Pola formularza

Formularz: ZoZUwS Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnościąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23343626</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_9>[nazwaPelna]</p1_1_9>
       <p2_1_6>[nazwaPelna]</p2_1_6>
       <p1_2_5_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_5_subfield_0>
       <p1_2_5_subfield_1>[ulica]</p1_2_5_subfield_1>
       <p1_2_5_subfield_2>[nr domu]</p1_2_5_subfield_2>
       <p1_2_5_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_5_subfield_3>
       <p1_2_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_2_5_subfield_4>
       <p1_2_5_subfield_5>[poczta]</p1_2_5_subfield_5>
       <p2_2_0_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_0_subfield_0>
       <p2_2_0_subfield_1>[ulica]</p2_2_0_subfield_1>
       <p2_2_0_subfield_2>[nr domu]</p2_2_0_subfield_2>
       <p2_2_0_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_0_subfield_3>
       <p2_2_0_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_2_0_subfield_4>
       <p2_2_0_subfield_5>[poczta]</p2_2_0_subfield_5>
       <p1_3_3>[NIP]</p1_3_3>
       <p3_1>[data]</p3_1>
       <p5_1_8>[pole wielowierszowe]</p5_1_8>
       <p4_8>[Pole tekstowe]</p4_8>
       <p5_2_6_subfield_0>[miejscowość]</p5_2_6_subfield_0>
       <p5_2_6_subfield_1>[ulica]</p5_2_6_subfield_1>
       <p5_2_6_subfield_2>[nr domu]</p5_2_6_subfield_2>
       <p5_2_6_subfield_3>[nr lokalu]</p5_2_6_subfield_3>
       <p5_3_8_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_3_8_subfield_0>
       <p5_3_8_subfield_1>[poczta]</p5_3_8_subfield_1>
       <p6_1>[pole wielowierszowe]</p6_1>
       <p6_2_subfield_0>[miejscowość]</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>[ulica]</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>[nr domu]</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>[nr lokalu]</p6_2_subfield_3>
       <p6_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_2_subfield_4>
       <p6_2_subfield_5>[poczta]</p6_2_subfield_5>
       <p6_4>[PESEL]</p6_4>
       <p6_6>[NIP]</p6_6>
       <p6_8>[REGON]</p6_8>
       <p6_10>[KRS]</p6_10>
       <p6_11>[Pole tekstowe]</p6_11>
       <p6_8_0>[pole wielowierszowe]</p6_8_0>
       <p7_1>[pole wielowierszowe]</p7_1>
       <p7_2>[pole wielowierszowe]</p7_2>
       <p7_3>[pole wielowierszowe]</p7_3>
       <p7_4>[Pole kwoty]</p7_4>
       <p7_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p7_5_1>
       <p7_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_2>
       <p7_5_3>[Pole kwoty]</p7_5_3>
       <p7_5_4>[Pole kwoty]</p7_5_4>
       <p8_1>[pole wielowierszowe]</p8_1>
       <p8_2>[pole wielowierszowe]</p8_2>
       <p8_3>[pole wielowierszowe]</p8_3>
       <p8_4>[Pole kwoty]</p8_4>
       <p8_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p8_5_1>
       <p8_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_2>
       <p8_5_3>[Pole kwoty]</p8_5_3>
       <p8_5_4>[Pole kwoty]</p8_5_4>
       <p10_1>[pole wielowierszowe]</p10_1>
       <p10_2>[pole wielowierszowe]</p10_2>
       <p10_3>[pole wielowierszowe]</p10_3>
       <p10_4>[Pole kwoty]</p10_4>
       <p10_5_1>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p10_5_1>
       <p10_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5_2>
       <p10_5_3>[Pole kwoty]</p10_5_3>
       <p10_5_4>[Pole kwoty]</p10_5_4>
       <p11_1>[Pole kwoty]</p11_1>
       <p11_2>[Pole kwoty]</p11_2>
       <p11_3>[Pole kwoty]</p11_3>
       <p11_4>[Pole kwoty]</p11_4>
       <p11_5>[Pole kwoty]</p11_5>
       <p11_6>[Pole kwoty]</p11_6>
       <p12_1>[Pole kwoty]</p12_1>
       <p12_2>[Pole kwoty]</p12_2>
       <p12_3>[Pole kwoty]</p12_3>
       <p12_4>[Pole kwoty]</p12_4>
       <p13>[data]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>0: / 1:za zwłokę / 2:połowa odsetek za zwłokę / 3:podwyższona stawka odsetek za zwłokę / 4:za zwłokę od należności celnych / 5:ustawowe / 6:ustawowe za opóźnienie / 7:ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych / 8:nie pobiera się</p15>
       <p16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p17_1>[pole wielowierszowe]</p17_1>
       <p18_1_subfield_0>[imię]</p18_1_subfield_0>
       <p18_1_subfield_1>[nazwisko]</p18_1_subfield_1>
       <p17_2>[NazwaBanku]</p17_2>
       <p17_3>[Rachunek]</p17_3>
       <p18_2>[Stanowisko]</p18_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZoZUwS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23343626</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_9>Pełna nazwa testowa</p1_1_9>
       <p2_1_6>Pełna nazwa testowa</p2_1_6>
       <p1_2_5_subfield_0>Poznań</p1_2_5_subfield_0>
       <p1_2_5_subfield_1>Strzelecka</p1_2_5_subfield_1>
       <p1_2_5_subfield_2>1</p1_2_5_subfield_2>
       <p1_2_5_subfield_3>1</p1_2_5_subfield_3>
       <p1_2_5_subfield_4>61-155</p1_2_5_subfield_4>
       <p1_2_5_subfield_5>Poznań</p1_2_5_subfield_5>
       <p2_2_0_subfield_0>Poznań</p2_2_0_subfield_0>
       <p2_2_0_subfield_1>Strzelecka</p2_2_0_subfield_1>
       <p2_2_0_subfield_2>1</p2_2_0_subfield_2>
       <p2_2_0_subfield_3>1</p2_2_0_subfield_3>
       <p2_2_0_subfield_4>61-155</p2_2_0_subfield_4>
       <p2_2_0_subfield_5>Poznań</p2_2_0_subfield_5>
       <p1_3_3>8875155741</p1_3_3>
       <p3_1>30-10-1990</p3_1>
       <p5_1_8>to jest pole wielowierszowe</p5_1_8>
       <p4_8>test pola tekstowego</p4_8>
       <p5_2_6_subfield_0>Poznań</p5_2_6_subfield_0>
       <p5_2_6_subfield_1>Strzelecka</p5_2_6_subfield_1>
       <p5_2_6_subfield_2>1</p5_2_6_subfield_2>
       <p5_2_6_subfield_3>1</p5_2_6_subfield_3>
       <p5_3_8_subfield_0>61-155</p5_3_8_subfield_0>
       <p5_3_8_subfield_1>Poznań</p5_3_8_subfield_1>
       <p6_1>to jest pole wielowierszowe</p6_1>
       <p6_2_subfield_0>Poznań</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>Strzelecka</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>1</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>1</p6_2_subfield_3>
       <p6_2_subfield_4>61-155</p6_2_subfield_4>
       <p6_2_subfield_5>Poznań</p6_2_subfield_5>
       <p6_4>23050608219</p6_4>
       <p6_6>8875155741</p6_6>
       <p6_8>773461194</p6_8>
       <p6_10>12345</p6_10>
       <p6_11>test pola tekstowego</p6_11>
       <p6_8_0>to jest pole wielowierszowe</p6_8_0>
       <p7_1>to jest pole wielowierszowe</p7_1>
       <p7_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2>
       <p7_3>to jest pole wielowierszowe</p7_3>
       <p7_4>10</p7_4>
       <p7_5_1>0</p7_5_1>
       <p7_5_2>10</p7_5_2>
       <p7_5_3>10</p7_5_3>
       <p7_5_4>10</p7_5_4>
       <p8_1>to jest pole wielowierszowe</p8_1>
       <p8_2>to jest pole wielowierszowe</p8_2>
       <p8_3>to jest pole wielowierszowe</p8_3>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p8_5_1>0</p8_5_1>
       <p8_5_2>10</p8_5_2>
       <p8_5_3>10</p8_5_3>
       <p8_5_4>10</p8_5_4>
       <p10_1>to jest pole wielowierszowe</p10_1>
       <p10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2>
       <p10_3>to jest pole wielowierszowe</p10_3>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p10_5_1>0</p10_5_1>
       <p10_5_2>10</p10_5_2>
       <p10_5_3>10</p10_5_3>
       <p10_5_4>10</p10_5_4>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p13>30-10-1990</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>0</p15>
       <p16>10</p16>
       <rect1></rect1>
       <rect2></rect2>
       <p17_1>to jest pole wielowierszowe</p17_1>
       <p18_1_subfield_0>Jan</p18_1_subfield_0>
       <p18_1_subfield_1>Kowalski</p18_1_subfield_1>
       <p17_2>Bank Zachodni WBK</p17_2>
       <p17_3>453054504926965134154839080720</p17_3>
       <p18_2>manager</p18_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>