Pola formularza

Formularz: ZUS US-31 Informacja w celu wydania zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23338948</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[miejsceUrodzenia]</p5>
       <p_obywatel_>[Wartość wyboru w polu p_obywatel. Dostępne wartości: 1 2 ]</p_obywatel_>
       <p6>[Ulica]</p6>
       <p7>[NrDomu]</p7>
       <p8>[NrLokalu]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Miejscowosc]</p10>
       <p11>[kraj]</p11>
       <p12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12>
       <p13>[NIP]</p13>
       <p14>[REGON]</p14>
       <p15>[nazwaPelna]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]</p16_>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[nazwaPelna]</p19>
       <p20>[Ulica]</p20>
       <p21>[NrDomu]</p21>
       <p22>[NrLokalu]</p22>
       <p23>[KodPocztowy]</p23>
       <p24>[Miejscowosc]</p24>
       <p25>[KodKraju]</p25>
       <p26_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_1>
       <p26_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26_2>
       <p27_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_1>
       <p27_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_2>
       <p28>[data]</p28>
       <p29>[data]</p29>
       <p33>[Data wypełnienia]</p33>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-31</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23338948</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p_obywatel_>1</p_obywatel_>
       <p6>Strzelecka</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>8875155741</p13>
       <p14>773461194</p14>
       <p15>Pełna nazwa testowa</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>Pełna nazwa testowa</p19>
       <p20>Strzelecka</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>PL</p25>
       <p26_1>10</p26_1>
       <p26_2>10</p26_2>
       <p27_1>10</p27_1>
       <p27_2>10</p27_2>
       <p28>30-10-1990</p28>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p33>30-10-2014</p33>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>