Pola formularza

Formularz: WoWZdEZ Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeńPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23830984</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2>[nazwaPelna]</p2>
       <pA_1_>[Wartość wyboru w polu pA_1. Dostępne wartości: 2 1 ]</pA_1_>
       <pA_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA_2_subfield_>
       <pA_2_subfield_2>[nazwa skrócona]</pA_2_subfield_2>
       <pA_2_subfield_1>[nazwisko]</pA_2_subfield_1>
       <pA_3>[Pole tekstowe]</pA_3>
       <pA_4_subfield_0>[imię]</pA_4_subfield_0>
       <pA_4_subfield_1>[drugie imię]</pA_4_subfield_1>
       <pA_5>[Pole tekstowe]</pA_5>
       <pA_6>[dataUrodzenia]</pA_6>
       <pA_7>[miejsceUrodzenia]</pA_7>
       <pA_8>[Pole tekstowe]</pA_8>
       <pA_9>[obywatelstwo]</pA_9>
       <pA_I_1_1>[Miejscowosc]</pA_I_1_1>
       <pA_I_1_2>[Pole tekstowe]</pA_I_1_2>
       <pA_I_2>[Ulica]</pA_I_2>
       <pA_I_3>[NrDomu]</pA_I_3>
       <pA_I_4>[NrLokalu]</pA_I_4>
       <pA_I_5>[KodPocztowy]</pA_I_5>
       <pA_I_6>[Telefon]</pA_I_6>
       <pA_II_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pA_II_1>
       <pA_II_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pA_II_3>
       <pA_II_4>[REGON]</pA_II_4>
       <pA_III_1>[pole wielowierszowe]</pA_III_1>
       <pA_III_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_III_2>
       <pA_IV_1_>[Wartość wyboru w polu pA_IV_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_IV_1_>
       <pA_IV_2>[Pole tekstowe]</pA_IV_2>
       <pA_IV_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_IV_3>
       <pA_IV_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_IV_4>
       <pA_IV_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_IV_5>
       <pA_IV_6>[pole wielowierszowe]</pA_IV_6>
       <pA_V_1>[Pole tekstowe]</pA_V_1>
       <pB_1_1>[nazwisko]</pB_1_1>
       <pB_1_2>[Pole tekstowe]</pB_1_2>
       <pB_2>[Pole tekstowe]</pB_2>
       <pB_3_subfield_0>[imię]</pB_3_subfield_0>
       <pB_3_subfield_1>[drugie imię]</pB_3_subfield_1>
       <pB_4>[imieOjca]</pB_4>
       <pB_5>[plec]</pB_5>
       <pB_6>[dataUrodzenia]</pB_6>
       <pB_7>[miejsceUrodzenia]</pB_7>
       <pB_8>[KrajUrodzenia]</pB_8>
       <pB_9>[obywatelstwo]</pB_9>
       <pB_10>[Pole tekstowe]</pB_10>
       <pB_11>[Pole tekstowe]</pB_11>
       <pB_I_1>[Miejscowosc]</pB_I_1>
       <pB_I_2>[Ulica]</pB_I_2>
       <pB_I_3>[NrDomu]</pB_I_3>
       <pB_I_4>[NrLokalu]</pB_I_4>
       <pB_I_5>[KodPocztowy]</pB_I_5>
       <pB_I_6>[KodKraju]</pB_I_6>
       <pB_II_1>[Miejscowosc]</pB_II_1>
       <pB_II_2>[Ulica]</pB_II_2>
       <pB_II_3>[NrDomu]</pB_II_3>
       <pB_II_4>[NrLokalu]</pB_II_4>
       <pB_II_5>[KodPocztowy]</pB_II_5>
       <pB_III_1>[pole wielowierszowe]</pB_III_1>
       <pB_III_2>[Pole tekstowe]</pB_III_2>
       <pB_III_3>[Pole tekstowe]</pB_III_3>
       <pB_III_4>[Pole tekstowe]</pB_III_4>
       <pB_III_5>[Pole tekstowe]</pB_III_5>
       <pB_III_6>[Pole tekstowe]</pB_III_6>
       <pB_III_7>[Pole tekstowe]</pB_III_7>
       <pB_III_8>[Pole tekstowe]</pB_III_8>
       <pB_III_9>[Pole tekstowe]</pB_III_9>
       <pB_III_10>[Pole tekstowe]</pB_III_10>
       <pB_III_11>[Pole tekstowe]</pB_III_11>
       <pB_III_12>[data]</pB_III_12>
       <pB_III_13>[data]</pB_III_13>
       <pB_III_14>[data]</pB_III_14>
       <pB_III_15>[data]</pB_III_15>
       <pB_III_16>[data]</pB_III_16>
       <pB_III_17>[data]</pB_III_17>
       <pB_III_18>[data]</pB_III_18>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWZdEZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>23830984</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2>1</p2>
       <pA_1_>1</pA_1_>
       <pA_2_subfield_>2</pA_2_subfield_>
       <pA_2_subfield_2>nazwa testowa</pA_2_subfield_2>
       <pA_2_subfield_1>Kowalski</pA_2_subfield_1>
       <pA_3>1</pA_3>
       <pA_4_subfield_0>Jan</pA_4_subfield_0>
       <pA_4_subfield_1>Stefan</pA_4_subfield_1>
       <pA_5>1</pA_5>
       <pA_6>30-10-1985</pA_6>
       <pA_7>1</pA_7>
       <pA_8>1</pA_8>
       <pA_9>1</pA_9>
       <pA_I_1_1>1</pA_I_1_1>
       <pA_I_1_2>1</pA_I_1_2>
       <pA_I_2>1</pA_I_2>
       <pA_I_3>1</pA_I_3>
       <pA_I_4>1</pA_I_4>
       <pA_I_5>1</pA_I_5>
       <pA_I_6>1</pA_I_6>
       <pA_II_1>1</pA_II_1>
       <pA_II_3>NR-4321</pA_II_3>
       <pA_II_4>1</pA_II_4>
       <pA_III_1>to jest pole wielowierszowe</pA_III_1>
       <pA_III_2>1</pA_III_2>
       <pA_IV_1_>1</pA_IV_1_>
       <pA_IV_2>1</pA_IV_2>
       <pA_IV_3>1</pA_IV_3>
       <pA_IV_4>1</pA_IV_4>
       <pA_IV_5>1</pA_IV_5>
       <pA_IV_6>to jest pole wielowierszowe</pA_IV_6>
       <pA_V_1>1</pA_V_1>
       <pB_1_1>1</pB_1_1>
       <pB_1_2>1</pB_1_2>
       <pB_2>1</pB_2>
       <pB_3_subfield_0>Jan</pB_3_subfield_0>
       <pB_3_subfield_1>Stefan</pB_3_subfield_1>
       <pB_4>1</pB_4>
       <pB_5>1</pB_5>
       <pB_6>30-10-1985</pB_6>
       <pB_7>1</pB_7>
       <pB_8>1</pB_8>
       <pB_9>1</pB_9>
       <pB_10>1</pB_10>
       <pB_11>1</pB_11>
       <pB_I_1>1</pB_I_1>
       <pB_I_2>1</pB_I_2>
       <pB_I_3>1</pB_I_3>
       <pB_I_4>1</pB_I_4>
       <pB_I_5>1</pB_I_5>
       <pB_I_6>1</pB_I_6>
       <pB_II_1>1</pB_II_1>
       <pB_II_2>1</pB_II_2>
       <pB_II_3>1</pB_II_3>
       <pB_II_4>1</pB_II_4>
       <pB_II_5>1</pB_II_5>
       <pB_III_1>to jest pole wielowierszowe</pB_III_1>
       <pB_III_2>1</pB_III_2>
       <pB_III_3>1</pB_III_3>
       <pB_III_4>1</pB_III_4>
       <pB_III_5>1</pB_III_5>
       <pB_III_6>1</pB_III_6>
       <pB_III_7>1</pB_III_7>
       <pB_III_8>1</pB_III_8>
       <pB_III_9>1</pB_III_9>
       <pB_III_10>1</pB_III_10>
       <pB_III_11>1</pB_III_11>
       <pB_III_12>1</pB_III_12>
       <pB_III_13>1</pB_III_13>
       <pB_III_14>1</pB_III_14>
       <pB_III_15>1</pB_III_15>
       <pB_III_16>1</pB_III_16>
       <pB_III_17>1</pB_III_17>
       <pB_III_18>30-10-1990</pB_III_18>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>