole NIP]</pVI_3_3_subfield_3>
       <pVI_4>[dataUrodzenia]</pVI_4>
       <pVI_5>[imieOjca]</pVI_5>
       <pVI_6>[imieMatki]</pVI_6>
       <pVI_7>[KodKraju]</pVI_7>
       <pVI_8>[Wojewodztwo]</pVI_8>
       <pVI_9>[Powiat]</pVI_9>
       <pVI_10>[Gmina]</pVI_10>
       <pVI_11>[Ulica]</pVI_11>
       <pVI_12>[NrDomu]</pVI_12>
       <pVI_13>[NrLokalu]</pVI_13>
       <pVI_14>[Miejscowosc]</pVI_14>
       <pVI_15>[KodPocztowy]</pVI_15>
       <pVI_16>[Poczta]</pVI_16>
       <pVI_17>[Telefon]</pVI_17>
       <pVI_18>[Mail]</pVI_18>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DOP-1 Poz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22245800</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_subfield_>2</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>23050608219</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>8875155741</p0_subfield_3>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>61-155</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>Poznań</p3_subfield_5>
       <pI_1_subfield_>2</pI_1_subfield_>
       <pI_1_subfield_2>nazwa testowa</pI_1_subfield_2>
       <pI_1_subfield_1>Kowalski</pI_1_subfield_1>
       <pI_3_>1</pI_3_>
       <pI_2_subfield_>2</pI_2_subfield_>
       <pI_2_subfield_2>nazwa testowa</pI_2_subfield_2>
       <pI_2_subfield_1>Jan</pI_2_subfield_1>
       <pI_3_3_subfield_>2</pI_3_3_subfield_>
       <pI_3_3_subfield_2>23050608219</pI_3_3_subfield_2>
       <pI_3_3_subfield_3>8875155741</pI_3_3_subfield_3>
       <pI_4>30-10-1985</pI_4>
       <pI_5>Stefan</pI_5>
       <pI_6>Danuta</pI_6>
       <pI_7>PL</pI_7>
       <pI_8>wielkopolskie</pI_8>
       <pI_9>poznański</pI_9>
       <pI_10>Poznań</pI_10>
       <pI_11>Strzelecka</pI_11>
       <pI_12>1</pI_12>
       <pI_13>1</pI_13>
       <pI_14>Poznań</pI_14>
       <pI_15>61-155</pI_15>
       <pI_16>Poznań</pI_16>
       <pI_17>500600400</pI_17>
       <pI_18>test@test.pl</pI_18>
       <pII_1_subfield_>2</pII_1_subfield_>
       <pII_1_subfield_2>nazwa testowa</pII_1_subfield_2>
       <pII_1_subfield_1>Kowalski</pII_1_subfield_1>
       <pII_3_>1</pII_3_>
       <pII_2_subfield_>2</pII_2_subfield_>
       <pII_2_subfield_2>nazwa testowa</pII_2_subfield_2>
       <pII_2_subfield_1>Jan</pII_2_subfield_1>
       <pII_3_3_subfield_>2</pII_3_3_subfield_>
       <pII_3_3_subfield_2>23050608219</pII_3_3_subfield_2>
       <pII_3_3_subfield_3>8875155741</pII_3_3_subfield_3>
       <pII_4>30-10-1985</pII_4>
       <pII_5>Stefan</pII_5>
       <pII_6>Danuta</pII_6>
       <pII_7>PL</pII_7>
       <pII_8>wielkopolskie</pII_8>
       <pII_9>poznański</pII_9>
       <pII_10>Poznań</pII_10>
       <pII_11>Strzelecka</pII_11>
       <pII_12>1</pII_12>
       <pII_13>1</pII_13>
       <pII_14>Poznań</pII_14>
       <pII_15>61-155</pII_15>
       <pII_16>Poznań</pII_16>
       <pII_17>500600400</pII_17>
       <pII_18>test@test.pl</pII_18>
       <pIII_1_subfield_>2</pIII_1_subfield_>
       <pIII_1_subfield_2>nazwa testowa</pIII_1_subfield_2>
       <pIII_1_subfield_1>Kowalski</pIII_1_subfield_1>
       <pIII_3_>1</pIII_3_>
       <pIII_2_subfield_>2</pIII_2_subfield_>
       <pIII_2_subfield_2>nazwa testowa</pIII_2_subfield_2>
       <pIII_2_subfield_1>Jan</pIII_2_subfield_1>
       <pIII_3_3_subfield_>2</pIII_3_3_subfield_>
       <pIII_3_3_subfield_2>23050608219</pIII_3_3_subfield_2>
       <pIII_3_3_subfield_3>8875155741</pIII_3_3_subfield_3>
       <pIII_4>30-10-1985</pIII_4>
       <pIII_5>Stefan</pIII_5>
       <pIII_6>Danuta</pIII_6>
       <pIII_7>PL</pIII_7>
       <pIII_8>wielkopolskie</pIII_8>
       <pIII_9>poznański</pIII_9>
       <pIII_10>Poznań</pIII_10>
       <pIII_11>Strzelecka</pIII_11>
       <pIII_12>1</pIII_12>
       <pIII_13>1</pIII_13>
       <pIII_14>Poznań</pIII_14>
       <pIII_15>61-155</pIII_15>
       <pIII_16>Poznań</pIII_16>
       <pIII_17>500600400</pIII_17>
       <pIII_18>test@test.pl</pIII_18>
       <pIV_1_subfield_>2</pIV_1_subfield_>
       <pIV_1_subfield_2>nazwa testowa</pIV_1_subfield_2>
       <pIV_1_subfield_1>Kowalski</pIV_1_subfield_1>
       <pIV_3_>1</pIV_3_>
       <pIV_2_subfield_>2</pIV_2_subfield_>
       <pIV_2_subfield_2>nazwa testowa</pIV_2_subfield_2>
       <pIV_2_subfield_1>Jan</pIV_2_subfield_1>
       <pIV_3_3_subfield_>2</pIV_3_3_subfield_>
       <pIV_3_3_subfield_2>23050608219</pIV_3_3_subfield_2>
       <pIV_3_3_subfield_3>8875155741</pIV_3_3_subfield_3>
       <pIV_4>30-10-1985</pIV_4>
       <pIV_5>Stefan</pIV_5>
       <pIV_6>Danuta</pIV_6>
       <pIV_7>PL</pIV_7>
       <pIV_8>wielkopolskie</pIV_8>
       <pIV_9>poznański</pIV_9>
       <pIV_10>Poznań</pIV_10>
       <pIV_11>Strzelecka</pIV_11>
       <pIV_12>1</pIV_12>
       <pIV_13>1</pIV_13>
       <pIV_14>Poznań</pIV_14>
       <pIV_15>61-155</pIV_15>
       <pIV_16>Poznań</pIV_16>
       <pIV_17>500600400</pIV_17>
       <pIV_18>test@test.pl</pIV_18>
       <pV_1_subfield_>2</pV_1_subfield_>
       <pV_1_subfield_2>nazwa testowa</pV_1_subfield_2>
       <pV_1_subfield_1>Kowalski</pV_1_subfield_1>
       <pV_3_>1</pV_3_>
       <pV_2_subfield_>2</pV_2_subfield_>
       <pV_2_subfield_2>nazwa testowa</pV_2_subfield_2>
       <pV_2_subfield_1>Jan</pV_2_subfield_1>
       <pV_3_3_subfield_>2</pV_3_3_subfield_>
       <pV_3_3_subfield_2>23050608219</pV_3_3_subfield_2>
       <pV_3_3_subfield_3>8875155741</pV_3_3_subfield_3>
       <pV_4>30-10-1985</pV_4>
       <pV_5>Stefan</pV_5>
       <pV_6>Danuta</pV_6>
       <pV_7>PL</pV_7>
       <pV_8>wielkopolskie</pV_8>
       <pV_9>poznański</pV_9>
       <pV_10>Poznań</pV_10>
       <pV_11>Strzelecka</pV_11>
       <pV_12>1</pV_12>
       <pV_13>1</pV_13>
       <pV_14>Poznań</pV_14>
       <pV_15>61-155</pV_15>
       <pV_16>Poznań</pV_16>
       <pV_17>500600400</pV_17>
       <pV_18>test@test.pl</pV_18>
       <pVI_1_subfield_>2</pVI_1_subfield_>
       <pVI_1_subfield_2>nazwa testowa</pVI_1_subfield_2>
       <pVI_1_subfield_1>Kowalski</pVI_1_subfield_1>
       <pVI_3_>1</pVI_3_>
       <pVI_2_subfield_>2</pVI_2_subfield_>
       <pVI_2_subfield_2>nazwa testowa</pVI_2_subfield_2>
       <pVI_2_subfield_1>Jan</pVI_2_subfield_1>
       <pVI_3_3_subfield_>2</pVI_3_3_subfield_>
       <pVI_3_3_subfield_2>23050608219</pVI_3_3_subfield_2>
       <pVI_3_3_subfield_3>8875155741</pVI_3_3_subfield_3>
       <pVI_4>30-10-1985</pVI_4>
       <pVI_5>Stefan</pVI_5>
       <pVI_6>Danuta</pVI_6>
       <pVI_7>PL</pVI_7>
       <pVI_8>wielkopolskie</pVI_8>
       <pVI_9>poznański</pVI_9>
       <pVI_10>Poznań</pVI_10>
       <pVI_11>Strzelecka</pVI_11>
       <pVI_12>1</pVI_12>
       <pVI_13>1</pVI_13>
       <pVI_14>Poznań</pVI_14>
       <pVI_15>61-155</pVI_15>
       <pVI_16>Poznań</pVI_16>
       <pVI_17>500600400</pVI_17>
       <pVI_18>test@test.pl</pVI_18>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>