Pola formularza

Formularz: EW IP Ewidencja kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22735496</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1>[Nagłówek]</rect1>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[poczta]</p2_subfield_5>
       <p3>[NIP]</p3>
       <p4>patent / prawo ochronne na wzór użytkowy / prawo z rejestracji wzoru przemysłowego / prawo z rejestracji topografii układu scalonego / dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin / prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu / wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432 oraz z 2020 r. poz. 288) / autorskie prawo do programu komputerowego / </p4>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[rok]</p6>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <rect2>[Pole powtarzalne]</rect2>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <rect3>[Pole podziału sekcji]</rect3>
       <p24_subfield_1>[Wartość wskaźnika NEXUS (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać wskaźnika) Pole p24 = jezeli(((p19+p20)*(13/10))/(p19+p20+p21+p22)>1,1,((p19+p20)*(13/10))/(p19+p20+p21+p22)) ]</p24_subfield_1>
       <rect4>[Koniec strony]</rect4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EW IP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22735496</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1></rect1>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>61-155</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>Poznań</p2_subfield_5>
       <p3>8875155741</p3>
       <p4>patent</p4>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6></p6>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <rect2></rect2>
       <p23>10</p23>
       <rect3></rect3>
       <p24_subfield_1>1</p24_subfield_1>
       <rect4></rect4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>