Pola formularza

Formularz: DOP-2 Poz Informacje o nieruchomościach budynkowych położonych na terenie nieruchomości wskazanej w części B deklaracji - aglomeracja PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22246023</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>[Pole PESEL]</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>[Pole NIP]</p0_subfield_3>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>[poczta]</p3_subfield_5>
       <p1_1>[Miejscowosc]</p1_1>
       <p1_2>[Ulica]</p1_2>
       <p1_3>[NrDomu]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[Pole tekstowe]</p1_5>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p1_7>[Pole tekstowe]</p1_7>
       <p1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8>
       <p1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9>
       <p1_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10>
       <p1_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_11>
       <p1_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_12>
       <p1_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_13>
       <p1_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_14>
       <p1_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_15>
       <p1_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_16>
       <p1_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_17>
       <p1_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_18>
       <p1_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_19>
       <p1_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_20>
       <p1_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_21>
       <p2_1>[Miejscowosc]</p2_1>
       <p2_2>[Ulica]</p2_2>
       <p2_3>[NrDomu]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p2_7>[Pole tekstowe]</p2_7>
       <p2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_8>
       <p2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_9>
       <p2_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_10>
       <p2_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_11>
       <p2_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_12>
       <p2_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_13>
       <p2_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_14>
       <p2_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_15>
       <p2_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_16>
       <p2_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_17>
       <p2_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_18>
       <p2_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_19>
       <p2_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_20>
       <p2_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_21>
       <p3_1>[Miejscowosc]</p3_1>
       <p3_2>[Ulica]</p3_2>
       <p3_3>[NrDomu]</p3_3>
       <p3_4_7>[Pole tekstowe]</p3_4_7>
       <p3_5>[Pole tekstowe]</p3_5>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>
       <p3_7>[Pole tekstowe]</p3_7>
       <p3_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8>
       <p3_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_9>
       <p3_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_10>
       <p3_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_11>
       <p3_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_12>
       <p3_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_13>
       <p3_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_14>
       <p3_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_15>
       <p3_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_16>
       <p3_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_17>
       <p3_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_18>
       <p3_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_19>
       <p3_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_20>
       <p3_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_21>
       <p4_1>[Miejscowosc]</p4_1>
       <p4_2>[Ulica]</p4_2>
       <p4_3>[NrDomu]</p4_3>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p4_7>[Pole tekstowe]</p4_7>
       <p4_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_8>
       <p4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_9>
       <p4_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_10>
       <p4_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_11>
       <p4_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_12>
       <p4_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_13>
       <p4_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_14>
       <p4_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_15>
       <p4_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_16>
       <p4_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_17>
       <p4_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_18>
       <p4_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_19>
       <p4_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_20>
       <p4_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_21>
       <p5_1>[Miejscowosc]</p5_1>
       <p5_2>[Ulica]</p5_2>
       <p5_3>[NrDomu]</p5_3>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p5_5>[Pole tekstowe]</p5_5>
       <p5_6>[Pole tekstowe]</p5_6>
       <p5_7>[Pole tekstowe]</p5_7>
       <p5_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_8>
       <p5_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_9>
       <p5_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_10>
       <p5_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_11>
       <p5_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_12>
       <p5_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_13>
       <p5_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_14>
       <p5_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_15>
       <p5_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_16>
       <p5_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_17>
       <p5_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_18>
       <p5_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_19>
       <p5_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_20>
       <p5_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_21>
       <p6_1>[Miejscowosc]</p6_1>
       <p6_2>[Ulica]</p6_2>
       <p6_3>[NrDomu]</p6_3>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <p6_5>[Pole tekstowe]</p6_5>
       <p6_6>[Pole tekstowe]</p6_6>
       <p6_7>[Pole tekstowe]</p6_7>
       <p6_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_8>
       <p6_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_9>
       <p6_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_10>
       <p6_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_11>
       <p6_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_12>
       <p6_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_13>
       <p6_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_14>
       <p6_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_15>
       <p6_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_16>
       <p6_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_17>
       <p6_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_18>
       <p6_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_19>
       <p6_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_20>
       <p6_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_21>
       <p7_1>[Miejscowosc]</p7_1>
       <p7_2>[Ulica]</p7_2>
       <p7_3>[NrDomu]</p7_3>
       <p7_4_7>[Pole tekstowe]</p7_4_7>
       <p7_5>[Pole tekstowe]</p7_5>
       <p7_6>[Pole tekstowe]</p7_6>
       <p7_7>[Pole tekstowe]</p7_7>
       <p7_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_8>
       <p7_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_9>
       <p7_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_10>
       <p7_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_11>
       <p7_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_12>
       <p7_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_13>
       <p7_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_14>
       <p7_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_15>
       <p7_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_16>
       <p7_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_17>
       <p7_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_18>
       <p7_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_19>
       <p7_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_20>
       <p7_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_21>
       <p8_1>[Miejscowosc]</p8_1>
       <p8_2>[Ulica]</p8_2>
       <p8_3>[NrDomu]</p8_3>
       <p8_4>[Pole tekstowe]</p8_4>
       <p8_5>[Pole tekstowe]</p8_5>
       <p8_6>[Pole tekstowe]</p8_6>
       <p8_7>[Pole tekstowe]</p8_7>
       <p8_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_8>
       <p8_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_9>
       <p8_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_10>
       <p8_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_11>
       <p8_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_12>
       <p8_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_13>
       <p8_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_14>
       <p8_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_15>
       <p8_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_16>
       <p8_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_17>
       <p8_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_18>
       <p8_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_19>
       <p8_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_20>
       <p8_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_21>
       <p9_1>[Miejscowosc]</p9_1>
       <p9_2>[Ulica]</p9_2>
       <p9_3>[NrDomu]</p9_3>
       <p9_4>[Pole tekstowe]</p9_4>
       <p9_5>[Pole tekstowe]</p9_5>
       <p9_6>[Pole tekstowe]</p9_6>
       <p9_7>[Pole tekstowe]</p9_7>
       <p9_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_8>
       <p9_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_9>
       <p9_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_10>
       <p9_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_11>
       <p9_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_12>
       <p9_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_13>
       <p9_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_14>
       <p9_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_15>
       <p9_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_16>
       <p9_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_17>
       <p9_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_18>
       <p9_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_19>
       <p9_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_20>
       <p9_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_21>
       <p10_1>[Miejscowosc]</p10_1>
       <p10_2>[Ulica]</p10_2>
       <p10_3>[NrDomu]</p10_3>
       <p10_4>[Pole tekstowe]</p10_4>
       <p10_5>[Pole tekstowe]</p10_5>
       <p10_6>[Pole tekstowe]</p10_6>
       <p10_7>[Pole tekstowe]</p10_7>
       <p10_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_8>
       <p10_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_9>
       <p10_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_10>
       <p10_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_11>
       <p10_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_12>
       <p10_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_13>
       <p10_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_14>
       <p10_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_15>
       <p10_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_16>
       <p10_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_17>
       <p10_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_18>
       <p10_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_19>
       <p10_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_20>
       <p10_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_21>
       <p11_1>[Miejscowosc]</p11_1>
       <p11_2>[Ulica]</p11_2>
       <p11_3>[NrDomu]</p11_3>
       <p11_4_7>[Pole tekstowe]</p11_4_7>
       <p11_5>[Pole tekstowe]</p11_5>
       <p11_6>[Pole tekstowe]</p11_6>
       <p11_7>[Pole tekstowe]</p11_7>
       <p11_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_8>
       <p11_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_9>
       <p11_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_10>
       <p11_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_11>
       <p11_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_12>
       <p11_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_13>
       <p11_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_14>
       <p11_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_15>
       <p11_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_16>
       <p11_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_17>
       <p11_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_18>
       <p11_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_19>
       <p11_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_20>
       <p11_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_21>
       <p12_1>[Miejscowosc]</p12_1>
       <p12_2>[Ulica]</p12_2>
       <p12_3>[NrDomu]</p12_3>
       <p12_4>[Pole tekstowe]</p12_4>
       <p12_5>[Pole tekstowe]</p12_5>
       <p12_6>[Pole tekstowe]</p12_6>
       <p12_7>[Pole tekstowe]</p12_7>
       <p12_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_8>
       <p12_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_9>
       <p12_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_10>
       <p12_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_11>
       <p12_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_12>
       <p12_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_13>
       <p12_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_14>
       <p12_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_15>
       <p12_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_16>
       <p12_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_17>
       <p12_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_18>
       <p12_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_19>
       <p12_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_20>
       <p12_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_21>
       <p4>[miejscowość]</p4>
       <p5>[Data wypełnienia]</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DOP-2 Poz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22246023</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_subfield_>2</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>23050608219</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>8875155741</p0_subfield_3>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>61-155</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>Poznań</p3_subfield_5>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>Strzelecka</p1_2>
       <p1_3>1</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>test pola tekstowego</p1_5>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p1_7>test pola tekstowego</p1_7>
       <p1_8>10</p1_8>
       <p1_9>10</p1_9>
       <p1_10>10</p1_10>
       <p1_11>10</p1_11>
       <p1_12>10</p1_12>
       <p1_13>10</p1_13>
       <p1_14>10</p1_14>
       <p1_15>10</p1_15>
       <p1_16>10</p1_16>
       <p1_17>10</p1_17>
       <p1_18>10</p1_18>
       <p1_19>10</p1_19>
       <p1_20>10</p1_20>
       <p1_21>10</p1_21>
       <p2_1>Poznań</p2_1>
       <p2_2>Strzelecka</p2_2>
       <p2_3>1</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p2_7>test pola tekstowego</p2_7>
       <p2_8>10</p2_8>
       <p2_9>10</p2_9>
       <p2_10>10</p2_10>
       <p2_11>10</p2_11>
       <p2_12>10</p2_12>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_15>10</p2_15>
       <p2_16>10</p2_16>
       <p2_17>10</p2_17>
       <p2_18>10</p2_18>
       <p2_19>10</p2_19>
       <p2_20>10</p2_20>
       <p2_21>10</p2_21>
       <p3_1>Poznań</p3_1>
       <p3_2>Strzelecka</p3_2>
       <p3_3>1</p3_3>
       <p3_4_7>test pola tekstowego</p3_4_7>
       <p3_5>test pola tekstowego</p3_5>
       <p3_6>test pola tekstowego</p3_6>
       <p3_7>test pola tekstowego</p3_7>
       <p3_8>10</p3_8>
       <p3_9>10</p3_9>
       <p3_10>10</p3_10>
       <p3_11>10</p3_11>
       <p3_12>10</p3_12>
       <p3_13>10</p3_13>
       <p3_14>10</p3_14>
       <p3_15>10</p3_15>
       <p3_16>10</p3_16>
       <p3_17>10</p3_17>
       <p3_18>10</p3_18>
       <p3_19>10</p3_19>
       <p3_20>10</p3_20>
       <p3_21>10</p3_21>
       <p4_1>Poznań</p4_1>
       <p4_2>Strzelecka</p4_2>
       <p4_3>1</p4_3>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p4_7>test pola tekstowego</p4_7>
       <p4_8>10</p4_8>
       <p4_9>10</p4_9>
       <p4_10>10</p4_10>
       <p4_11>10</p4_11>
       <p4_12>10</p4_12>
       <p4_13>10</p4_13>
       <p4_14>10</p4_14>
       <p4_15>10</p4_15>
       <p4_16>10</p4_16>
       <p4_17>10</p4_17>
       <p4_18>10</p4_18>
       <p4_19>10</p4_19>
       <p4_20>10</p4_20>
       <p4_21>10</p4_21>
       <p5_1>Poznań</p5_1>
       <p5_2>Strzelecka</p5_2>
       <p5_3>1</p5_3>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p5_5>test pola tekstowego</p5_5>
       <p5_6>test pola tekstowego</p5_6>
       <p5_7>test pola tekstowego</p5_7>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p5_10>10</p5_10>
       <p5_11>10</p5_11>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p5_13>10</p5_13>
       <p5_14>10</p5_14>
       <p5_15>10</p5_15>
       <p5_16>10</p5_16>
       <p5_17>10</p5_17>
       <p5_18>10</p5_18>
       <p5_19>10</p5_19>
       <p5_20>10</p5_20>
       <p5_21>10</p5_21>
       <p6_1>Poznań</p6_1>
       <p6_2>Strzelecka</p6_2>
       <p6_3>1</p6_3>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <p6_5>test pola tekstowego</p6_5>
       <p6_6>test pola tekstowego</p6_6>
       <p6_7>test pola tekstowego</p6_7>
       <p6_8>10</p6_8>
       <p6_9>10</p6_9>
       <p6_10>10</p6_10>
       <p6_11>10</p6_11>
       <p6_12>10</p6_12>
       <p6_13>10</p6_13>
       <p6_14>10</p6_14>
       <p6_15>10</p6_15>
       <p6_16>10</p6_16>
       <p6_17>10</p6_17>
       <p6_18>10</p6_18>
       <p6_19>10</p6_19>
       <p6_20>10</p6_20>
       <p6_21>10</p6_21>
       <p7_1>Poznań</p7_1>
       <p7_2>Strzelecka</p7_2>
       <p7_3>1</p7_3>
       <p7_4_7>test pola tekstowego</p7_4_7>
       <p7_5>test pola tekstowego</p7_5>
       <p7_6>test pola tekstowego</p7_6>
       <p7_7>test pola tekstowego</p7_7>
       <p7_8>10</p7_8>
       <p7_9>10</p7_9>
       <p7_10>10</p7_10>
       <p7_11>10</p7_11>
       <p7_12>10</p7_12>
       <p7_13>10</p7_13>
       <p7_14>10</p7_14>
       <p7_15>10</p7_15>
       <p7_16>10</p7_16>
       <p7_17>10</p7_17>
       <p7_18>10</p7_18>
       <p7_19>10</p7_19>
       <p7_20>10</p7_20>
       <p7_21>10</p7_21>
       <p8_1>Poznań</p8_1>
       <p8_2>Strzelecka</p8_2>
       <p8_3>1</p8_3>
       <p8_4>test pola tekstowego</p8_4>
       <p8_5>test pola tekstowego</p8_5>
       <p8_6>test pola tekstowego</p8_6>
       <p8_7>test pola tekstowego</p8_7>
       <p8_8>10</p8_8>
       <p8_9>10</p8_9>
       <p8_10>10</p8_10>
       <p8_11>10</p8_11>
       <p8_12>10</p8_12>
       <p8_13>10</p8_13>
       <p8_14>10</p8_14>
       <p8_15>10</p8_15>
       <p8_16>10</p8_16>
       <p8_17>10</p8_17>
       <p8_18>10</p8_18>
       <p8_19>10</p8_19>
       <p8_20>10</p8_20>
       <p8_21>10</p8_21>
       <p9_1>Poznań</p9_1>
       <p9_2>Strzelecka</p9_2>
       <p9_3>1</p9_3>
       <p9_4>test pola tekstowego</p9_4>
       <p9_5>test pola tekstowego</p9_5>
       <p9_6>test pola tekstowego</p9_6>
       <p9_7>test pola tekstowego</p9_7>
       <p9_8>10</p9_8>
       <p9_9>10</p9_9>
       <p9_10>10</p9_10>
       <p9_11>10</p9_11>
       <p9_12>10</p9_12>
       <p9_13>10</p9_13>
       <p9_14>10</p9_14>
       <p9_15>10</p9_15>
       <p9_16>10</p9_16>
       <p9_17>10</p9_17>
       <p9_18>10</p9_18>
       <p9_19>10</p9_19>
       <p9_20>10</p9_20>
       <p9_21>10</p9_21>
       <p10_1>Poznań</p10_1>
       <p10_2>Strzelecka</p10_2>
       <p10_3>1</p10_3>
       <p10_4>test pola tekstowego</p10_4>
       <p10_5>test pola tekstowego</p10_5>
       <p10_6>test pola tekstowego</p10_6>
       <p10_7>test pola tekstowego</p10_7>
       <p10_8>10</p10_8>
       <p10_9>10</p10_9>
       <p10_10>10</p10_10>
       <p10_11>10</p10_11>
       <p10_12>10</p10_12>
       <p10_13>10</p10_13>
       <p10_14>10</p10_14>
       <p10_15>10</p10_15>
       <p10_16>10</p10_16>
       <p10_17>10</p10_17>
       <p10_18>10</p10_18>
       <p10_19>10</p10_19>
       <p10_20>10</p10_20>
       <p10_21>10</p10_21>
       <p11_1>Poznań</p11_1>
       <p11_2>Strzelecka</p11_2>
       <p11_3>1</p11_3>
       <p11_4_7>test pola tekstowego</p11_4_7>
       <p11_5>test pola tekstowego</p11_5>
       <p11_6>test pola tekstowego</p11_6>
       <p11_7>test pola tekstowego</p11_7>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p11_10>10</p11_10>
       <p11_11>10</p11_11>
       <p11_12>10</p11_12>
       <p11_13>10</p11_13>
       <p11_14>10</p11_14>
       <p11_15>10</p11_15>
       <p11_16>10</p11_16>
       <p11_17>10</p11_17>
       <p11_18>10</p11_18>
       <p11_19>10</p11_19>
       <p11_20>10</p11_20>
       <p11_21>10</p11_21>
       <p12_1>Poznań</p12_1>
       <p12_2>Strzelecka</p12_2>
       <p12_3>1</p12_3>
       <p12_4>test pola tekstowego</p12_4>
       <p12_5>test pola tekstowego</p12_5>
       <p12_6>test pola tekstowego</p12_6>
       <p12_7>test pola tekstowego</p12_7>
       <p12_8>10</p12_8>
       <p12_9>10</p12_9>
       <p12_10>10</p12_10>
       <p12_11>10</p12_11>
       <p12_12>10</p12_12>
       <p12_13>10</p12_13>
       <p12_14>10</p12_14>
       <p12_15>10</p12_15>
       <p12_16>10</p12_16>
       <p12_17>10</p12_17>
       <p12_18>10</p12_18>
       <p12_19>10</p12_19>
       <p12_20>10</p12_20>
       <p12_21>10</p12_21>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>30-10-2014</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>