Pola formularza

Formularz: ZUS ZAM Wniosek o zasiłek macierzyński - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23694005</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_2_2>
       <pI_data_ur>[dataUrodzenia]</pI_data_ur>
       <pI_3>[pierwszeImie]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[UlicaKor]</pI_5>
       <pI_6>[NrDomuKor]</pI_6>
       <pI_7>[NrLokaluKor]</pI_7>
       <pI_8>[KodPocztowyKor]</pI_8>
       <pI_9>[MiejscowoscKor]</pI_9>
       <pI_10>[KrajKor]</pI_10>
       <pI_11>[Telefon]</pI_11>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p_data_skladki1>[data]</p_data_skladki1>
       <p_data_skladki2>[data]</p_data_skladki2>
       <p10_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_3>
       <p12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p13_>
       <p14>[data]</p14>
       <p_dziecko0>[pierwszeImie]</p_dziecko0>
       <p_dziecko1>[nazwisko]</p_dziecko1>
       <p_dziecko2>[dataUrodzenia]</p_dziecko2>
       <p_dziecko2_6>[miejsceUrodzenia]</p_dziecko2_6>
       <p_dziecko3>[pierwszeImie]</p_dziecko3>
       <p_dziecko4>[nazwisko]</p_dziecko4>
       <p_dziecko5>[dataUrodzenia]</p_dziecko5>
       <p_dziecko5_4>[miejsceUrodzenia]</p_dziecko5_4>
       <p_dziecko6>[pierwszeImie]</p_dziecko6>
       <p_dziecko7>[nazwisko]</p_dziecko7>
       <p_dziecko8>[dataUrodzenia]</p_dziecko8>
       <p_dziecko8_3>[miejsceUrodzenia]</p_dziecko8_3>
       <p_dziecko9>[pierwszeImie]</p_dziecko9>
       <p_dziecko10>[nazwisko]</p_dziecko10>
       <p_dziecko11>[dataUrodzenia]</p_dziecko11>
       <p_dziecko11_2>[miejsceUrodzenia]</p_dziecko11_2>
       <p_dziecko12>[pierwszeImie]</p_dziecko12>
       <p_dziecko13>[nazwisko]</p_dziecko13>
       <p_dziecko14>[dataUrodzenia]</p_dziecko14>
       <p_dziecko14_6>[miejsceUrodzenia]</p_dziecko14_6>
       <p17>[data]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_>
       <p_2dziecko0>[pierwszeImie]</p_2dziecko0>
       <p_2dziecko1>[nazwisko]</p_2dziecko1>
       <p_2dziecko2>[dataUrodzenia]</p_2dziecko2>
       <p_2dziecko2_6>[miejsceUrodzenia]</p_2dziecko2_6>
       <p_2dziecko3>[pierwszeImie]</p_2dziecko3>
       <p_2dziecko4>[nazwisko]</p_2dziecko4>
       <p_2dziecko5>[dataUrodzenia]</p_2dziecko5>
       <p_2dziecko5_4>[miejsceUrodzenia]</p_2dziecko5_4>
       <p_2dziecko6>[pierwszeImie]</p_2dziecko6>
       <p_2dziecko7>[nazwisko]</p_2dziecko7>
       <p_2dziecko8>[dataUrodzenia]</p_2dziecko8>
       <p_2dziecko8_3>[miejsceUrodzenia]</p_2dziecko8_3>
       <p_2dziecko9>[pierwszeImie]</p_2dziecko9>
       <p_2dziecko10>[nazwisko]</p_2dziecko10>
       <p_2dziecko11>[dataUrodzenia]</p_2dziecko11>
       <p_2dziecko11_2>[miejsceUrodzenia]</p_2dziecko11_2>
       <p_2dziecko12>[pierwszeImie]</p_2dziecko12>
       <p_2dziecko13>[nazwisko]</p_2dziecko13>
       <p_2dziecko14>[dataUrodzenia]</p_2dziecko14>
       <p_2dziecko14_6>[miejsceUrodzenia]</p_2dziecko14_6>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p20_>
       <p17_7>[data]</p17_7>
       <p_dane1>[pierwszeImie]</p_dane1>
       <p_dane2>[nazwisko]</p_dane2>
       <p_dane3>[PESEL]</p_dane3>
       <p_dane4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p_dane4>
       <p_dane5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p_dane5>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24>[data]</p24>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p_data_skladki3>[data]</p_data_skladki3>
       <p_data_skladki4>[data]</p_data_skladki4>
       <p27>[Rachunek]</p27>
       <p28>[Data wypełnienia]</p28>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23694005</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2_1>1</pI_2_1>
       <pI_2_2>NR-4321</pI_2_2>
       <pI_data_ur>30-10-1985</pI_data_ur>
       <pI_3>Jan</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Półwiejska</pI_5>
       <pI_6>1</pI_6>
       <pI_7>1</pI_7>
       <pI_8>61-155</pI_8>
       <pI_9>Poznań</pI_9>
       <pI_10>PL</pI_10>
       <pI_11>500600400</pI_11>
       <p10_>1</p10_>
       <p_data_skladki1>30-10-1990</p_data_skladki1>
       <p_data_skladki2>30-10-1990</p_data_skladki2>
       <p10_3>1</p10_3>
       <p12>10</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p_dziecko0>Jan</p_dziecko0>
       <p_dziecko1>Kowalski</p_dziecko1>
       <p_dziecko2>30-10-1985</p_dziecko2>
       <p_dziecko2_6>Poznań</p_dziecko2_6>
       <p_dziecko3>Jan</p_dziecko3>
       <p_dziecko4>Kowalski</p_dziecko4>
       <p_dziecko5>30-10-1985</p_dziecko5>
       <p_dziecko5_4>Poznań</p_dziecko5_4>
       <p_dziecko6>Jan</p_dziecko6>
       <p_dziecko7>Kowalski</p_dziecko7>
       <p_dziecko8>30-10-1985</p_dziecko8>
       <p_dziecko8_3>Poznań</p_dziecko8_3>
       <p_dziecko9>Jan</p_dziecko9>
       <p_dziecko10>Kowalski</p_dziecko10>
       <p_dziecko11>30-10-1985</p_dziecko11>
       <p_dziecko11_2>Poznań</p_dziecko11_2>
       <p_dziecko12>Jan</p_dziecko12>
       <p_dziecko13>Kowalski</p_dziecko13>
       <p_dziecko14>30-10-1985</p_dziecko14>
       <p_dziecko14_6>Poznań</p_dziecko14_6>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p_2dziecko0>Jan</p_2dziecko0>
       <p_2dziecko1>Kowalski</p_2dziecko1>
       <p_2dziecko2>30-10-1985</p_2dziecko2>
       <p_2dziecko2_6>Poznań</p_2dziecko2_6>
       <p_2dziecko3>Jan</p_2dziecko3>
       <p_2dziecko4>Kowalski</p_2dziecko4>
       <p_2dziecko5>30-10-1985</p_2dziecko5>
       <p_2dziecko5_4>Poznań</p_2dziecko5_4>
       <p_2dziecko6>Jan</p_2dziecko6>
       <p_2dziecko7>Kowalski</p_2dziecko7>
       <p_2dziecko8>30-10-1985</p_2dziecko8>
       <p_2dziecko8_3>Poznań</p_2dziecko8_3>
       <p_2dziecko9>Jan</p_2dziecko9>
       <p_2dziecko10>Kowalski</p_2dziecko10>
       <p_2dziecko11>30-10-1985</p_2dziecko11>
       <p_2dziecko11_2>Poznań</p_2dziecko11_2>
       <p_2dziecko12>Jan</p_2dziecko12>
       <p_2dziecko13>Kowalski</p_2dziecko13>
       <p_2dziecko14>30-10-1985</p_2dziecko14>
       <p_2dziecko14_6>Poznań</p_2dziecko14_6>
       <p20_>1</p20_>
       <p17_7>30-10-1990</p17_7>
       <p_dane1>Jan</p_dane1>
       <p_dane2>Kowalski</p_dane2>
       <p_dane3>23050608219</p_dane3>
       <p_dane4>1</p_dane4>
       <p_dane5>NR-4321</p_dane5>
       <p23_>1</p23_>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25_>1</p25_>
       <p_data_skladki3>30-10-1990</p_data_skladki3>
       <p_data_skladki4>30-10-1990</p_data_skladki4>
       <p27>453054504926965134154839080720</p27>
       <p28>30-10-2014</p28>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>