Pola formularza

Formularz: DOP-3 Poz Załącznik dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny - aglomeracja PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22246232</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>[Pole PESEL]</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>[Pole NIP]</p0_subfield_3>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>[poczta]</p3_subfield_5>
       <pA1_1>[Pole tekstowe]</pA1_1>
       <pA1_2>[Pole tekstowe]</pA1_2>
       <pA1_3>[Pole tekstowe]</pA1_3>
       <pA1_4>[Pole tekstowe]</pA1_4>
       <pA1_5>[Pole tekstowe]</pA1_5>
       <pA2_1>[Pole tekstowe]</pA2_1>
       <pA2_2>[Pole tekstowe]</pA2_2>
       <pA2_3>[Pole tekstowe]</pA2_3>
       <pA2_4>[Pole tekstowe]</pA2_4>
       <pA2_5>[Pole tekstowe]</pA2_5>
       <pA3_1>[Pole tekstowe]</pA3_1>
       <pA3_2>[Pole tekstowe]</pA3_2>
       <pA3_3>[Pole tekstowe]</pA3_3>
       <pA3_4>[Pole tekstowe]</pA3_4>
       <pA3_5>[Pole tekstowe]</pA3_5>
       <pA4_1>[Pole tekstowe]</pA4_1>
       <pA4_2>[Pole tekstowe]</pA4_2>
       <pA4_3>[Pole tekstowe]</pA4_3>
       <pA4_4>[Pole tekstowe]</pA4_4>
       <pA4_5>[Pole tekstowe]</pA4_5>
       <pA5_1>[Pole tekstowe]</pA5_1>
       <pA5_2>[Pole tekstowe]</pA5_2>
       <pA5_3>[Pole tekstowe]</pA5_3>
       <pA5_4>[Pole tekstowe]</pA5_4>
       <pA5_5>[Pole tekstowe]</pA5_5>
       <pA6_1>[Pole tekstowe]</pA6_1>
       <pA6_2>[Pole tekstowe]</pA6_2>
       <pA6_3>[Pole tekstowe]</pA6_3>
       <pA6_4>[Pole tekstowe]</pA6_4>
       <pA6_5>[Pole tekstowe]</pA6_5>
       <pA7_1>[Pole tekstowe]</pA7_1>
       <pA7_2>[Pole tekstowe]</pA7_2>
       <pA7_3>[Pole tekstowe]</pA7_3>
       <pA7_4>[Pole tekstowe]</pA7_4>
       <pA7_5>[Pole tekstowe]</pA7_5>
       <pA8_1>[Pole tekstowe]</pA8_1>
       <pA8_2>[Pole tekstowe]</pA8_2>
       <pA8_3>[Pole tekstowe]</pA8_3>
       <pA8_4>[Pole tekstowe]</pA8_4>
       <pA8_5>[Pole tekstowe]</pA8_5>
       <pA9_1>[Pole tekstowe]</pA9_1>
       <pA9_2>[Pole tekstowe]</pA9_2>
       <pA9_3>[Pole tekstowe]</pA9_3>
       <pA9_4>[Pole tekstowe]</pA9_4>
       <pA9_5>[Pole tekstowe]</pA9_5>
       <pA10_1>[Pole tekstowe]</pA10_1>
       <pA10_2>[Pole tekstowe]</pA10_2>
       <pA10_3>[Pole tekstowe]</pA10_3>
       <pA10_4>[Pole tekstowe]</pA10_4>
       <pA10_5>[Pole tekstowe]</pA10_5>
       <pA11_1>[Pole tekstowe]</pA11_1>
       <pA11_2>[Pole tekstowe]</pA11_2>
       <pA11_3>[Pole tekstowe]</pA11_3>
       <pA11_4>[Pole tekstowe]</pA11_4>
       <pA11_5>[Pole tekstowe]</pA11_5>
       <pA12_1>[Pole tekstowe]</pA12_1>
       <pA12_2>[Pole tekstowe]</pA12_2>
       <pA12_3>[Pole tekstowe]</pA12_3>
       <pA12_4>[Pole tekstowe]</pA12_4>
       <pA12_5>[Pole tekstowe]</pA12_5>
       <pA13_1>[Pole tekstowe]</pA13_1>
       <pA13_2>[Pole tekstowe]</pA13_2>
       <pA13_3>[Pole tekstowe]</pA13_3>
       <pA13_4>[Pole tekstowe]</pA13_4>
       <pA13_5>[Pole tekstowe]</pA13_5>
       <pA14_1>[Pole tekstowe]</pA14_1>
       <pA1_2_2_9>[Pole tekstowe]</pA1_2_2_9>
       <pA1_3_0_1>[Pole tekstowe]</pA1_3_0_1>
       <pA1_4_3_03>[Pole tekstowe]</pA1_4_3_03>
       <pA1_5_4_2>[Pole tekstowe]</pA1_5_4_2>
       <pA15_1>[Pole tekstowe]</pA15_1>
       <pA15_2>[Pole tekstowe]</pA15_2>
       <pA15_3>[Pole tekstowe]</pA15_3>
       <pA15_4>[Pole tekstowe]</pA15_4>
       <pA15_5>[Pole tekstowe]</pA15_5>
       <pA16_1>[Pole tekstowe]</pA16_1>
       <pA16_2>[Pole tekstowe]</pA16_2>
       <pA16_3>[Pole tekstowe]</pA16_3>
       <pA16_4>[Pole tekstowe]</pA16_4>
       <pA16_5>[Pole tekstowe]</pA16_5>
       <pA17_1>[Pole tekstowe]</pA17_1>
       <pA17_2>[Pole tekstowe]</pA17_2>
       <pA17_3>[Pole tekstowe]</pA17_3>
       <pA17_4>[Pole tekstowe]</pA17_4>
       <pA17_5>[Pole tekstowe]</pA17_5>
       <pA4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA4>
       <pA5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA5>
       <pA6>[miejscowość]</pA6>
       <pA7>[Data wypełnienia]</pA7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DOP-3 Poz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22246232</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_subfield_>2</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>23050608219</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>8875155741</p0_subfield_3>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>61-155</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>Poznań</p3_subfield_5>
       <pA1_1>test pola tekstowego</pA1_1>
       <pA1_2>test pola tekstowego</pA1_2>
       <pA1_3>test pola tekstowego</pA1_3>
       <pA1_4>test pola tekstowego</pA1_4>
       <pA1_5>test pola tekstowego</pA1_5>
       <pA2_1>test pola tekstowego</pA2_1>
       <pA2_2>test pola tekstowego</pA2_2>
       <pA2_3>test pola tekstowego</pA2_3>
       <pA2_4>test pola tekstowego</pA2_4>
       <pA2_5>test pola tekstowego</pA2_5>
       <pA3_1>test pola tekstowego</pA3_1>
       <pA3_2>test pola tekstowego</pA3_2>
       <pA3_3>test pola tekstowego</pA3_3>
       <pA3_4>test pola tekstowego</pA3_4>
       <pA3_5>test pola tekstowego</pA3_5>
       <pA4_1>test pola tekstowego</pA4_1>
       <pA4_2>test pola tekstowego</pA4_2>
       <pA4_3>test pola tekstowego</pA4_3>
       <pA4_4>test pola tekstowego</pA4_4>
       <pA4_5>test pola tekstowego</pA4_5>
       <pA5_1>test pola tekstowego</pA5_1>
       <pA5_2>test pola tekstowego</pA5_2>
       <pA5_3>test pola tekstowego</pA5_3>
       <pA5_4>test pola tekstowego</pA5_4>
       <pA5_5>test pola tekstowego</pA5_5>
       <pA6_1>test pola tekstowego</pA6_1>
       <pA6_2>test pola tekstowego</pA6_2>
       <pA6_3>test pola tekstowego</pA6_3>
       <pA6_4>test pola tekstowego</pA6_4>
       <pA6_5>test pola tekstowego</pA6_5>
       <pA7_1>test pola tekstowego</pA7_1>
       <pA7_2>test pola tekstowego</pA7_2>
       <pA7_3>test pola tekstowego</pA7_3>
       <pA7_4>test pola tekstowego</pA7_4>
       <pA7_5>test pola tekstowego</pA7_5>
       <pA8_1>test pola tekstowego</pA8_1>
       <pA8_2>test pola tekstowego</pA8_2>
       <pA8_3>test pola tekstowego</pA8_3>
       <pA8_4>test pola tekstowego</pA8_4>
       <pA8_5>test pola tekstowego</pA8_5>
       <pA9_1>test pola tekstowego</pA9_1>
       <pA9_2>test pola tekstowego</pA9_2>
       <pA9_3>test pola tekstowego</pA9_3>
       <pA9_4>test pola tekstowego</pA9_4>
       <pA9_5>test pola tekstowego</pA9_5>
       <pA10_1>test pola tekstowego</pA10_1>
       <pA10_2>test pola tekstowego</pA10_2>
       <pA10_3>test pola tekstowego</pA10_3>
       <pA10_4>test pola tekstowego</pA10_4>
       <pA10_5>test pola tekstowego</pA10_5>
       <pA11_1>test pola tekstowego</pA11_1>
       <pA11_2>test pola tekstowego</pA11_2>
       <pA11_3>test pola tekstowego</pA11_3>
       <pA11_4>test pola tekstowego</pA11_4>
       <pA11_5>test pola tekstowego</pA11_5>
       <pA12_1>test pola tekstowego</pA12_1>
       <pA12_2>test pola tekstowego</pA12_2>
       <pA12_3>test pola tekstowego</pA12_3>
       <pA12_4>test pola tekstowego</pA12_4>
       <pA12_5>test pola tekstowego</pA12_5>
       <pA13_1>test pola tekstowego</pA13_1>
       <pA13_2>test pola tekstowego</pA13_2>
       <pA13_3>test pola tekstowego</pA13_3>
       <pA13_4>test pola tekstowego</pA13_4>
       <pA13_5>test pola tekstowego</pA13_5>
       <pA14_1>test pola tekstowego</pA14_1>
       <pA1_2_2_9>test pola tekstowego</pA1_2_2_9>
       <pA1_3_0_1>test pola tekstowego</pA1_3_0_1>
       <pA1_4_3_03>test pola tekstowego</pA1_4_3_03>
       <pA1_5_4_2>test pola tekstowego</pA1_5_4_2>
       <pA15_1>test pola tekstowego</pA15_1>
       <pA15_2>test pola tekstowego</pA15_2>
       <pA15_3>test pola tekstowego</pA15_3>
       <pA15_4>test pola tekstowego</pA15_4>
       <pA15_5>test pola tekstowego</pA15_5>
       <pA16_1>test pola tekstowego</pA16_1>
       <pA16_2>test pola tekstowego</pA16_2>
       <pA16_3>test pola tekstowego</pA16_3>
       <pA16_4>test pola tekstowego</pA16_4>
       <pA16_5>test pola tekstowego</pA16_5>
       <pA17_1>test pola tekstowego</pA17_1>
       <pA17_2>test pola tekstowego</pA17_2>
       <pA17_3>test pola tekstowego</pA17_3>
       <pA17_4>test pola tekstowego</pA17_4>
       <pA17_5>test pola tekstowego</pA17_5>
       <pA4>10</pA4>
       <pA5>10</pA5>
       <pA6>Poznań</pA6>
       <pA7>30-10-2014</pA7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>