Pola formularza

Formularz: ZUS US-13 Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23006621</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6_1>[pierwszeImie]</p6_1>
       <p6_2>[nazwisko]</p6_2>
       <p7>[UlicaKor]</p7>
       <p8>[NrDomuKor]</p8>
       <p9>[NrLokaluKor]</p9>
       <p10>[KodPocztowyKor]</p10>
       <p11>[MiejscowoscKor]</p11>
       <p12>[KrajKor]</p12>
       <p_telefon>[Telefon]</p_telefon>
       <p12_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_1>
       <p12_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_2>
       <p13>[PESEL]</p13>
       <p15>[nazwisko]</p15>
       <p17>[pierwszeImie]</p17>
       <p19_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p19_1>
       <p19_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p19_2>
       <p21_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_1>
       <p22>[Ulica]</p22>
       <p23>[NrDomu]</p23>
       <p24>[NrLokalu]</p24>
       <p25>[KodPocztowy]</p25>
       <p26>[Miejscowosc]</p26>
       <p27>[kraj]</p27>
       <p21_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_2>
       <p28>[Ulica]</p28>
       <p29>[NrDomu]</p29>
       <p30>[NrLokalu]</p30>
       <p31>[KodPocztowy]</p31>
       <p32>[Miejscowosc]</p32>
       <p33>[kraj]</p33>
       <p21_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_3>
       <p34>[Ulica]</p34>
       <p35>[NrDomu]</p35>
       <p36>[NrLokalu]</p36>
       <p37>[KodPocztowy]</p37>
       <p38>[Miejscowosc]</p38>
       <p39>[kraj]</p39>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Mail]</p41>
       <p43>[Data wypełnienia]</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-13</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23006621</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6_1>Jan</p6_1>
       <p6_2>Kowalski</p6_2>
       <p7>Półwiejska</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p_telefon>500600400</p_telefon>
       <p12_1>1</p12_1>
       <p12_2>1</p12_2>
       <p13>23050608219</p13>
       <p15>Kowalski</p15>
       <p17>Jan</p17>
       <p19_1>1</p19_1>
       <p19_2>NR-4321</p19_2>
       <p21_1>1</p21_1>
       <p22>Strzelecka</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>61-155</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p21_2>1</p21_2>
       <p28>Strzelecka</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>PL</p33>
       <p21_3>1</p21_3>
       <p34>Strzelecka</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>61-155</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p39>PL</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>test@test.pl</p41>
       <p43>30-10-2014</p43>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>