Pola formularza

Formularz: TW-1 (5) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22336601</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect4757>[Nagłówek]</rect4757>
       <p0_2>[NIP]</p0_2>
       <but1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but1>
       <p1000> / Odpis tytułu wykonawczego / Kopia tytułu wykonawczego przeznaczona dla zobowiązanego</p1000>
       <p01>Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.*</p01>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 2 1 3 ]</p5_>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <rect1471>[Pole powtarzalne]</rect1471>
       <pA1_>[Wartość wyboru w polu pA1. Dostępne wartości: 2 1 ]</pA1_>
       <pA2_>[Wartość wyboru w polu pA2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pA2_>
       <pA3>[pierwszeImie]</pA3>
       <pA4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA4_subfield_>
       <pA4_subfield_2>[nazwa skrócona]</pA4_subfield_2>
       <pA4_subfield_1>[nazwisko]</pA4_subfield_1>
       <pA5>[KodKraju]</pA5>
       <pA6>[Wojewodztwo]</pA6>
       <pA7>[Powiat]</pA7>
       <pA8>[Gmina]</pA8>
       <pA9>[Ulica]</pA9>
       <pA10>[NrDomu]</pA10>
       <pA11>[NrLokalu]</pA11>
       <pA12>[Miejscowosc]</pA12>
       <pA13>[KodPocztowy]</pA13>
       <pA14>[NIP]</pA14>
       <pA15>[PESEL]</pA15>
       <pA16>[REGON]</pA16>
       <pA17>[dataUrodzenia]</pA17>
       <rect1472>[Pole powtarzalne]</rect1472>
       <pB1>[pierwszeImie]</pB1>
       <pB2>[nazwisko]</pB2>
       <pB2a>[nazwa]</pB2a>
       <pB3>[KodKraju]</pB3>
       <pB4>[Wojewodztwo]</pB4>
       <pB5>[Powiat]</pB5>
       <pB6>[Gmina]</pB6>
       <pB7>[Ulica]</pB7>
       <pB8>[NrDomu]</pB8>
       <pB9>[NrLokalu]</pB9>
       <pB10>[Miejscowosc]</pB10>
       <pB11>[KodPocztowy]</pB11>
       <pB12>[NIP]</pB12>
       <pB13>[PESEL]</pB13>
       <pB14>[REGON]</pB14>
       <rect3469>[Pole podziału sekcji]</rect3469>
       <rect1479>[Pole powtarzalne]</rect1479>
       <pC1>[pierwszeImie]</pC1>
       <pC2>[nazwisko]</pC2>
       <pC2a>[nazwa]</pC2a>
       <pC3>[NIP]</pC3>
       <pC4>[PESEL]</pC4>
       <pC5>[REGON]</pC5>
       <pD_1>[pole wielowierszowe]</pD_1>
       <pD_2>[pole wielowierszowe]</pD_2>
       <pD_2kod>097-104:097-104 nienależnie pobrane koszty szkolenia / 097-105:097-105 nienależnie pobrane koszty szkolenia zwrot z odsetkami / 092-173:092-173 odsetki nienależnie pobrane koszty szkolenia / 097-106:097-106 nienależnie pobrane koszty studiów podyplomowych / 097-107:097-107 nie należnie pobrane koszty studiów podyplomowych zwrot z odsetkami / 092-174:092-174 odsetki nienależnie pobrane koszty studiów podyplomowych / 097-108:097-108 nienależnie pobrane stypendium szkoleniowe / 097-109:097-109 nienależnie pobrane stypendium Szkoleniowe zwrot z odsetkami / 092-175:092-175 odsetki nienależnie pobrane stypendium szkoleniowe / 097-110:097-110 nienależnie pobrane stypendium podyplomowe / 097-111:097-111 nie należnie pobrane stypendium podyplomowe zwrot z odsetkami / 092-176:092-176 odsetki nienależnie pobrane stypendium podyplomowe / 097-112:097-112 nienależnie pobrane stypendium stażowe / 097-113:097-113 nienależnie pobrane stypendium stażowe zwrot z odsetkami / 092-177:092-177 odsetki nienależnie pobrane stypendium stażowe / 097-114:097-114 nienależnie pobrane koszty badań lekarskich / 097-115:097-115 nienależnie pobrane koszty badań lekarskich zwrot z odsetkami / 092-178:092-178 odsetki nienależnie pobrane koszty badań lekarskich / 097-116:097-116 nienależnie pobrany zasiłek 80% / 097-117:097-117 nie należnie pobrany zasiłek 80% zwrot z odsetkami / 092-179:092-179 odsetki nienależnie pobrany zasiłek. 80% / 097-118:097-118 nienależnie pobrany zasiłek 100% / 097-119:097-119 nienależnie pobrany zasiłek 100% zwrot z odsetkami / 092-180:092-180 odsetki nienależnie pobrany zasiłek 100% / 097-120:097-120 nienależnie pobrany zasiłek 120% / 097-121:097-121 nie należnie pobrany zasiłek 120% zwrot z odsetkami / 092-181:092-181 odsetki nienależnie pobrany zasiłek 120% / 097-122:097-122 nienależnie pobrany dodatek aktywizacyjny / 097-123:097-123 nienależnie pobrany dodatek aktywizacyjny zwrot z odsetkami / 092-182:092-182 odsetki nienależnie pobrany dodatek aktywizacyjny / 097-124:097-124 nienależnie pobrany kredyt mieszkaniowy / 097-125:097-125 nienależnie pobrany dodatek aktywizacyjny zwrot z odsetkami / 092-183:092-183 nienależnie pobrany kredyt mieszkaniowy &#10;</pD_2kod>
       <pD_3_>[Wartość wyboru w polu pD_3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pD_3_>
       <pD_4>[pole wielowierszowe]</pD_4>
       <pD_5>[data]</pD_5>
       <pD_6_>[Wartość wyboru w polu pD_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_6_>
       <pD_8>[Pole kwoty]</pD_8>
       <pD_7_>[Wartość wyboru w polu pD_7. Dostępne wartości: 1 4 2 6 3 5 ]</pD_7_>
       <pD_8_1>[Pole kwoty]</pD_8_1>
       <pD_9>[Pole tekstowe]</pD_9>
       <pD_10>[data]</pD_10>
       <pD_2_0>[Pole tekstowe]</pD_2_0>
       <pD_11>[Pole tekstowe]</pD_11>
       <pD_11_1>[data]</pD_11_1>
       <pD_12>[Pole kwoty]</pD_12>
       <rect3468>[Pole podziału sekcji]</rect3468>
       <pD_13>[Pole tekstowe]</pD_13>
       <rect3467>[Pole podziału sekcji]</rect3467>
       <rect1473>[Pole powtarzalne]</rect1473>
       <pD_kod>097-104:097-104 nienależnie pobrane koszty szkolenia / 097-105:097-105 nienależnie pobrane koszty szkolenia zwrot z odsetkami / 092-173:092-173 odsetki nienależnie pobrane koszty szkolenia / 097-106:097-106 nienależnie pobrane koszty studiów podyplomowych / 097-107:097-107 nie należnie pobrane koszty studiów podyplomowych zwrot z odsetkami / 092-174:092-174 odsetki nienależnie pobrane koszty studiów podyplomowych / 097-108:097-108 nienależnie pobrane stypendium szkoleniowe / 097-109:097-109 nienależnie pobrane stypendium Szkoleniowe zwrot z odsetkami / 092-175:092-175 odsetki nienależnie pobrane stypendium szkoleniowe / 097-110:097-110 nienależnie pobrane stypendium podyplomowe / 097-111:097-111 nie należnie pobrane stypendium podyplomowe zwrot z odsetkami / 092-176:092-176 odsetki nienależnie pobrane stypendium podyplomowe / 097-112:097-112 nienależnie pobrane stypendium stażowe / 097-113:097-113 nienależnie pobrane stypendium stażowe zwrot z odsetkami / 092-177:092-177 odsetki nienależnie pobrane stypendium stażowe / 097-114:097-114 nienależnie pobrane koszty badań lekarskich / 097-115:097-115 nienależnie pobrane koszty badań lekarskich zwrot z odsetkami / 092-178:092-178 odsetki nienależnie pobrane koszty badań lekarskich / 097-116:097-116 nienależnie pobrany zasiłek 80% / 097-117:097-117 nie należnie pobrany zasiłek 80% zwrot z odsetkami / 092-179:092-179 odsetki nienależnie pobrany zasiłek. 80% / 097-118:097-118 nienależnie pobrany zasiłek 100% / 097-119:097-119 nienależnie pobrany zasiłek 100% zwrot z odsetkami / 092-180:092-180 odsetki nienależnie pobrany zasiłek 100% / 097-120:097-120 nienależnie pobrany zasiłek 120% / 097-121:097-121 nie należnie pobrany zasiłek 120% zwrot z odsetkami / 092-181:092-181 odsetki nienależnie pobrany zasiłek 120% / 097-122:097-122 nienależnie pobrany dodatek aktywizacyjny / 097-123:097-123 nienależnie pobrany dodatek aktywizacyjny zwrot z odsetkami / 092-182:092-182 odsetki nienależnie pobrany dodatek aktywizacyjny / 097-124:097-124 nienależnie pobrany kredyt mieszkaniowy / 097-125:097-125 nienależnie pobrany dodatek aktywizacyjny zwrot z odsetkami / 092-183:092-183 nienależnie pobrany kredyt mieszkaniowy &#10;</pD_kod>
       <pD1>[Pole kwoty]</pD1>
       <pD2>[data]</pD2>
       <pD3>[Pole kwoty]</pD3>
       <pD4>[data]</pD4>
       <pD7>[pole wielowierszowe]</pD7>
       <pD5>[data]</pD5>
       <pD6>[data]</pD6>
       <rect3465>[Pole podziału sekcji]</rect3465>
       <pF1>[nazwaPelna]</pF1>
       <pF2_1>[KodKraju]</pF2_1>
       <pF2_2>[Wojewodztwo]</pF2_2>
       <pF2_3>[Powiat]</pF2_3>
       <pF2_4>[Gmina]</pF2_4>
       <pF2_5>[Ulica]</pF2_5>
       <pF2_6>[NrDomu]</pF2_6>
       <pF2_7>[NrLokalu]</pF2_7>
       <pF2_8>[Miejscowosc]</pF2_8>
       <pF2_9>[KodPocztowy]</pF2_9>
       <pF2_10>[Poczta]</pF2_10>
       <pF3>[NIP]</pF3>
       <pF4>[REGON]</pF4>
       <pF5>[nazwaPelna]</pF5>
       <pF6>[Rachunek]</pF6>
       <pF7_1_subfield_0>[imię]</pF7_1_subfield_0>
       <pF7_1_subfield_1>[nazwisko]</pF7_1_subfield_1>
       <rect1474>[Pole powtarzalne]</rect1474>
       <pF7_2>[Stanowisko]</pF7_2>
       <rect3466>[Pole podziału sekcji]</rect3466>
       <pG1_1>[nazwaPelna]</pG1_1>
       <pG1_1_9_subfield_0>[miejscowość]</pG1_1_9_subfield_0>
       <pG1_1_9_subfield_1>[ulica]</pG1_1_9_subfield_1>
       <pG1_1_9_subfield_2>[nr domu]</pG1_1_9_subfield_2>
       <pG1_1_9_subfield_3>[nr lokalu]</pG1_1_9_subfield_3>
       <pG1_1_9_subfield_4>[kod pocztowy]</pG1_1_9_subfield_4>
       <pG1_1_9_subfield_5>[poczta]</pG1_1_9_subfield_5>
       <pG1_1_9_4>[pole wielowierszowe]</pG1_1_9_4>
       <rect3464>[Pole podziału sekcji]</rect3464>
       <pG2_1>[nazwaPelna]</pG2_1>
       <pG2_2_subfield_0>[miejscowość]</pG2_2_subfield_0>
       <pG2_2_subfield_1>[ulica]</pG2_2_subfield_1>
       <pG2_2_subfield_2>[nr domu]</pG2_2_subfield_2>
       <pG2_2_subfield_3>[nr lokalu]</pG2_2_subfield_3>
       <pG2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pG2_2_subfield_4>
       <pG2_2_subfield_5>[poczta]</pG2_2_subfield_5>
       <pG2_3>[pole wielowierszowe]</pG2_3>
       <rect3463>[Pole podziału sekcji]</rect3463>
       <pH>[Pole kwoty]</pH>
       <rect34611_7>[Pole podziału sekcji]</rect34611_7>
       <pH_1_1>[nazwaPelna]</pH_1_1>
       <pH_3>[data]</pH_3>
       <pH_1_2_subfield_0>[miejscowość]</pH_1_2_subfield_0>
       <pH_1_2_subfield_1>[ulica]</pH_1_2_subfield_1>
       <pH_1_2_subfield_2>[nr domu]</pH_1_2_subfield_2>
       <pH_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</pH_1_2_subfield_3>
       <pH_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pH_1_2_subfield_4>
       <pH_1_2_subfield_5>[poczta]</pH_1_2_subfield_5>
       <rect34611_2>[Pole podziału sekcji]</rect34611_2>
       <pI_1>[data]</pI_1>
       <pI_2_1_subfield_0>[imię przedstawiciela]</pI_2_1_subfield_0>
       <pI_2_1_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</pI_2_1_subfield_1>
       <pI_2_2>[stanowiskoPrzedst]</pI_2_2>
       <rect3461>[Pole podziału sekcji]</rect3461>
       <rect3462>[Pole podziału sekcji]</rect3462>
       <rect3460>[Pole podziału sekcji]</rect3460>
       <rect34611>[Pole podziału sekcji]</rect34611>
       <rect34612>[Koniec strony]</rect34612>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TW-1 (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22336601</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect4757></rect4757>
       <p0_2>8875155741</p0_2>
       <but1></but1>
       <p1000></p1000>
       <p01>Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.</p01>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <rect1471></rect1471>
       <pA1_>1</pA1_>
       <pA2_>1</pA2_>
       <pA3>Jan</pA3>
       <pA4_subfield_>2</pA4_subfield_>
       <pA4_subfield_2>nazwa testowa</pA4_subfield_2>
       <pA4_subfield_1>Kowalski</pA4_subfield_1>
       <pA5>PL</pA5>
       <pA6>wielkopolskie</pA6>
       <pA7>poznański</pA7>
       <pA8>Poznań</pA8>
       <pA9>Strzelecka</pA9>
       <pA10>1</pA10>
       <pA11>1</pA11>
       <pA12>Poznań</pA12>
       <pA13>61-155</pA13>
       <pA14>8875155741</pA14>
       <pA15>23050608219</pA15>
       <pA16>773461194</pA16>
       <pA17>30-10-1985</pA17>
       <rect1472></rect1472>
       <pB1>Jan</pB1>
       <pB2>Kowalski</pB2>
       <pB2a>nazwa testowa</pB2a>
       <pB3>PL</pB3>
       <pB4>wielkopolskie</pB4>
       <pB5>poznański</pB5>
       <pB6>Poznań</pB6>
       <pB7>Strzelecka</pB7>
       <pB8>1</pB8>
       <pB9>1</pB9>
       <pB10>Poznań</pB10>
       <pB11>61-155</pB11>
       <pB12>8875155741</pB12>
       <pB13>23050608219</pB13>
       <pB14>773461194</pB14>
       <rect3469></rect3469>
       <rect1479></rect1479>
       <pC1>Jan</pC1>
       <pC2>Kowalski</pC2>
       <pC2a>nazwa testowa</pC2a>
       <pC3>8875155741</pC3>
       <pC4>23050608219</pC4>
       <pC5>773461194</pC5>
       <pD_1>to jest pole wielowierszowe</pD_1>
       <pD_2>to jest pole wielowierszowe</pD_2>
       <pD_2kod>097-104</pD_2kod>
       <pD_3_>1</pD_3_>
       <pD_4>to jest pole wielowierszowe</pD_4>
       <pD_5>30-10-1990</pD_5>
       <pD_6_>1</pD_6_>
       <pD_8>10</pD_8>
       <pD_7_>1</pD_7_>
       <pD_8_1>10</pD_8_1>
       <pD_9>test pola tekstowego</pD_9>
       <pD_10>30-10-1990</pD_10>
       <pD_2_0>test pola tekstowego</pD_2_0>
       <pD_11>test pola tekstowego</pD_11>
       <pD_11_1>30-10-1990</pD_11_1>
       <pD_12>10</pD_12>
       <rect3468></rect3468>
       <pD_13>test pola tekstowego</pD_13>
       <rect3467></rect3467>
       <rect1473></rect1473>
       <pD_kod>097-104</pD_kod>
       <pD1>10</pD1>
       <pD2>30-10-1990</pD2>
       <pD3>10</pD3>
       <pD4>30-10-1990</pD4>
       <pD7>to jest pole wielowierszowe</pD7>
       <pD5>30-10-1990</pD5>
       <pD6>30-10-1990</pD6>
       <rect3465></rect3465>
       <pF1>Pełna nazwa testowa</pF1>
       <pF2_1>PL</pF2_1>
       <pF2_2>wielkopolskie</pF2_2>
       <pF2_3>poznański</pF2_3>
       <pF2_4>Poznań</pF2_4>
       <pF2_5>Strzelecka</pF2_5>
       <pF2_6>1</pF2_6>
       <pF2_7>1</pF2_7>
       <pF2_8>Poznań</pF2_8>
       <pF2_9>61-155</pF2_9>
       <pF2_10>Poznań</pF2_10>
       <pF3>8875155741</pF3>
       <pF4>773461194</pF4>
       <pF5>Pełna nazwa testowa</pF5>
       <pF6>453054504926965134154839080720</pF6>
       <pF7_1_subfield_0>Jan</pF7_1_subfield_0>
       <pF7_1_subfield_1>Kowalski</pF7_1_subfield_1>
       <rect1474></rect1474>
       <pF7_2>manager</pF7_2>
       <rect3466></rect3466>
       <pG1_1>Pełna nazwa testowa</pG1_1>
       <pG1_1_9_subfield_0>Poznań</pG1_1_9_subfield_0>
       <pG1_1_9_subfield_1>Strzelecka</pG1_1_9_subfield_1>
       <pG1_1_9_subfield_2>1</pG1_1_9_subfield_2>
       <pG1_1_9_subfield_3>1</pG1_1_9_subfield_3>
       <pG1_1_9_subfield_4>61-155</pG1_1_9_subfield_4>
       <pG1_1_9_subfield_5>Poznań</pG1_1_9_subfield_5>
       <pG1_1_9_4>to jest pole wielowierszowe</pG1_1_9_4>
       <rect3464></rect3464>
       <pG2_1>Pełna nazwa testowa</pG2_1>
       <pG2_2_subfield_0>Poznań</pG2_2_subfield_0>
       <pG2_2_subfield_1>Strzelecka</pG2_2_subfield_1>
       <pG2_2_subfield_2>1</pG2_2_subfield_2>
       <pG2_2_subfield_3>1</pG2_2_subfield_3>
       <pG2_2_subfield_4>61-155</pG2_2_subfield_4>
       <pG2_2_subfield_5>Poznań</pG2_2_subfield_5>
       <pG2_3>to jest pole wielowierszowe</pG2_3>
       <rect3463></rect3463>
       <pH>10</pH>
       <rect34611_7></rect34611_7>
       <pH_1_1>Pełna nazwa testowa</pH_1_1>
       <pH_3>30-10-1990</pH_3>
       <pH_1_2_subfield_0>Poznań</pH_1_2_subfield_0>
       <pH_1_2_subfield_1>Strzelecka</pH_1_2_subfield_1>
       <pH_1_2_subfield_2>1</pH_1_2_subfield_2>
       <pH_1_2_subfield_3>1</pH_1_2_subfield_3>
       <pH_1_2_subfield_4>61-155</pH_1_2_subfield_4>
       <pH_1_2_subfield_5>Poznań</pH_1_2_subfield_5>
       <rect34611_2></rect34611_2>
       <pI_1>30-10-1990</pI_1>
       <pI_2_1_subfield_0>Krzysztof</pI_2_1_subfield_0>
       <pI_2_1_subfield_1>Kowalczyk</pI_2_1_subfield_1>
       <pI_2_2></pI_2_2>
       <rect3461></rect3461>
       <rect3462></rect3462>
       <rect3460></rect3460>
       <rect34611></rect34611>
       <rect34612></rect34612>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>