Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CIT/WZ (2) (archiwalny) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23309217</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <rect1111>[Pole powtarzalne]</rect1111>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[NIP]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <rect1112>[Pole podziału sekcji]</rect1112>
       <rect1113>[Pole powtarzalne]</rect1113>
       <p15>[nazwaPelna]</p15>
       <p16>[NIP]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p19>[data]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <rect1114>[Pole podziału sekcji]</rect1114>
       <rect1115>[Koniec strony]</rect1115>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>
       <rect1116>[Pole powtarzalne]</rect1116>
       <p22>[nazwaPelna]</p22>
       <p23>[NIP]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p27>[data]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <rect1117>[Pole podziału sekcji]</rect1117>
       <rect1118>[Pole powtarzalne]</rect1118>
       <p31>[nazwaPelna]</p31>
       <p32>[NIP]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[data]</p34>
       <p35>[data]</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <rect1119>[Pole podziału sekcji]</rect1119>
       <rect1120>[Koniec strony]</rect1120>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT/WZ (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23309217</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <rect1111></rect1111>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>8875155741</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>10</p13>
       <rect1112></rect1112>
       <rect1113></rect1113>
       <p15>Pełna nazwa testowa</p15>
       <p16>8875155741</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20>10</p20>
       <rect1114></rect1114>
       <rect1115></rect1115>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>
       <rect1116></rect1116>
       <p22>Pełna nazwa testowa</p22>
       <p23>8875155741</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <rect1117></rect1117>
       <rect1118></rect1118>
       <p31>Pełna nazwa testowa</p31>
       <p32>8875155741</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>30-10-1990</p34>
       <p35>30-10-1990</p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p38>10</p38>
       <rect1119></rect1119>
       <rect1120></rect1120>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>