Pola formularza

Formularz: DOP-2021 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - aglomeracja PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22246505</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p4_>
       <p4_5>[data]</p4_5>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 4 2 5 3 6 ]</p5_>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[Gmina]</p7>
       <p8>[Miejscowosc]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p16_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p16_subfield_>
       <p16_subfield_2>[nazwa skrócona]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_1>[nazwisko]</p16_subfield_1>
       <p17_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_subfield_>
       <p17_subfield_2>[nazwa skrócona]</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_1>[imię]</p17_subfield_1>
       <p18>[dataUrodzenia]</p18>
       <p19>[imieOjca]</p19>
       <p20>[imieMatki]</p20>
       <p21>[KodKraju]</p21>
       <p22>[Wojewodztwo]</p22>
       <p23>[Powiat]</p23>
       <p24>[Gmina]</p24>
       <p25>[Ulica]</p25>
       <p26>[NrDomu]</p26>
       <p27>[NrLokalu]</p27>
       <p28>[Miejscowosc]</p28>
       <p29>[KodPocztowy]</p29>
       <p30>[Poczta]</p30>
       <p31>[Telefon]</p31>
       <p32>[Mail]</p32>
       <p33_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p33_subfield_>
       <p33_subfield_2>[nazwa skrócona]</p33_subfield_2>
       <p33_subfield_1>[nazwisko]</p33_subfield_1>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 2 1 ]</p35_>
       <p34_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p34_subfield_>
       <p34_subfield_2>[nazwa skrócona]</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_1>[imię]</p34_subfield_1>
       <p35_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p35_3_subfield_>
       <p35_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p35_3_subfield_2>
       <p35_3_subfield_3>[Pole NIP]</p35_3_subfield_3>
       <p36>[dataUrodzenia]</p36>
       <p37>[imieOjca]</p37>
       <p38>[imieMatki]</p38>
       <p39>[KodKraju]</p39>
       <p40>[Wojewodztwo]</p40>
       <p41>[Powiat]</p41>
       <p42>[Gmina]</p42>
       <p43>[Ulica]</p43>
       <p44>[NrDomu]</p44>
       <p45>[NrLokalu]</p45>
       <p46>[Miejscowosc]</p46>
       <p47>[KodPocztowy]</p47>
       <p48>[Poczta]</p48>
       <p49>[Telefon]</p49>
       <p50>[Mail]</p50>
       <p51>[KrajKor]</p51>
       <p52>[WojewodztwoKor]</p52>
       <p53>[PowiatKor]</p53>
       <p54>[GminaKor]</p54>
       <p55>[UlicaKor]</p55>
       <p56>[NrDomuKor]</p56>
       <p57>[NrLokaluKor]</p57>
       <p58>[MiejscowoscKor]</p58>
       <p59>[KodPocztowyKor]</p59>
       <p60>[PocztaKor]</p60>
       <p61>[Telefon]</p61>
       <p62>[Mail]</p62>
       <p63>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63>
       <p64>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64>
       <p65>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65>
       <p67>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67>
       <p68>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68>
       <p69>[Pole integer - wartość liczbowa]</p69>
       <p71_>[Wartość wyboru w polu p71. Dostępne wartości: 1 2 ]</p71_>
       <p74_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74_1>
       <p74_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74_2>
       <p74_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74_6>
       <p74_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74_3>
       <p74_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74_7>
       <p74_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74_4>
       <p74_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74_8>
       <p74>[Pole tekstowe]</p74>
       <p74_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74_5>
       <p74_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74_9>
       <p75>[Pole integer - wartość liczbowa]</p75>
       <p76>[Pole integer - wartość liczbowa]</p76>
       <p77>[Pole integer - wartość liczbowa]</p77>
       <p79>[Pole integer - wartość liczbowa]</p79>
       <p80>[Pole integer - wartość liczbowa]</p80>
       <p81>[Pole integer - wartość liczbowa]</p81>
       <p83>[Pole integer - wartość liczbowa]</p83>
       <p84>[Pole integer - wartość liczbowa]</p84>
       <p85>[Pole integer - wartość liczbowa]</p85>
       <p87>[Pole integer - wartość liczbowa]</p87>
       <p88>[Pole integer - wartość liczbowa]</p88>
       <p89>[Pole integer - wartość liczbowa]</p89>
       <p91>[Pole integer - wartość liczbowa]</p91>
       <p92>[Pole integer - wartość liczbowa]</p92>
       <p93>[Pole integer - wartość liczbowa]</p93>
       <p95>[Pole integer - wartość liczbowa]</p95>
       <p96>[Pole integer - wartość liczbowa]</p96>
       <p97>[Pole integer - wartość liczbowa]</p97>
       <p99>[Pole integer - wartość liczbowa]</p99>
       <p100>[Pole integer - wartość liczbowa]</p100>
       <p101>[Pole integer - wartość liczbowa]</p101>
       <p103>[Pole integer - wartość liczbowa]</p103>
       <p104>[Pole integer - wartość liczbowa]</p104>
       <p105>[Pole integer - wartość liczbowa]</p105>
       <p107>[Pole integer - wartość liczbowa]</p107>
       <p108>[Pole integer - wartość liczbowa]</p108>
       <p109>[Pole integer - wartość liczbowa]</p109>
       <p111>[Pole integer - wartość liczbowa]</p111>
       <p112>[Pole integer - wartość liczbowa]</p112>
       <p113>[Pole integer - wartość liczbowa]</p113>
       <p115>[Pole integer - wartość liczbowa]</p115>
       <p116>[Pole integer - wartość liczbowa]</p116>
       <p117>[Pole integer - wartość liczbowa]</p117>
       <p119>[Pole integer - wartość liczbowa]</p119>
       <p120>[Pole integer - wartość liczbowa]</p120>
       <p121>[Pole integer - wartość liczbowa]</p121>
       <p123>[Pole integer - wartość liczbowa]</p123>
       <p124>[Pole integer - wartość liczbowa]</p124>
       <p125>[Pole integer - wartość liczbowa]</p125>
       <p127>[Pole integer - wartość liczbowa]</p127>
       <p128>[Pole integer - wartość liczbowa]</p128>
       <p129>[Pole integer - wartość liczbowa]</p129>
       <p131>[Pole integer - wartość liczbowa]</p131>
       <p132>[Pole integer - wartość liczbowa]</p132>
       <p133>[Pole integer - wartość liczbowa]</p133>
       <p135>[Pole integer - wartość liczbowa]</p135>
       <p136>[Pole integer - wartość liczbowa]</p136>
       <p137>[Pole integer - wartość liczbowa]</p137>
       <p139>[Pole integer - wartość liczbowa]</p139>
       <p140>[Pole integer - wartość liczbowa]</p140>
       <p141>[Pole integer - wartość liczbowa]</p141>
       <p143>[Pole integer - wartość liczbowa]</p143>
       <p144>[Pole integer - wartość liczbowa]</p144>
       <p145>[Pole integer - wartość liczbowa]</p145>
       <p147>[Pole integer - wartość liczbowa]</p147>
       <p148>[Pole integer - wartość liczbowa]</p148>
       <p149>[Pole integer - wartość liczbowa]</p149>
       <p151>[Pole integer - wartość liczbowa]</p151>
       <p152>[Pole integer - wartość liczbowa]</p152>
       <p153>[Pole integer - wartość liczbowa]</p153>
       <p155>[Pole integer - wartość liczbowa]</p155>
       <p156>[Pole integer - wartość liczbowa]</p156>
       <p157>[Pole integer - wartość liczbowa]</p157>
       <p159>[Pole integer - wartość liczbowa]</p159>
       <p160>[Pole integer - wartość liczbowa]</p160>
       <p161>[Pole integer - wartość liczbowa]</p161>
       <p163>[Pole integer - wartość liczbowa]</p163>
       <p164>[Pole integer - wartość liczbowa]</p164>
       <p165>[Pole integer - wartość liczbowa]</p165>
       <p167>[Pole integer - wartość liczbowa]</p167>
       <p168>[Pole integer - wartość liczbowa]</p168>
       <p169>[Pole integer - wartość liczbowa]</p169>
       <p171>[Pole integer - wartość liczbowa]</p171>
       <p172>[Pole integer - wartość liczbowa]</p172>
       <p173>[Pole integer - wartość liczbowa]</p173>
       <p175>[Pole integer - wartość liczbowa]</p175>
       <p176>[Pole integer - wartość liczbowa]</p176>
       <p177>[Pole integer - wartość liczbowa]</p177>
       <p179>[Pole integer - wartość liczbowa]</p179>
       <p180>[Pole integer - wartość liczbowa]</p180>
       <p181>[Pole integer - wartość liczbowa]</p181>
       <p183>[Pole integer - wartość liczbowa]</p183>
       <p184>[Pole integer - wartość liczbowa]</p184>
       <p185>[Pole integer - wartość liczbowa]</p185>
       <p187>[Pole integer - wartość liczbowa]</p187>
       <p188>[Pole integer - wartość liczbowa]</p188>
       <p189>[Pole integer - wartość liczbowa]</p189>
       <p191>[Pole integer - wartość liczbowa]</p191>
       <p192>[Pole integer - wartość liczbowa]</p192>
       <p193>[Pole integer - wartość liczbowa]</p193>
       <p195>[Pole integer - wartość liczbowa]</p195>
       <p196>[Pole integer - wartość liczbowa]</p196>
       <p197>[Pole integer - wartość liczbowa]</p197>
       <p199>[Pole integer - wartość liczbowa]</p199>
       <p200>[Pole integer - wartość liczbowa]</p200>
       <p201>[Pole integer - wartość liczbowa]</p201>
       <p203>[Pole integer - wartość liczbowa]</p203>
       <p204>[Pole integer - wartość liczbowa]</p204>
       <p205>[Pole integer - wartość liczbowa]</p205>
       <p207>[Pole integer - wartość liczbowa]</p207>
       <p208>[Pole integer - wartość liczbowa]</p208>
       <p209>[Pole integer - wartość liczbowa]</p209>
       <p211>[Pole integer - wartość liczbowa]</p211>
       <p212>[Pole integer - wartość liczbowa]</p212>
       <p213>[Pole integer - wartość liczbowa]</p213>
       <p215>[Pole integer - wartość liczbowa]</p215>
       <p216>[Pole integer - wartość liczbowa]</p216>
       <p217>[Pole integer - wartość liczbowa]</p217>
       <p219>[Pole integer - wartość liczbowa]</p219>
       <p220>[Pole integer - wartość liczbowa]</p220>
       <p221>[Pole integer - wartość liczbowa]</p221>
       <p223>[Pole integer - wartość liczbowa]</p223>
       <p224>[Pole integer - wartość liczbowa]</p224>
       <p225>[Pole integer - wartość liczbowa]</p225>
       <p227>[Pole integer - wartość liczbowa]</p227>
       <p228>[Pole integer - wartość liczbowa]</p228>
       <p229>[Pole integer - wartość liczbowa]</p229>
       <p231>[Pole integer - wartość liczbowa]</p231>
       <p232>[Pole integer - wartość liczbowa]</p232>
       <p233>[Pole integer - wartość liczbowa]</p233>
       <p235>[Pole integer - wartość liczbowa]</p235>
       <p236>[Pole integer - wartość liczbowa]</p236>
       <p237>[Pole integer - wartość liczbowa]</p237>
       <p239>[Pole integer - wartość liczbowa]</p239>
       <p240>[Pole integer - wartość liczbowa]</p240>
       <p241>[Pole integer - wartość liczbowa]</p241>
       <p243>[Pole integer - wartość liczbowa]</p243>
       <p244>[Pole integer - wartość liczbowa]</p244>
       <p245>[Pole integer - wartość liczbowa]</p245>
       <p247>[Pole integer - wartość liczbowa]</p247>
       <p248>[Pole integer - wartość liczbowa]</p248>
       <p249>[Pole integer - wartość liczbowa]</p249>
       <p251>[Pole integer - wartość liczbowa]</p251>
       <p252>[Pole integer - wartość liczbowa]</p252>
       <p253>[Pole integer - wartość liczbowa]</p253>
       <p255>[Pole integer - wartość liczbowa]</p255>
       <p256>[Pole integer - wartość liczbowa]</p256>
       <p257>[Pole integer - wartość liczbowa]</p257>
       <p259>[Pole integer - wartość liczbowa]</p259>
       <p260>[Pole integer - wartość liczbowa]</p260>
       <p261>[Pole integer - wartość liczbowa]</p261>
       <p264>[data]</p264>
       <p265>[data]</p265>
       <p266>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p266>
       <p267>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p267>
       <p268_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p268_1>
       <p268_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p268_2>
       <p268_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p268_3>
       <p268_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p268_4>
       <p268_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p268_5>
       <p268_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p268_6>
       <p268_7>[Pole tekstowe]</p268_7>
       <p271>[miejscowość]</p271>
       <p272>[Data wypełnienia]</p272>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DOP-2021</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22246505</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_>1</p4_>
       <p4_5>30-10-1990</p4_5>
       <p5_>1</p5_>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p16_subfield_>2</p16_subfield_>
       <p16_subfield_2>nazwa testowa</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_1>Kowalski</p16_subfield_1>
       <p17_subfield_>2</p17_subfield_>
       <p17_subfield_2>nazwa testowa</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_1>Jan</p17_subfield_1>
       <p18>30-10-1985</p18>
       <p19>Stefan</p19>
       <p20>Danuta</p20>
       <p21>PL</p21>
       <p22>wielkopolskie</p22>
       <p23>poznański</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>Strzelecka</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>500600400</p31>
       <p32>test@test.pl</p32>
       <p33_subfield_>2</p33_subfield_>
       <p33_subfield_2>nazwa testowa</p33_subfield_2>
       <p33_subfield_1>Kowalski</p33_subfield_1>
       <p35_>1</p35_>
       <p34_subfield_>2</p34_subfield_>
       <p34_subfield_2>nazwa testowa</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_1>Jan</p34_subfield_1>
       <p35_3_subfield_>2</p35_3_subfield_>
       <p35_3_subfield_2>23050608219</p35_3_subfield_2>
       <p35_3_subfield_3>8875155741</p35_3_subfield_3>
       <p36>30-10-1985</p36>
       <p37>Stefan</p37>
       <p38>Danuta</p38>
       <p39>PL</p39>
       <p40>wielkopolskie</p40>
       <p41>poznański</p41>
       <p42>Poznań</p42>
       <p43>Strzelecka</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>Poznań</p46>
       <p47>61-155</p47>
       <p48>Poznań</p48>
       <p49>500600400</p49>
       <p50>test@test.pl</p50>
       <p51>PL</p51>
       <p52>wielkopolskie</p52>
       <p53>poznański</p53>
       <p54>Poznań</p54>
       <p55>Półwiejska</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>Poznań</p58>
       <p59>61-155</p59>
       <p60>Poznań</p60>
       <p61>500600400</p61>
       <p62>test@test.pl</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p71_>1</p71_>
       <p74_1>1</p74_1>
       <p74_2>1</p74_2>
       <p74_6>1</p74_6>
       <p74_3>1</p74_3>
       <p74_7>1</p74_7>
       <p74_4>1</p74_4>
       <p74_8>1</p74_8>
       <p74>test pola tekstowego</p74>
       <p74_5>1</p74_5>
       <p74_9>1</p74_9>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p81>10</p81>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p95>10</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p99>10</p99>
       <p100>10</p100>
       <p101>10</p101>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p107>10</p107>
       <p108>10</p108>
       <p109>10</p109>
       <p111>10</p111>
       <p112>10</p112>
       <p113>10</p113>
       <p115>10</p115>
       <p116>10</p116>
       <p117>10</p117>
       <p119>10</p119>
       <p120>10</p120>
       <p121>10</p121>
       <p123>10</p123>
       <p124>10</p124>
       <p125>10</p125>
       <p127>10</p127>
       <p128>10</p128>
       <p129>10</p129>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p135>10</p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p139>10</p139>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>
       <p143>10</p143>
       <p144>10</p144>
       <p145>10</p145>
       <p147>10</p147>
       <p148>10</p148>
       <p149>10</p149>
       <p151>10</p151>
       <p152>10</p152>
       <p153>10</p153>
       <p155>10</p155>
       <p156>10</p156>
       <p157>10</p157>
       <p159>10</p159>
       <p160>10</p160>
       <p161>10</p161>
       <p163>10</p163>
       <p164>10</p164>
       <p165>10</p165>
       <p167>10</p167>
       <p168>10</p168>
       <p169>10</p169>
       <p171>10</p171>
       <p172>10</p172>
       <p173>10</p173>
       <p175>10</p175>
       <p176>10</p176>
       <p177>10</p177>
       <p179>10</p179>
       <p180>10</p180>
       <p181>10</p181>
       <p183>10</p183>
       <p184>10</p184>
       <p185>10</p185>
       <p187>10</p187>
       <p188>10</p188>
       <p189>10</p189>
       <p191>10</p191>
       <p192>10</p192>
       <p193>10</p193>
       <p195>10</p195>
       <p196>10</p196>
       <p197>10</p197>
       <p199>10</p199>
       <p200>10</p200>
       <p201>10</p201>
       <p203>10</p203>
       <p204>10</p204>
       <p205>10</p205>
       <p207>10</p207>
       <p208>10</p208>
       <p209>10</p209>
       <p211>10</p211>
       <p212>10</p212>
       <p213>10</p213>
       <p215>10</p215>
       <p216>10</p216>
       <p217>10</p217>
       <p219>10</p219>
       <p220>10</p220>
       <p221>10</p221>
       <p223>10</p223>
       <p224>10</p224>
       <p225>10</p225>
       <p227>10</p227>
       <p228>10</p228>
       <p229>10</p229>
       <p231>10</p231>
       <p232>10</p232>
       <p233>10</p233>
       <p235>10</p235>
       <p236>10</p236>
       <p237>10</p237>
       <p239>10</p239>
       <p240>10</p240>
       <p241>10</p241>
       <p243>10</p243>
       <p244>10</p244>
       <p245>10</p245>
       <p247>10</p247>
       <p248>10</p248>
       <p249>10</p249>
       <p251>10</p251>
       <p252>10</p252>
       <p253>10</p253>
       <p255>10</p255>
       <p256>10</p256>
       <p257>10</p257>
       <p259>10</p259>
       <p260>10</p260>
       <p261>10</p261>
       <p264>30-10-1990</p264>
       <p265>30-10-1990</p265>
       <p266>10</p266>
       <p267>10</p267>
       <p268_1>1</p268_1>
       <p268_2>1</p268_2>
       <p268_3>1</p268_3>
       <p268_4>1</p268_4>
       <p268_5>1</p268_5>
       <p268_6>1</p268_6>
       <p268_7>test pola tekstowego</p268_7>
       <p271>Poznań</p271>
       <p272>30-10-2014</p272>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>