Pola formularza

Formularz: CIT/8S (5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwoleniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23308148</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <rect111>[Pole powtarzalne]</rect111>
       <pB8>[Pole tekstowe]</pB8>
       <pB9>[data]</pB9>
       <pB10>[data]</pB10>
       <pB11>[Pole kwoty]</pB11>
       <pB12>[Pole kwoty]</pB12>
       <pB13>[Pole kwoty]</pB13>
       <pB14>[Pole kwoty]</pB14>
       <pB15>[Pole kwoty]</pB15>
       <pB16>[Pole kwoty]</pB16>
       <pB17>[Pole kwoty]</pB17>
       <pB18>[Pole kwoty]</pB18>
       <rect112>[Koniec strony]</rect112>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <rect114>[Pole powtarzalne]</rect114>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <rect115>[Pole podziału sekcji]</rect115>
       <p32_subfield_1>[Razem dochód podlegający zwolnieniu z podatku Pole p32 = jezeli(p32_subfield_1 > p21+p26, p21+p26, p32_subfield_1) ]</p32_subfield_1>
       <rect116>[Pole powtarzalne]</rect116>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[data]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <rect117>[Pole podziału sekcji]</rect117>
       <rect119>[Koniec strony]</rect119>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <pageno3>[Numer strony]</pageno3>
       <pages3>[Liczba stron]</pages3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT/8S (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23308148</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <rect111></rect111>
       <pB8>test pola tekstowego</pB8>
       <pB9>30-10-1990</pB9>
       <pB10>30-10-1990</pB10>
       <pB11>10</pB11>
       <pB12>10</pB12>
       <pB13>10</pB13>
       <pB14>10</pB14>
       <pB15>10</pB15>
       <pB16>10</pB16>
       <pB17>10</pB17>
       <pB18>10</pB18>
       <rect112></rect112>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p22>10</p22>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p27>10</p27>
       <rect114></rect114>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>10</p31>
       <rect115></rect115>
       <p32_subfield_1>1</p32_subfield_1>
       <rect116></rect116>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>30-10-1990</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <rect117></rect117>
       <rect119></rect119>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>
       <p39>10</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <pageno3></pageno3>
       <pages3></pages3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>