Pola formularza

Formularz: CIT/8SP (5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwoleniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23308415</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_8>[nazwaPelna]</p6_8>
       <rect1111>[Pole powtarzalne]</rect1111>
       <pB8>[Pole tekstowe]</pB8>
       <pB9>[data]</pB9>
       <pB10>[dataRozpoczeciaDzial]</pB10>
       <pB11>[nazwaPelna]</pB11>
       <pB12>[NIP]</pB12>
       <pB13>[Pole kwoty]</pB13>
       <pB14>[Pole kwoty]</pB14>
       <pB15>[Pole kwoty]</pB15>
       <pB16>[Pole kwoty]</pB16>
       <pB17>[Pole kwoty]</pB17>
       <pB18>[Pole kwoty]</pB18>
       <pB19>[Pole kwoty]</pB19>
       <pB20>[Pole kwoty]</pB20>
       <pB21>[Pole kwoty]</pB21>
       <rect1112>[Pole podziału sekcji]</rect1112>
       <rect1113>[Koniec strony]</rect1113>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <rect1114>[Pole powtarzalne]</rect1114>
       <pD32>[Pole tekstowe]</pD32>
       <p33>[data]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <rect1115>[Pole podziału sekcji]</rect1115>
       <p35_subfield_1>[Razem dochód podlegający zwolnieniu z podatku Pole p35 = jezeli(p35_subfield_1 > p24 + p29, p24 + p29, p35_subfield_1) ]</p35_subfield_1>
       <rect1116>[Pole podziału sekcji]</rect1116>
       <rect1117>[Koniec strony]</rect1117>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>
       <rect1118>[Pole powtarzalne]</rect1118>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[data]</p37>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <rect1119>[Pole podziału sekcji]</rect1119>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <rect1120>[Koniec strony]</rect1120>
       <pageno3>[Numer strony]</pageno3>
       <pages3>[Liczba stron]</pages3>
       <pageno4>[Numer strony]</pageno4>
       <pages4>[Liczba stron]</pages4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT/8SP (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23308415</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_8>Pełna nazwa testowa</p6_8>
       <rect1111></rect1111>
       <pB8>test pola tekstowego</pB8>
       <pB9>30-10-1990</pB9>
       <pB10>30-10-1990</pB10>
       <pB11>Pełna nazwa testowa</pB11>
       <pB12>8875155741</pB12>
       <pB13>10</pB13>
       <pB14>10</pB14>
       <pB15>10</pB15>
       <pB16>10</pB16>
       <pB17>10</pB17>
       <pB18>10</pB18>
       <pB19>10</pB19>
       <pB20>10</pB20>
       <pB21>10</pB21>
       <rect1112></rect1112>
       <rect1113></rect1113>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p25>10</p25>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p30>10</p30>
       <rect1114></rect1114>
       <pD32>test pola tekstowego</pD32>
       <p33>30-10-1990</p33>
       <p34>10</p34>
       <rect1115></rect1115>
       <p35_subfield_1>1</p35_subfield_1>
       <rect1116></rect1116>
       <rect1117></rect1117>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>
       <rect1118></rect1118>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>30-10-1990</p37>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <rect1119></rect1119>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <rect1120></rect1120>
       <pageno3></pageno3>
       <pages3></pages3>
       <pageno4></pageno4>
       <pages4></pages4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>